Huurwoningen: nog geen juridisch kader tegen discriminatie

Donderdagmorgen 26 maart kwam in de commissie Wonen van het Vlaams Parlement opnieuw de praktijktest ter sprake. Met dit instrument zou volgens onderzoekers discriminatie op de huurwoningmarkt kunnen worden aangepakt. Maar terwijl de stad Gent er gebruik van wilt maken, gelooft verantwoordelijk minister Homans er nog altijd niet in.

donderdag 26 maart 2015 13:44
Spread the love

In opdracht van Stad
Gent voerden Koen Van der Bracht en Pieter-Paul Verhaeghe van de Universiteit
Gent onderzoek naar discriminatie op de huurwoningmarkt in Gent. Aan de hand
van praktijktests gingen ze na of kandidaat-huurders met een buitenlands
klinkende naam, met een fysieke beperking of met een sociale uitkering ongelijk
worden behandeld door verhuurders.

Uit de
resultaten blijkt duidelijk een ongelijke behandeling: personen met een buitenlandse
naam en met een fysieke beperking worden in één op drie gevallen gediscrimineerd. Voor
personen met een sociale uitkering stijgt dit aantal tot bijna één op twee. Personen
met een buitenlandse naam én een sociale uitkering worden in bijna drie op vier
gevallen gediscrimineerd. Eerdere onderzoeken wijzen uit dat het niet gaat om
een exclusief Gents fenomeen.

Papieren tijgers

Het onderwerp
kwam vorige week aan bod in de commissie Wonen. Minister Homans (N-VA) verwees
naar bestaande wetgeving, naar de mogelijkheid om klacht neer te leggen, naar
een lopende evaluatie van de huurwetgeving met oog op decretale initiatieven in
2016 en naar een mogelijke rol in de
aanpak van discriminatie voor de Vlaamse Wooninspectie. De minister gaf ook duidelijk
aan geen voorstander te zijn van praktijktesten.

Laat dat nu net
zijn waar de betreffende onderzoekers van de Ugent en o.a. het Minderhedenforum
wel voor pleiten. “Zonder controle vanuit de overheid en strikte handhaving
zijn discriminatiewetten slechts papieren tijgers”, aldus de onderzoekers.

Tijdens het debat
over discriminatie op de arbeidsmarkt in het Vlaams Parlement spraken coalitiepartners Open VLD en CD&V zich uit
voor praktijktests. Minister van Werk Muyters (N-VA) toonde zich bereid om
onderzoek te doen naar praktijktests als middel om discriminatie op de
arbeidsmarkt te bestrijden.

Mandaat

Intussen keurde
het Gentse stadsbestuur een anti-discriminatieplan goed dat inbreuken op de
discriminatiewet wil aanpakken aan de hand van praktijktests. Daarnaast wil
Gent als eerste Vlaamse stad streefcijfers hanteren voor het stadspersoneel en
vraagt het stadsbestuur aan de lokale cultuursector om concrete doelstellingen
inzake diversiteit na te streven.

Liefst wil de
stad zelf kunnen sanctioneren, maar hiervoor ontbreekt het aan een wettelijk
kader. “Geef lokale besturen het mandaat om te controleren en te sanctioneren”,
verzuchtte schepen voor Gelijke Kansen Resul Tapmaz. In de acht jaar sinds de
anti-discriminatiewet van kracht is, werd er welgeteld één pv opgesteld. Dit
toont volgens Tapmaz aan dat de wet weinig of geen zoden aan de dijk brengt.

Het Gentse plan
werd goedgekeurd ondanks heftige tegenstand van oppositiepartij N-VA,
aangevoerd door Siegfried Bracke, die wijst op de “disproportie van de
maatregelen” en op het gebrek aan juridisch kader. Ondernemersorganisatie
VOKA had zich eerder al gekant tegen de praktijktesten.

Heksenjacht

De Gentse
plannen waren aanleiding voor Vlaams parlementslid Joris Vandenbroucke (sp.a)
om de kwestie van de praktijktests opnieuw op te werpen in de commissie Wonen
die vandaag werd gehouden in het Vlaams Parlement. Hij vroeg minister Homans
naar haar mening over het plan van het Gentse bestuur. Ook wilde hij graag
weten waarom de minister zich zo afkerig bleef opstellen tegenover de
praktijktests.

Homans wuifde het
Gentse anti-discriminatieplan weg als vaag en onbeduidend. Opmerkelijk, volgens
Joris Vandenbroucke, gezien het heftige verzet van haar partijgenoten in de
Gentse Gemeenteraad. Verder herhaalde de minister dat ze geen heil zag in
praktijktests als middel om discriminatie op de woonmarkt op te sporen en aan
te pakken. Praktijktests zouden al snel uitdraaien op een heksenjacht en
verhuurders stigmatiseren, aldus de minister.

Het ziet er niet naar uit dat Gent en andere gemeenten die het voorbeeld van Gent willen
volgen, snel het wettelijk kader krijgen waar de strijd tegen discriminatie om
vraagt.

take down
the paywall
steun ons nu!