Graanoogst in Groot-Brittannië (foto University of East Anglia)

Aanpassing landbouw aan klimaatopwarming leidt tot verdere vervuiling

Aanpassing aan de klimaatverandering veroorzaakt nieuwe problemen, zegt een nieuwe studie van een Britse universiteit. Zo zullen Britse landbouwers aanvankelijk wel enig voordeel halen uit een opwarming van het klimaat, maar zal de toenemende landbouwproductie het leefmilieu verder in de problemen brengen.

maandag 23 maart 2015 15:58
Spread the love

“De klimaatverandering is nog iets
gecompliceerder dan we aanvankelijk dachten”, zegt hoofdonderzoeker
Carlo Fezzi van de School voor Milieuwetenschappen van de
Universiteit van East Anglia.

“We moeten niet alleen rekening
houden met de rechtstreekse impact van de klimaatverandering, maar
ook met de manier waarop mensen op zo’n verandering reageren – de
impact van adaptatie.” Hij spreekt van een “totaal nieuwe
dimensie in het debat over klimaatverandering en adaptatie”.

Landbouw en waterkwaliteit

De onderzoekers richtten zich op de
interactie tussen grondgebruik in de landbouw en de kwaliteit van
rivierwater in Groot-Brittannië sinds de jaren 1970. Landbouw en
waterkwaliteit zijn domeinen waarop de klimaatverandering een grote
impact zal hebben. Via computermodellen probeerden ze niet alleen te
voorspellen wat de impact van de klimaatverandering op de landbouw
zou zijn, maar ook welke gevolgen die impact op de landbouw op de
waterkwaliteit zou hebben.

Een temperatuurstijging van 1 tot 3
graden Celsius zal een aantal positieve gevolgen hebben voor de
Britse landbouw. In sommige delen van Groot-Brittannië worden immers
grotere oogsten en een grotere veestapel mogelijk. Die intensifiëring
van de landbouw voert echter de druk op het leefmilieu nog verder op,
zeggen de onderzoekers.

De waterkwaliteit zou verder dalen.
Meer landbouw en veeteelt betekent immers meer nitraten en
fosfaten in de rivieren. De Britse onderzoekers verwachten nog veel
meer van dergelijke onrechtstreekse gevolgen, ook buiten de
landbouwsector. Ook de visserij, bosbouw en gezondheidszorg zullen
zich moeten aanpassen aan de klimaatverandering, telkens met grote
negatieve gevolgen.

Bron: Adapting
to climate change will bring new environmental problems

take down
the paywall
steun ons nu!