Dank u, minister Borsus, voor uw prachtige parodie

Dank u, minister Borsus, voor uw prachtige parodie

maandag 23 maart 2015 14:52
Spread the love

Hooggeachte minister Borsus,

beste Willy,

Al enkele weken vroeg ik mij af waarom vanuit de regering nog geen steun was betuigd richting het initiatief ‘40 Dagen Zonder Vlees‘, en waarom er in het algemeen nog geen bijdrage was geleverd aan de discussie rond de vleesconsumptie die daaruit volgde. Het is een mooi initiatief en een belangrijke discussie, die zowel klimaat, als mensen- en dierenwelzijn aankaart, en die het verdient in de spotlights geplaatst te worden door de mensen die het voor het zeggen hebben in dit land. Ik was dan ook verheugd toen ik zopas uw bijdrage als minister van Landbouw las – nota bene als persmededeling op de website van de Overheid zelf, om maar aan te geven welk een belang u aan uw statement hecht – en ik wil u feliciteren: wat een fantastisch schrijven is het geworden. Wat een prachtige parodie, u veegt op wel erg professionele wijze de vloer aan met het fenomeen ‘vleeseten’. U trekt hun argumenten op onnavolgbare wijze in het belachelijke, in plaats van deze tegen te spreken toont u hun de naakte waarheid: ‘Zie eens, hoe lachwekkend jullie zijn.’ Bravo!

Het schijnt dat sommige individuen twijfelen, of u het niet toch serieus bedoelde, maar dat lijkt mij al te naïef. Hoe zou u immers ook serieus kunnen beweren, dat vleeseten gezond, ja zelfs essentieel is voor een goede gezondheid, als de vele miljoenen vegetariërs en veganisten van over de gehele wereld het levende bewijs van het tegendeel zijn, ja, vlees zelfs als hoofdoorzaak van Westerse welvaartsziekten wordt aangewezen? Hoe zou u immers in koelen bloede en goed bij uw verstand kunnen beweren dat vleeseten goed is voor het klimaat, terwijl nog afgelopen week bleek hoe onze vleesconsumptie elders weegt op de bossen, en verschillende instanties (VN, DGAC, …) aanraden minder vlees te eten om het milieu te sparen? U spot zelfs met de fel bekritiseerde reclames van VLAM: ‘lokaal gekweekt dus goed’, een mooi vleugje ironie aangezien afgelopen week maar weer eens bleek hoe onze vleeskweek zorgt voor een uitermate belabberde lokale waterkwaliteit. En ja, hoe zou u immers, als rechtgeaarde neoliberaal en benevens minister van Zelfstandigen, die het ondernemerschap van de toekomst ondersteunt, zonder te lachen een hevig gesubsidieerde sector, een rudimentair stuk van de economie, als ‘essentieel onderdeel van onze economie’ kunnen bestempelen?

Zou u dit werkelijk allemaal serieus menen, dan zou ik al te zeer twijfelen aan uw vaardigheden, aan uw intellect en realiteitszin: zo een onzin kan alleen iemand schrijven van kwade wil, en als minister staat u daar zeker en vast boven. Nee, er is voor mij geen enkele twijfel: uw schrijven is een karikatuur, en een zeer geslaagde. Ik vind het dan ook heel mooi dat u niet bent gezwicht voor de boerenlobby, die ongetwijfeld erg zwaar weegt op uw ministerie. Ik ben blij dat u de gezondheid van uw volk boven de financiële belangen van een vervuilende en vergiftigende, achterhaalde en vastgeroeste sector stelt. U bent duidelijk een principieel man, niet gevoelig voor vriendjespolitiek (om maar te zeggen: u bent zelf een product van het boerenleven), noch voor oubollige ideologieën, en met een blik die strak gericht is op de toekomst.

Met iemand als u aan het roer, ben ik zeker dat de positieve kracht van verandering zal blijken. Hulde, en doe zo verder!

Met de meest vriendelijke groet,

Stein

ps. Moest toch blijken dat u serieus bent, dan dank ik u alsnog: met zulke tegenstanders heb je geen vrienden meer nodig. Als een kip zonder kop trappelt de vleessector in uw naam nog wat na, maar het zijn al te duidelijk stuiptrekkingen, en veel leven of toekomst zit er duidelijk niet meer in.

take down
the paywall
steun ons nu!