De angstaanjagers van de N-VA

De angstaanjagers van de N-VA

dinsdag 24 maart 2015 12:31
Spread the love

De
meest besproken gebeurtenis van het afgelopen weekend was de finale
voor de voetbalbeker die glansrijk is gewonnen door Club Brugge. Toch
slaagde de N-VA er weer in het nieuws te halen met de uitspraken van
Bart De Wever over radicalisme en racisme, sinds enige tijd een
geliefkoosd onderwerp van de N-VA. Naar eigen zeggen zijn De Wever
z’n woorden verkeerd begrepen. Maar zal hem dat worst wezen.

Al
enige tijd is de immers N-VA op zoek naar een item om mee te scoren.
Nu ze uit regeringsgeilheid haar communautair programma in de
koelkast heeft opgeborgen – wat in Vlaams-nationale
kringen niet in dank is aanvaard – is de partij op zoek naar een
ander onderwerp om sympathie bij de bevolking te winnen. Welnu, dit
is er zo eentje: ‘Onze veiligheid wordt bedreigd door radicale
moslims’. In zoverre dit echt zo is, dat is maar de vraag.

Een
en ander bleek begin maart al tijdens de samenkomsten van de
Commissie Radicalisering van het Vlaams Parlement. Die werd
voorgezeten door N-VA-politica Nadia Sminate, die jaren geleden al
eens in lingerie de kolommen van P-Magazine opvrolijkte. Toen ze
zonder overleg met de andere commissieleden naar de pers stapte om de
bevindingen van ‘haar’ commissie openbaar te maken, werd deze
eigengereide solo slim door de andere leden nadrukkelijk afgekeurd.

Veiligheid,
dat betekent in de dagdagelijkse praktijk meer politie en militairen
om op straat te patrouilleren. Maar zoals federaal minister van
Binnenlandse Zaken Jan Jambon zaterdag (21/3) in De Tijd verklaarde,
is daar tijdens de voorbije saneringsdrift al meer dan genoeg
ingeleverd. De N-VA beheert momenteel ook het leger met haar minister
van Defensie Steven Vandeput. De N-VA controleert met andere woorden
ons veiligheidsapparaat.

Diezelfde
Jan Jambon verklaarde zaterdag eveneens dat besparen in de sociale
zekerheid voor zijn partij geen taboe is. Maar dat zien de
coalitiepartners CD&V en MR dan weer niet zitten.

Hoe
de boel bij elkaar houden? Het in stand houden van het vangnet van de
sociale zekerheid draagt ontegenzeggelijk veel bij tot de sociale
cohesie. Daar is het overigens voor opgericht, blijkt uit zowat alle
onderzoeken die hierover in de loop der jaren zijn gevoerd. En draagt
bij tot meer veiligheid omdat het een rem is voor crimineel gedrag.
Maar bij de N-VA denken ze daar anders over door het almaar
aanwakkeren van angstgevoelens bij de bevolking.

Zeg
nu zelf: welke weldenkende burger wil er nu in hemelsnaam altijd in
angst leven? Daar word je trouwens ziek van en dan kun je gelukkig
toch een beroep doen op de georganiseerde solidariteit die de sociale
zekerheid is.

take down
the paywall
steun ons nu!