Soldaten van VN-vredesmissies worden meermaals betrapt op seksuele misdrijven, maar zelden effectief bestraft (UN/Sophia Paris)

VN minimaliseert seksueel misbruik VN-soldaten

Seksueel misbruik door VN-soldaten tijdens vredesmissies is veel ernstiger en omvangrijker dan naar buiten wordt gebracht door de VN, stelt de organisatie AIDS-Free World. Zij bracht gisteren een intern VN-rapport over deze problematiek naar buiten.

dinsdag 17 maart 2015 10:56
Spread the love

AIDS-Free
World stelt op grond van informatie uit het intern geheim gehouden
rapport van een VN-expertenteam uit november 2013, dat
VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon in zijn officiële openbare
rapporten het probleem bagatelliseert. In die rapporten zou onder
meer verdoezeld worden dat er een groot verschil bestaat tussen het
aantal gerapporteerde gevallen en het werkelijke aantal incidenten,
dat er een handhavingsprobleem bestaat en dat straffeloosheid “eerder
norm dan uitzondering” is.

De
organisatie heeft op 16 maart 2015 een open brief gestuurd aan de
ambassadeurs van alle VN-lidstaten, waarin zij erop wijst dat de VN
dit interne rapport nooit verspreid heeft. “We vermoeden daarom
dat bijna geen enkele regering weet dat onafhankelijke experts, die
benoemd zijn door de VN-secretaris-generaal, scherpe kritiek geleverd
hebben op de manier waarop wordt opgetreden tegen seksueel misbruik
tijdens vredesmissies.”

Onderrapportage

In
zijn laatste update, die dateert van 13 februari 2015, zegt Ban
Ki-moon dat er 51 klachten over seksuele uitbuiting en misbruik
tijdens vredesmissies en speciale poltieke missies zijn ontvangen in
2014, het laagste aantal sinds er “speciale maatregelen zijn
genomen om seksueel misbruik tegen te gaan”. In 2013 waren er 66
meldingen.

Het
rapport van het expertenteam stelt echter dat “de VN niet weten
hoe ernstig het misbruikprobleem is, omdat de officiële cijfers
vermoedelijk onderrapportage maskeren”. Dat incidenten niet
gemeld worden, komt volgens de experts doordat klokkenluiders vrezen
voor stigmatisering en het gevoel heerst dat melden geen zin heeft.

Zij
wijzen er ook op dat leidinggevend VN-personeel zich machteloos voelt
en dat er een zwijgcultuur bestaat over seksueel misbruik door
VN-soldaten. In 2012 beloofde de VN-secretaris-generaal in
toekomstige rapporten specifieke gegevens over landen op te nemen,
zodat lidstaten weten welke militairen de meeste incidenten
veroorzaken. Tot nu toe is dat niet gebeurd.

Problematisch

Paula
Donovan van AIDS-Free World zegt dat de nadruk die de
VN-secretaris-generaal legt op het afgenomen aantal incidenten,
problematisch is. “Iedereen die ervaring heeft met dit soort
zaken, weet dat een afname van het aantal meldingen niet noodzakelijk
betekent dat er minder incidenten zijn. Dit kan even goed het gevolg
zijn van een dalend gebrek aan vertrouwen in het rapportageproces.”

Experts
op het gebied van seksueel geweld stellen volgens haar eerder dat een
programma gericht op preventie en vervolging van daders effectief is,
als het aantal meldingen omhoog blijkt te gaan. “Slachtoffers
voelen zich dan veilig genoeg om te praten over wat hen is
overkomen.” Op een verzoek om een reactie van de woordvoerder
van de secretaris-generaal werd niet gereageerd voor de deadline van
dit artikel.

Bronnen: 
Open
Letter to Ambassadors of All United Nations Member States

Special
measures for protection from sexual exploitation and sexual abuse.
Report of the UN Secretary-General
 (internal report)
Contradictions
Beset U.N. Response to Sexual Abuse by Peacekeepers

take down
the paywall
steun ons nu!