Venezuela: een bedreiging voor de nationale veiligheid van de Verenigde Staten?

Venezuela: een bedreiging voor de nationale veiligheid van de Verenigde Staten?

zondag 15 maart 2015 09:48
Spread the love
Handen af ??Venezuela, donderdag, 12 maart 2015

Op 9 maart 2015 gaf de Amerikaanse president
Obama een uitvoeringsbevel waarbij hij een “nationale noodtoestand”
afkondigde. Hij zei dat “de situatie in Venezuela” een “ongebruikelijke en
buitengewone bedreiging voor de nationale veiligheid en het buitenlands beleid
van de Verenigde Staten” vormt. Dit is de meest recente maatregel van de
Amerikaanse imperialistische inmenging in de binnenlandse aangelegenheden van
een soevereine natie. De campagne, Handen Af van Venezuela, veroordeelt streng
deze houding van de VS.

Het uitvoeringsbevel van Obama zou een farce
zijn, als de toestand niet zo gevaarlijk was. De tegoeden van zeven
Venezolaanse functionarissen worden bevroren en ze zullen de Verenigde Staten
niet meer binnen mogen. Maar in werkelijkheid is dit een ongerechtvaardigde
aanval tegen de nationale soevereiniteit van Venezuela. De Amerikaanse regering
heeft niet eens de bewijzen geleverd dat deze personen activa zouden hebben in
de VS of dat ze er in het verleden ooit naar toe gereisd zijn.

Alleen het idee al dat deze sancties opgelegd
werden met als doel de mensenrechten, de vrijheid van meningsuiting en de
democratische instellingen te beschermen is lachwekkend, zeker als men de
reputatie van de VS bekijkt.

De regering van de Verenigde Staten:

• is verantwoordelijk voor lokale
politie-eenheden die regelmatig ongewapende tieners vermoorden alleen al
vanwege hun huidskleur.

• is betrokken bij de massale surveillance
en spionage tegen haar eigen burgers.

• houdt buitenlandse burgers illegaal vast in
de militaire basis in Guantánamo en martelt hen, ondanks de belofte van Obama
om de gevangenis te sluiten.

• is via de CIA betrokken bij de ontvoering en
marteling van buitenlandse burgers in landen buiten de Verenigde Staten.

Doorheen de geschiedenis zijn de Verenigde
Staten betrokken geweest bij talloze interventies in het buitenland om zo
regeringen die hen niet aanstonden af te zetten en brutale dictators aan de
macht te brengen. Zeer recent nog zette Washington zowel geslaagde als mislukte
staatsgrepen mee op touw: Bolivia (2008), Honduras (2009) en Paraguay (2012).

De regering van de Verenigde Staten heeft geen
probleem met de ondersteuning van regimes die verantwoordelijk zijn voor gruwelijke
schendingen van de mensenrechten, corruptie, gekoppeld aan de drugskartels,
etc. zoals bijvoorbeeld in Colombia en Mexico. Geen uitvoeringsbevel in deze
gevallen. Ze worden niet aanzien als “een bedreiging voor de nationale
veiligheid”.

Hoe kan president Obama zelfs maar praten over
mensenrechten en democratische instellingen wanneer hij amper zes weken geleden
een hooggeplaatste delegatie naar Saoedi-Arabië leidde om de begrafenis van een
meedogenloze despoot bij te wonen? Hij beschreef hem dan ook nog als “een van zijn
trouwste bondgenoten”.

Hoe kan Obama Venezuela “een buitengewone
bedreiging voor de Amerikaanse nationale veiligheid” noemen, terwijl de
Verenigde Staten rechtstreeks betrokken waren bij de staatsgreep in april 2002
die de regering van democratisch verkozen president Hugo Chávez omverwierp? De
VS is nooit gestopt met het financieren en ondersteunen van Venezolaanse
oppositiegroepen, die betrokken zijn geweest bij pogingen om de democratisch
verkozen regering op een gewelddadige manier te verwijderen. Washington heeft
zich steeds bemoeid en de democratische wil van het volk tegengewerkt. Wie is
een bedreiging voor wie?

De enige bedreiging die Venezuela vormt voor
het Amerikaanse imperialisme is dat het een goed voorbeeld is van hoe het wél
moet. Dankzij de Bolivariaanse revolutie werd het analfabetisme uitgeroeid,
breidden het gratis onderwijs en de gratis gezondheidszorg massaal uit, werd de
armoede aanzienlijk verminderd, werden betaalbare woningen gebouwd voor
honderdduizenden gezinnen. De revolutie was en is nog steeds een inspiratie
voor progressieve en democratische veranderingen in heel Latijns-Amerika en
elders. De oproep van Chávez voor socialisme weerklonk onder miljoenen
arbeiders en jongeren, die lijden onder het beleid van besparingen en
soberheid, over de hele wereld. Zelfs in de Verenigde Staten kwam door de Venezolaanse
regering gesubsidieerde brandstof duizenden arme families ten goede.

Het democratische gehalte van de Bolivariaanse
revolutie kan door niemand in vraag gesteld worden. Er zijn sinds 1998 achttien
verkiezingen en referenda geweest die op één na (december 2007) allemaal
gewonnen werden door kandidaten van de Bolivariaanse beweging. Dit jaar zijn er
opnieuw parlementsverkiezingen.

De recente sancties die Obama oplegde zullen
slechts zeven personen treffen, maar in werkelijkheid zijn ze een bedreiging
voor de Bolivariaanse revolutie. Ze zijn een escalatie van de sancties die al
opgelegd werden in december 2014 en het taalgebruik opent een deur naar hardere
economische sancties, de financiering van oppositiegroepen – wat een inbreuk is
tegen de nationale soevereiniteit – en andere vormen van interventie. Het is
geen toeval dat dit uitvoeringsbevel er komt slecht enkele weken na de
ontdekking van een poging tot staatsgreep tegen Venezuela, waarvan de
organisatie plaats vond op Amerikaanse bodem.

Handen Af van Venezuela bevestigt zijn
solidariteit met de Bolivariaanse revolutie en met de regering van de
Bolivariaanse Republiek Venezuela, die geconfronteerd wordt met
imperialistische agressie. We roepen de arbeidersbewegingen, de jongeren en
alle progressieve en democratische organisaties over de hele wereld op om als
één krachtige beweging de Amerikaanse inmenging in Venezuela sterk te
veroordelen.

Verenigde
Staten: Handen Af van Venezuela!
Respecteer de democratische wil van het Venezolaanse volk!
Verdedig en voltooi de Bolivariaanse Revolutie!

https://www.facebook.com/groups/handenafvanvenezuela/

http://www.handsoffvenezuela.org/nederlands/

take down
the paywall
steun ons nu!