Beijing, 28 februari 2013 (WikiMedia Commons)

Chinese hoofdstad Beijing sluit laatste koolsteencentrale

De Chinese hoofdstad sluit uiterlijk in 2016 de laatste overblijvende steenkoolcentrale en schakelt over op schonere en efficiëntere gascentrales.

woensdag 25 maart 2015 22:27
Spread the love

In
de week van 16 maart 2015 werden nog twee steenkoolcentrales
gesloten, waaronder een meer dan negentig jaar oude installatie. Beijing wil uiterlijk in 2016 de laatste van de vier nog overblijvende
steenkoolcentrales, de China Huaneng Group steenkoolcentrale met een
capaciteit van 845-megawatt, stilleggen. In de plaats komen vier
nieuwe gascentrales die samen dubbel zoveel stroom zullen produceren
als de geschrapte steenkoolcentrales.

Smog

De
overschakeling past in de strijd tegen het enorme smogprobleem dat Beijing al jaren teistert. De stad kondigde in 2014 al aan dat het de
verbranding van steenkool, ook bij particulieren, wil verbieden tegen
2020.

Beijing
heeft zich voorgenomen om de vervuiling tegen 2017 te laten dalen met
een kwart tegenover 2012. Die doelstelling wordt echter moeilijk, nu
steeds meer inwoners over een auto beschikken en het energieverbruik
stijgt.

Klimaat

China,
momenteel de grootste uitstoter van broeikasgassen ter wereld, haalt
nu nog bijna twee derde van zijn energie uit steenkool, maar probeert
dat aandeel te verkleinen. De vervanging van de koolsteencentrales
voorkomt de uitstoot van zo’n 30 miljoen ton CO2 per jaar. In juli
2014 kondigde de Chinese overheid aan dat ze tweeduizend kleinere
steenkoolmijnen zou sluiten.

take down
the paywall
steun ons nu!