(Campagnefoto WHO)

Zeventien ‘vergeten’ tropische ziektes bij 1,5 miljard mensen

De VN-Wereldgezondheidsorganisatie WHO roept landen op meer geld te investeren in de strijd tegen zeventien "vergeten tropische ziektes". Daarmee kan de gezondheid van meer dan 1,5 miljard mensen verbeterd worden.

donderdag 19 februari 2015 15:42
Spread the love

De
extra investering die de WHO vraagt, komt neer op 0,1 procent van de
huidige binnenlandse uitgaven voor gezondheidszorg in de betreffende
landen met lage en middeninkomens in de periode tussen 2015 en 2030.

Deze
ziektes veroorzaken blindheid, misvormingen, permanente handicaps en
leiden soms tot de dood. Ze treffen vooral armen.

“Als
nationale regeringen meer geld vrijmaken, kunnen ze de menselijke
ellende verlichten, economische welvaart beter verdelen en mensen uit
armoede bevrijden”, zegt Margaret Chan, directeur van de WHO,
in een verklaring.

Klimaatverandering

Vooruitgang
die in de afgelopen jaren geboekt werd, is grotendeels te danken aan
grootschalige interventie onder de armsten, blijkt uit het op 19
februari 2015 gepubliceerde WHO-rapport Investing to overcome the
impact of neglected tropical diseases
.

In
2010 werden nog 1.800 gevallen van Guineawormziekte (dracunculiasis)
vastgesteld. In het midden van de jaren 1980 waren dat er nog 3,5
miljoen. In 2014 werden nog slechts 126 gevallen gemeld. Volgens de
WHO is het goed mogelijk deze ziekte helemaal uit te roeien. Andere
ziekten waar de WHO aandacht voor vraagt, zijn onder meer de
Afrikaanse slaapziekte (trypanosomiasis), zandmugziekte
(leishmaniasis), melaatsheid
(lepra) en rivierblindheid (onchocerciasis).

Ziekten
die verspreid worden door insecten nemen terug toe als gevolg van
snelle en ongeplande verstedelijking, verplaatsing van de bevolking
en de klimaatverandering. Knokkelkoorts (dengue) is een van die
ziekten. Ze komt nu nog voor in meer dan 150 landen.

“Sommige
tropische ziekten zijn niet meer typisch tropisch”, zegt Dirk
Engels, directeur van de afdeling Vergeten Tropische Ziektes van de
WHO. “De mogelijkheid dat deze ziekten zich verder verspreiden,
is ook een reden om meer geld in de bestrijding ervan te investeren.
Tegelijkertijd moet er meer aandacht besteed worden aan onderzoek en
ontwikkeling, zodat we al deze ziekten onder controle krijgen en we
er zo veel mogelijk kunnen uitroeien.”

Bron: Equitable
and affordable health coverage against neglected tropical diseases is
achievable

take down
the paywall
steun ons nu!