De luchtkastelen van Peeters III

De luchtkastelen van Peeters III

donderdag 19 februari 2015 15:18
Spread the love

CD&V werd in het begin van de regeerperiode nog gezien als de
grote overwinnaar, omdat het heel wat hardere punten die op het
N-VA-wenslijstje stonden hadden geneutraliseerd. Dat er zelf al heel wat
onchristelijke toegevingen waren gebeurd, werd gemakshalve vergeten.
Door in zee te gaan met twee centrumrechtse partijen moet het uit
strategische overwegingen wel mikken op het electoraat in het centrum en
zelfs links van het centrum. Kris Peeters doet dan ook zijn uiterste
best om, wanneer dat maar kan, uit te schreeuwen dat hij het sociale
gelaat is van de regering, waarna hij meermaals handkusjes wierp naar de
zelfverklaarde sociale ‘sociale partners’. Het probleem met schone
schijn is dat de vernislaag snel afkalft en dat wat overblijft vaak
weinig aangenaam is om naar te kijken.

Het probleem van de
CD&V is ook haar sterkte. Het is een kleurloze partij zonder
duidelijk profiel, die vanwege haar traditionele brede achterban en
rekrutering uit de zuilen makkelijk van het ene op het andere been kan
schipperen. In dat opzicht is Kris Peeters een perfect boegbeeld. Het
enige probleem is dat grijze mannen van middelbare leeftijd niet gemaakt
zijn om continu in spreidstand te staan. Daar moeten ooit ongelukken en
blessures van komen. CD&V is een partij die kant noch wal raakt en
vecht voor de dingen waar ze eigenlijk niet van harte in geloven of
vurig pleiten voor gebakken lucht.

Neem nu de
vermaatschappelijking van de zorg, het stokpaardje van minister
Vandeurzen. De voor- en nadelen werden reeds enkele keren besproken op
deze blog. Als zuiver principe is het perfect verdedigbaar. Er wordt
maximaal gekeken naar de draagkracht van de zorgbehoevende, alvorens
over te schakelen naar thuiszorg en de overgang naar dure, residentiële
zorg zo lang mogelijk uit te stellen. In de praktijk is het echter een
verkapte besparingsoperatie enerzijds en een mogelijkheid tot bediening
van de zuilen anderzijds.

Moest de partij ook maar enigszins écht
vinden dat vermaatschappelijking van de zorg een positief element kan
zijn in de betaalbaarheid van de zorg, dan zou het maximaal inzetten op
de ondersteuning van de mantelzorger, of deze nu werkt of niet. Dan zou
het een tegengewicht bieden in de discussie rond langer en meer werken
in plaats van als een mak lammetje mee te gaan in de benadering van
pensioen en activering. Wie zorg wil vermaatschappelijken moet ervoor
zorgen dat mensen de zorgtaken mentaal én fysiek kunnen volhouden.

CD&V
was altijd de normen en waarden partij, en zien zich door een
verrechtsing van het politieke landschap en de Vlaamse grondstroom te
noodzaak om dit te koppelen aan een rechten en plichten-discours. Het
gevolg is dat ze meer dan ooit vis noch vlees zijn. Het oranje was al
langer aan het vergrijzen, samen met het kiespubliek, en sinds ze als
junior partner in Michel I en Bourgeois I geklemd zitten, lijkt het
allemaal nog een stukje erger te worden. De volkspartij die voor haar
vernieuwingsoperatie de mosterd ging halen in de wijnteelt blijft zich
krampachtig vasthouden aan de traditionele pijlers van hun macht, en het
rondje pokeren tijdens de regeringsvorming heeft vooral geleerd dat het
nog steeds gaat over wie krijgt welke post.

De christelijke
waarden zijn ver te zoeken. Het conservatieve dat op dit moment in de
mode is, is, zoals het volledige discours, geënt op een economische
logica. Het gaat over de bestendiging van de vrije markt, over de
beknotting van overheid en belastingen, over de stok die werklozen en
armen uit hun luie zetel moet krijgen. Het socio-culturele conservatieve
wordt niet eenduidig door de grootste Vlaamse partij gestimuleerd.
Voorlopig, want vanuit jong N-VA wil men ook deze putsch verwezenlijken.
Als N-VA haar socio-economische oog-om-oog-programma gaat uitbreiden
naar het profileren als waardenpartij, valt het voor CD&V helemaal
te vrezen dat hun gebrek aan oprechtheid, samen met de totale
afwezigheid van een duidelijke lijn, hen bij de volgende verkiezingen
een electorale mokerslag zal opleveren.

take down
the paywall
steun ons nu!