Opinie - Motief vzw

Vzw Motief steunt sit-in tegen uitspraken van Bart De Wever

Racisme benoemen als 'relatief', 'een gevoel' is een belediging voor al wie ooit met racisme te maken kreeg. Racisme en discriminatie zijn voor heel wat mensen nog steeds een alledaagse werkelijkheid. Dat blijkt bijvoorbeeld uit initiatieven als #dailyracism, uit talloze onderzoeken over racisme in Vlaanderen – en uit gesprekken die wij, vzw Motief, binnen onze vormingen met moslimjongeren voeren.

woensdag 25 maart 2015 14:53
Spread the love

Van politici
verwachten we dat zij er eindelijk werk van maken om racisme
effectief te bestrijden. Niet dat zij er zich zelf schuldig aan maken
door een aantal negatieve ervaringen te veralgemenen, een hele groep
als gesloten en crimineel af te schilderen en zo de discriminatie van
deze mensen te legitimeren. Van politici verwachten we bovendien dat
ze racisme niet gewoon ‘betreurenswaardig’ vinden, maar dat ze ervoor
zorgen dat de antidiscriminatie wetgeving wordt toegepast en dat
racisme bestraft wordt, net als elk ander onwettig feit of misdrijf.

Met
zijn uitspraken over radicalisering, racisme en Berbers getuigt De Wever niet alleen van minachting
voor de slachtoffers van racisme en voor de antidiscriminatiewet, hij
speelt ook met vuur. Heel wat gezaghebbende onderzoeken (onder meer van Amy-Jane
Gielen) geven immers aan dat ‘de ervaring er niet bij te horen’ één
van de belangrijkste voedingsbodems vormt voor radicalisering.

Wat
daartoe bijdraagt, zijn: een achtergestelde sociale en economische
positie, polarisatie, stigmatisering en wij-zij-denken. En laat dat
nu net zijn wat de uitspraken van De Wever (en voordien Theo Franken
en Liesbeth Homans) doen. Preventie van radicalisering ligt
volgens diezelfde onderzoeken vooral in het tegengaan van
polarisatie, discriminatie en racisme, stereotypen en vooroordelen.

Dweilen met de kraan open

Motief probeert hierop in te zetten, met ons project Gezocht:
Identiteit
, met Dar El Salaam-reeksen en vele andere
vormingsprogramma’s. Als prominente politici echter met de regelmaat
van de klok uitspraken doen die polarisering, stigmatisering en
wij-zij-denken versterken, en groepen mensen het signaal geven dat
zij hier niet gewenst zijn, dan blijft het dweilen met de kraan open.

Niet alleen voor Motief overigens, maar ook voor de vele
geëngageerde jeugdwerkers, leerkrachten en hulpverleners in onze
cursussen. Velen van hen stellen alles in het werk om een
vertrouwensband op te bouwen met kwetsbare of uitgesloten jongeren.
Met de uitspraken van onze N-VA-ministers worden die moeizaam
opgebouwde vertrouwensbanden telkens opnieuw zwaar op de proef
gesteld.

We
sluiten ons dan ook aan bij de vele veroordelingen van de uitspraken
van Bart De Wever en steunen de sit-in vanavond in Antwerpen.

vzw Motief –
vormingsinstelling gespecialiseerd in levensbeschouwing en
samenleving

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!