Uplace? Myplace? Vlaanderen in Aktie?

Uplace? Myplace? Vlaanderen in Aktie?

Onderstaande ongepubliceerde tekst dateert van tweeënhalf jaar geleden, maar de Mechelse architect Guido Peeters heeft hem bewust niet geactualiseerd: de inhoud is nog even actueel.

dinsdag 17 februari 2015 10:52
Spread the love

Dat het project Uplace van zuivere megalomanie getuigt, moet
volgens mij niet meer herhaald worden. Het kapitalisme is in crisis,
de tijden veranderen, maar blijkbaar nog niet voor iedereen.

Dat dit enorm project (de initiatiefnemers verwachten 8 miljoen
bezoekers per jaar ! ), in de directe nabijheid van de Brusselse
Ring, schadelijk zal zijn voor het milieu in ’t
algemeen en voor de luchtkwaliteit van de inwoners in de nabije
omgeving, moet niet meer herhaald worden.

Greenpeace, Bond Beter Leefmilieu (BBL) en Brusselse Raad voor het
Leefmilieu (BRAL) deden dit reeds uitvoerig uit de doeken (cfr. De
Wereld Morgen
d.d. 30-05-2012).

Mede ingevolge tegenspraken tussen Ruimtelijk Struktuurplan
Vlaanderen en de Winkelnota van de Vlaamse regering, leggen zij dan
ook consequent klacht neer bij de Raad van State.

Het is onbegrijpelijk dat, op een moment dat wetenschappers ons
duidelijk maken dat binnen enkele tientallen jaren er een tekort zal
zijn aan fossiele brandstoffen (peak-oil), er
nog initiatieven groeien rond “fun-shopping”.
(Het project Uplace voorziet parking voor 6.000 auto’s / 25.000
autobewegingen per dag !)

Integendeel, shopping op wandelafstand (d.i.
in je eigen woonwijk) wordt een méér-dan-dringende behoefte,
terwijl dit, met medewerking van de overheid, reeds jarenlang is
afgebouwd.

Inderdaad, shopping centra bevinden zich momenteel ver buiten de
bebouwde kom, zodat winkelen per auto een (slechte) gewoonte is
geworden.

Concreet kan je vandaag niet comfortabel leven zonder auto, en dat
is spijtig. i

In De Tijd (01-06-2012) lees ik dat Uplace werkgelegenheid
zou bijbrengen voor 3.000 personen.

Nu moet ge niet veel gestudeerd hebben om te snappen dat de
loutere creatie van dit project geen supplementaire koopkracht zal
creëren. De burgers zullen, ingevolge het project, geen euro méér
hebben verdiend (op enkele enkelingen na, natuurlijk) om te
spenderen aan (onnodige ?) consumptieartikelen.

Kortom, elke euro die in Uplace zal worden uitgegeven door de
consumenten, zal in andere winkels, in andere steden, bespaard
worden. Zoveel is duidelijk.

Consu-minderen in plaats van consu-meren : dat is de (nieuwe)
boodschap.

Wat in Machelen zal verkocht worden, zal niet meer verkocht worden
in Mechelen, Vilvoorde, Leuven, enz.

In kwestieuze steden zal de kleinhandel gegarandeerd afnemen en
zullen jobs sneuvelen.

Lees het droevige verhaal van de winkeliers in Sint-Niklaas naar
aanleiding van de bouw van de shopping Waesland in St.Niklaas (De
Tijd
01-06-2012)

Het niet-zo-moedige stadsbestuur van de Stad Mechelen
heeft zich nooit officiëel verzet tegen het project
Uplace. Het is algemeen geweten dat Bart Somers (° 1964) en Bart
Verhaegen (° 1965) goede vrienden zijn. Hun gezamenlijke
“studententijd” in Leuven zal daar wel voor iets tussen zitten.
ii

Terwijl de Stad Mechelen (in tegenstelling
tot UNIZO-Mechelen) het project Uplace nooit heeft bekritiseerd,
ondanks het sterke vermoeden dat vele jobs in Mechelen zullen
sneuvelen, geeft hetzelfde stadsbestuur (Europese ?) premies
aan startende retailers. Begrijpe wie begrijpen kan, want
subsidies zijn, onrechtstreeks, altijd zuurverdiende centen van elke
belastingbetalende burger.

Als de verklaringen van Bart Van Malderen, fractievoorzitter van
sp.a, in De Tijd d.d. 31-05-2012 juist zijn, dan val ik van mijn
stoel van verbazing.

Naar mobiliteit toe verbindt De Vlaamse
Overheid (met onze belastingcenten) zich ertoe om iii
:

 • 18 miljoen Euro te investeren (op-en afritten autostrade)
 • 2,5 miljoen Euro per jaar voor pendelbussen van De Lijn (hoeveel
  jaar ?)
 • 300 miljoen Euro (!) voor de versnelde aanleg van tramlijnen.

Leuk om weten: de tramlijn Vilvoorde-Brussel is onlangs
afgebroken !

Minister-president Peeters heeft daar snel aan toegevoegd dat een
groot deel van deze investeringen zullen gebeuren door de federale
overheid. Alsof dat geen centen zijn van de belastingbetalende burger
!

Ik begrijp niet waarom de overheid belastinggeld
wenst te pompen in een privé-project (waar niemand om gevraagd
heeft), zonder enig aandeel in de eventuele winst, maar alleszins een
verzekerd aandeel in het verlies als het project niet zou slagen.

Blijkbaar hebben onze mandatarissen niks geleerd uit het
DEXIA-debâcle, TIJSMANS tunnel alsook het gerechtsgebouw in
Antwerpen, enz.

De investering zou, volgens de website van Uplace
(“There is more in U”), ongeveer 600 miljoen Euro bedragen (mèt
of zonder BTW ?). Dit is ongeveer 3.000 Euro per m².

Het project omvat o.a. :

 • 190.000 m² bebouwde oppervlakte (o.a. bureeltoren),

 • 55.000 m² winkeloppervlakte,

 • 6.000 parkings,

 • een concertzaal (3.000 personen),

 • 8 bioscoopzalen,

 • een hotel

Promotoren à la Uplace investeren slechts een heel klein gedeelte
“eigen middelen”, zoals dat heet.

Vòòr
de bankencrisis was dat 5 à 10 %. Momenteel vragen de banken, na de
alom bekende avonturen, meer eigen middelen, maar het gros wordt nog
altijd gefinancierd door – ik citeer het antwoord op vraag n° 32 op
de website van Uplace – “pensioenfondsen,
verzekeringsmaatschappijen, banken enz”

Ik zou het niet fijn vinden als “mijn” pensioenfonds en/of
“mijn” levensverzekeringsmaatschappij in dit mega-project zou
investeren. Helaas zullen ze het jou en mij niet komen vragen !

De bankencrisis heeft ons toch genoeg geleerd ?

Nog even een leuke afsluiter.

In het antwoord op dezelfde vraag (n° 32: Hoeveel kost de
realisatie van het project ?) schrijft Uplace: “Enkel op deze
manier kunnen er extra jobs gecrëeerd worden die niet verhuizen naar
de lage loonlanden.” Mogen we ook eens lachen ?

Architect Guido Peeters.

Real Estate Senior Project Manager

05 juni 2012

i
Hoe het niet moet: de Stad Mechelen maakt het centrum van de
stad dermate autoluw, zonder aangepast openbaar vervoer (waar blijft
die tram ?), zodat de Mechelaars die extra-muros wonen uit de stad
worden gedreven. Naar Uplace, misschien ?

ii
Bart Verhaeghe had overigens ooit de intentie om RC Mechelen en
FC Mechelen samen te brengen in een splinternieuw stadion. Maar
enkele mensen met gezond verstand (ja, dat bestaat nog in Mechelen)
zijn gaan dwarsliggen in dit andere megalomane project. Dan maar op
Brugge gemikt !

iii
Deze
informatie corrigeer ik in deel 2

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!