Een jongen rijdt met zijn zelfgemaakte fiets naar huis in een arm dorp in El Salvador (Mauricio Martínez/UNDP El Salvador)

Armoedebestrijding Latijns-Amerika vergt meer dan groei economie

Recente cijfers laten een zorgelijk beeld zien van Latijns-Amerika en het Caraïbische gebied, volgens Jessica Faieta, directeur van het VN-Ontwikkelingsprogramma UNDP in Latijns-Amerika. Armoedebestrijding is gestagneerd en het aantal armen stijgt terug, voor het eerst in tien jaar.

maandag 2 maart 2015 14:10
Spread the love

“Verontrustend”,
noemt Faieta de recente cijfers van de Economische Commissie voor
Latijns-Amerika en het Caraïbische Gebied (CEPAL). Tussen 2013 en
2014 belandden 3 miljoen mensen in de regio in armoede. Gezien de
verwachte economische groei voor dit jaar van 1,3 procent schat het
UNDP dat in 2015 meer dan 1,5 miljoen mensen in armoede zullen
belanden.

“Deze
mensen behoren wellicht tot de bijna 200 miljoen kwetsbaren in de
regio: mensen die niet arm zijn maar ook niet tot de middenklasse
behoren en leven van 8,9 tot 44,5 euro per dag”, zegt Faieta.
“Hun inkomen bevindt zich net boven de armoedegrens, maar ze
zijn nog steeds vatbaar voor een terugval zodra zich een crisis
aandient.”

Volgens
haar is er een duidelijk patroon te zien: wat bepalend is voor het
overwinnen van armoede (kwaliteitsonderwijs en werk) verschilt van
wat een terugval naar armoede voorkomt (sociale vangnetten en
voldoende huishoudgeld). Deze kloof suggereert dat alleen economische
groei onvoldoende is om externe schokken aan te kunnen, zoals de
huidige economische crisis of natuurrampen.

Uitsluiting

Het
UNDP maakte een simulatie van wat er gebeurt als de regio tussen 2017
en 2020 even snel zou blijven groeien als in de afgelopen tien jaar,
met 3,9 procent per jaar. Uit deze berekeningen bleek dat er dan
minder mensen in Latijns-Amerika en het Caraïbische gebied van
armoede bevrijd worden dan in de tien jaar daarvoor. Terwijl tussen
2003 en 2012 jaarlijks gemiddeld 6,5 miljoen mensen in de regio uit
de armoede ontsnapten, zouden dat er in de periode tussen 2017 en
2020 slechts 2,6 miljoen zijn (door meer dan 3,5 euro per dag te
verdienen).

“Het
is duidelijk dat meer van hetzelfde in termen van groei – en
openbaar beleid – niet langer ook meer van hetzelfde betekent qua bestrijding van armoede- en ongelijkheid. Daar zijn twee
redenen voor: de eenvoudige bronnen van inkomensgroei verminderen en
de fiscale middelen, cruciaal voor het uitbreiden van sociale
vangnetten, krimpen.”

De
uitdaging voor de toekomst ligt volgens Jessica Faieta in het aanpakken van
uitsluiting, discriminatie en historische ongelijkheden die niet
alleen door inkomen worden verklaard. “Fundamenteel is
vooruitgang een multidimensionaal concept dat meer omvat dan leven
met meer of minder dan 8,9 euro per dag. Welzijn betekent meer dan
inkomen, meer dan een consumptiestandaard van wat een “goed
leven” zou moeten inhouden.”

Uitsluiting,
discriminatie en historische ongelijkheid zullen centrale elementen
zijn in het volgende Human Development Report voor Latijns-Amerika en
het Caraïbische Gebied dat nu in voorbereiding is. “Daarin
zullen ook beleidsaanbevelingen worden gedaan die beleidsmakers
helpen een agenda op te stellen die niet alleen focust op
groeiherstel en structurele aanpassing, maar ook definieert wat
vooruitgang, ontwikkeling en sociale verandering inhouden in een regio
met grote ongelijkheid en een opkomende, maar kwetsbare
middenklasse”, zegt Faieta.

Bron: Economic
growth alone is not enough: UNDP calls for a “multidimensional
progress”

take down
the paywall
steun ons nu!