Over Uplace en kanker
Opinie - Wim Van Hees

Over Uplace en kanker

Voormalig bouwaannemer Luc Verelst sprak zich uit over Uplace, waarin hij aandelen heeft gestoken. Zijn uitlatingen waren voor Wim Van Hees van Ademloos aanleiding tot een korte overpeinzing. Over gezondheid, het draagvlak van dit soort monsterprojecten en over het woon- en mobiliteitsbeleid dat erachter zou mogen zitten. "Het wordt tijd dat Vlaanderen zijn ambitie van vooruitstrevende regio waarmaakt." Daar zou de deelname van Verelst welkom zijn.

maandag 16 februari 2015 14:04
Spread the love
Volgende quote van een aandeelhouder van Uplace trok mijn aandacht.

Luc
Verelst investeerde sindsdien 25 miljoen euro. “Kanker is mijn hele
leven geworden. Ik spendeer er elke minuut aan.” En dan dus: dat ene
verwijt, uitgerekend aan zijn adres. Van tegenstanders, die zich
beroepen op experts, om aan te tonen dat Uplace een ernstig
gezondheidsrisico zou inhouden voor de omwonenden. “Stemmingmakerij”,
vindt Verelst. “We hebben er alles aan gedaan om van Uplace een
zero-emissie-project te maken. Méér kunnen wij niet. Je kan toch geen
project weren omdat daar vervuilende auto’s naartoe komen? Dié
verantwoordelijkheid, om daar iets aan te doen, rust bij de overheid.
Propere auto’s? Elektrische auto’s? Graag! Ik wil er zelfs aan
meewerken. Maar wrijf mij niét iets aan, waar ik geen controle over heb.
Dat is onrechtvaardig.”

Het artikel uit Het Laatste Nieuws (Vr. 13 Feb. 2015, Pagina 8) vervolgt:

Over
de grond van de zaak zijn experts het intussen eens. Ook meneer
Verelst, overigens. Já, auto’s hebben effect op de hoeveelheid fijn stof
in de lucht. En fijn stof veroorzaakt kanker. Maar de Vlaamse Milieu
Maatschappij nuanceert: “Het meeste fijn stof komt nog altijd van
huishoudelijke emissies. Het verkeer neemt slechts een tweede plaats
in.” (VSH)

Hier valt wel het één en ander over te zeggen.

1) Luc Verelst heeft een punt als hij zegt dat de slechte mobiliteit in
België niet zijn verantwoordelijkheid is. Dat hij bovendien zo
persoonlijk begaan is met kanker en er zoveel energie in steekt is
fantastisch. Dat een professor en expert terzake daarom volgens meneer
Verelst de connectie tussen kanker en de extra mobiliteit door Uplace
niet mag maken, is echter een Lange Wapperbrug te ver. Iedereen, de WHO
(Wereld GezondheidsOrganisatie) en hijzelf incluis maakt die connectie
wel: verkeer veroorzaakt kanker. Meer verkeer veroorzaakt meer kanker.
Verkeer en wonen is een heel slechte combinatie.

2) De nuancering door VMM (Vlaamse Milieu Maatschappij) van de
gezondheidsrisico’s is tragisch. Fijn stof op zich is vooral
ontstekingsverwekkend, met hart en longproblemen (en bijbehorende ziekte
en sterfte) tot gevolg. Maar fijn stof van verkeer is bovendien
kankerverwekkend. De verkeersuitstoot verhoogt lokaal het
gezondheidsrisico aanzienlijk, zoals het gelekte onderzoek ook stelt.
WHO heeft de gezondheidsrisico’s van dieselroet op dezelfde hoogte gezet
als asbest. De VMM weet dit beter dan eender wie. Dat zij desondanks op
deze manier moeten communiceren is niet ernstig.

Vastrijden

Aan de basis van
dit type van communicaties bij dit type van draagvlakloze
monsterprojecten ligt een verouderd en verwilderd woon- en
mobiliteitsbeleid en een bijna onbestaande stedenbeleid. Gevoerd door
politici die niet durven veranderen van visie en aanpak. En zich dus
steeds harder vastrijden in procedures en juridische veldslagen.

Wil
je werkelijk nog eens een schup in de grond steken, dan zal je radicaal
moeten kiezen voor verandering en verbetering. In en rond onze steden in
de eerste plaats. Niet tegen files of meer vervuiling, omdat dat
uiteindelijk maar heel povere doelstellingen zijn.

We moeten volop gaan
voor gezonde en interessante steden, waar het fantastisch goed wonen,
spelen en werken is. In de ons omringende landen zijn talloze steden
hiermee bezig. Het wordt tijd dat Vlaanderen zijn ambitie van
vooruitstrevende regio waarmaakt.

Ondernemers als Luc Verelst zijn hierin niet het probleem, maar eventueel wel een deel van de oplossing.

Viaduct van Vilvoorde

In
Antwerpen denken ondernemers al jaren mee over gezonde en begeesterende
alternatieven, zoals Meccano en Ringland. Luc Verelst is zeer welkom om
hier zijn licht op te steken. Wie weet bevat zijn volgend project wel een
overkapping van het viaduct van Vilvoorde!

Zoals u weet, krijgen
we het hier in Antwerpen ook niet cadeau. Onze Uplace-politici proberen
namelijk krampachtig moderne en gezonde stadsinitiatieven te verdrinken
ten voordele van hun eigen BAM-tracé.

Wim van Hees, Ademloos 
Ademloos steunen kan via de site van Ademloos.

take down
the paywall
steun ons nu!