André Shepherd zoekt asiel als deserteur

André Shepherd zoekt asiel als deserteur

woensdag 18 maart 2015 12:02
Spread the love
“De volkeren van de wereld die de last van onwettige aanvalsoorlogen gedragen hebben, moeten een kans op vrede krijgen”

André Shepherd is een Amerikaanse soldaat die tussen september 2004 en februari 2005 in Irak diende. In 2007 weigert hij terug te keren naar Irak. Hij deserteert en vraagt asiel aan in Duitsland, waar hij was gestationeerd. Sinds toen verblijft hij als asielzoeker in Duitsland en wacht op een beslissing. Onlangs sprak het Europees Hof van Justitie zich uit in zijn zaak.  

Paasbrief (van vorig jaar) aan al mijn vrienden en steungevers

door André Shepherd

Het is al enige tijd geleden dat de Duitse Federale Dienst voor Vreemdelingenzaken mijn asielaanvraag geweigerd geweest. Ondertussen blijft de Amerikaanse regering soldaten zoals ik dwingen om landen binnen te vallen onder het mom van democratie. Het doet me pijn dat dit eens zo grootse land heeft besloten om zijn suprematie te gebruiken om andere volkeren te onderwerpen, in plaats van hen naar nieuwe hoogten omhoog te tillen. Ook al is de oorlog in Irak schijnbaar afgelopen, toch is er nog geen einde in zicht voor deze noodlottige ‘War on Terror’.

Het is vanwege deze evolutie naar autoritarisme en het feit dat veel burgers en soldaten die zich tegen deze oorlog verzetten, vervolgd worden dat ik heb besloten om door te gaan met mijn asielprocedure. Ieder van ons moet zijn steen dragen om een ??halt toe te roepen aan dit eindeloze vernietigen en moorden. De volkeren van de wereld die de last van deze onwettige aanvalsoorlogen hebben gedragen, moeten eindelijk de kans op vrede krijgen. Het is ook noodzakelijk dat de soldaten die de moed hebben gehad om op te staan ??tegen deze gruwelijke misdaden, de gelegenheid krijgen om zich uit te spreken zonder angst voor vergelding. Nu worden ze helaas nog systematisch gemarginaliseerd en vervolgd in opdracht van een op macht beluste elite.

Sinds december 2011 is het leven voor iedereen die betrokken is bij de anti-oorlogsbeweging, veel gevaarlijker geworden. Op 31 december heeft de president van de Verenigde Staten de National Defense Authorization Act van 2012 getekend, nu bekend als Public Law 112-81. Deze wetgeving heeft spijtig genoeg niet veel aandacht gekregen in de media. Met deze nieuwe wet heeft de president nu officieel het recht de strijdkrachten tin te zetten om wereldwijd iedereen te arresteren, vast te houden of te vermoorden, met inbegrip van Amerikaanse burgers. Dit is belangrijk, omdat weer een restant verdwijnt van wat ooit America’s roemrijke grondwet geweest is. En weer is het een stap die een dictatuur verder vorm geeft.  

Concreet houdt de wet in dat iedereen die ervan wordt beschuldigd ‘terroristen’ te helpen, ontvoerd of gedood kan worden, en dit zonder een hoorzitting of zelfs maar zonder te weten dat ze een doelwit geworden zijn. Ik vrees voor iedereen die zijn nek uitgestoken heeft ??in het verzet tegen een verkeerd regeringsbeleid. Ik moedig iedereen die dit leest aan om zich over deze wet te informeren en dit door te geven aan anderen. Uw inspanningen zullen zeer gewaardeerd worden.

Ik en mijn familie zitten er middenin. We hadden een aantal opstekers in het afgelopen jaar, bijvoorbeeld met mijn toelating tot een gespecialiseerde IT-opleiding, en mijn vrouw is ook klaar met haar kantooropleiding. We hadden ook het genoegen Gerry Condon en Helen Jaccard van Veterans for Peace te mogen ontmoeten. Ze waren op tournee in Europa en hebben deelgenomen aan vele evenementen. Je kan hun avonturen volgen op http://www.mobileactivist.blogspot.de.

In februari namen we samen met het München-Amerika Vredescomité, Connection eV en Veterans for Peace deel aan de protesten tegen de zogenaamde veiligheidsconferentie. De acties waren zeer krachtig. Met duizenden mensen uit alle lagen van de bevolking toonden we gemeenzaam ons ongenoegen over al die illegale oorlogen. Malelai Joya was er ook bij, en gaf een zeer motiverende toespraak aan het einde van de mars. Ik hoop nog meer evenementen in de komende maanden te kunnen bijwonen.

Met vriendelijke groet,

André Shepherd

Een chronologie :

2004 : André Shepherd tekent bij het Amerikaans leger, en wordt na een opleiding naar Irak gestuurd voor een missie van zes maanden als monteur van Apache-helikopters.

2005 : Na afloop keert hij terug naar zijn basiseenheid in Katterbach, Beieren. Hij stelt zich veel vragen bij het effect van de Amerikaanse militaire acties op de burgerbevolking in Irak. “Ik besefte dat als ik ging terug, ik verantwoordelijk voor de dood en ellende van vele anderen zou zijn.”

2007 : In april krijgt André Shepherd de mededeling dat hij zou opnieuw op actie naar Irak zal gestuurd worden. Daarop verlaat hij zijn eenheid en gaat ondergronds in Duitsland.

2008 : 26 november vraagt hij politiek asiel in Duitsland aan. In zijn verzoekschrift doet André Shepherd een beroep op de Kwalificatie Richtlijn van de Europese Unie waarin bepaald wordt wie als persoon recht heeft op internationale bescherming en die een centraal wetgevend instrument is als stap naar de oprichting van een gemeenschappelijk Europees asielstelsel. Deze richtlijn garandeert dissidente soldaten bescherming, indien ze weigeren deel te nemen aan illegale oorlogen of acties die de mensenrechten schenden, en om deze reden vervolging en straf riskeren. “Toen ik las en hoorde dat mensen met machinegeweren aan flarden werden geschoten of door Hellfire raketten in stukken werden gebombardeerd voelde ik me beschaamd over wat ik daar in Irak aan het doen was”, vertelde Shepherd op een persconferentie in Frankfurt.

2011 : 31 maart wijst het Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (vergelijkbaar met Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen) gaat het verzoek af, ondanks de brede publieke steun voor Shepherd. Zijn advocaat in beroep tegen de beslissing. Shepherd voert vooral twee argumenten aan: deelname aan oorlog in Irak is onrechtmatig, omdat er oorlogsmisdaden worden gepleegd en op desertie staat strafrechtelijke vervolging in de Verenigde Staten.

2013 : De administratieve rechtbank van München schorst een geplande hoorzitting en stelt een verzoek tot een ??prejudiciële beslissing aan het Europees Hof van Justitie in Luxemburg. Vraag is of “betrokkenheid bij militaire vijandelijkheden noodzakelijk is om het recht op de vluchtelingenstatus te kunnen verlenen aan een militaire deserteur, die voor zijn desertie gestraft dreigt te worden.”

2014 : Het Europees Hof van Justitie houdt een openbare hoorzitting op 25 juni. “Het is goed om te zien dat er vooruitgang komt in de zaak”, aldus André Shepherd. “We hopen dat het Europese Hof niet alleen de wil maar ook de moed heeft om op te komen voor het recht op gewetensvrijheid. Andere soldaten moeten zich zeker kunnen voelen dat ze steun zullen vinden voor hun beslissing om niet deel te nemen aan oorlogen of misdaden die in strijd zijn met het internationaal recht.” De openbare aanklager volgt Shepherd dat een soldaat ook al is hij geen pacifist en heeft hij het statuut van gewetensbezwaarde niet aangevraagd, toch in gewetensnood kan geraken tijdens een bepaalde oorlogsactie.  En dit kan dan vallen onder wat in de Kwalificatie Richtlijn een “onoverbrugbaar conflict” genoemd wordt.

2015 : op 26 februari deed het Hof uitspraak in Luxemburg. Vooreerst bevestigt het Hof dat deserteurs die vervolging riskeren, omdat ze niet willen deelnemen aan een oorlog waarin ze ‘hoogstwaarschijnlijk’ betrokken zouden geraken bij oorlogsmisdaden, in aanmerking komen voor het vluchtelingenstatuut. Maar daarvoor moet bewezen worden dat oorlogsmisdaden zullen gepleegd worden (verwijzing naar oorlogsmisdaden uit het verleden volstaan niet) én desertie moet de enige manier zijn om zich eraan te kunnen onttrekken. Het Hof suggereert ook dat het onwaarschijnlijk is dat tijdens een VN-missie die door de Veiligheidsraad bevolen is, oorlogsmisdaden kunnen begaan worden. Tegen het tweede argument van Shepherd voert het Hof aan dat de straf die hem in de VS te wachten kan staan, niet onredelijk lijkt en niet op zich volstaat om hem te helpen zich aan die vervolging te onttrekken.

Hiermee is de juridische strijd niet afgelopen. De zaak gaat nu terug naar de Administratieve Rechtbank van Munchen. Shepherd kondigde al aan dat hij naar voormalig VN secretaris-generaal Kofi Annan zal verwijzen die de aanvalsoorlog in Irak in strijd vindt met het VN-handvest en daarom illegaal. Er is nog geen zitting in het vooruitzicht.
take down
the paywall
steun ons nu!