Brussel ontvangt het Museum van het Kapitalisme

maandag 16 februari 2015 12:56
Spread the love

‘Vragen lanceren over de werking van onze kapitalistische maatschappij, daar gaat het voor ons om.’ Een nieuwe wind waait door Europa… Met het aan de macht komen van het uiterst linkse Syriza in Griekenland wordt het eenheidsdenken over de neoliberale politiek van de laatste decennia stevig in vraag gesteld. Op een iets meer bescheiden schaal is dat precies wat enkele net afgestudeerde jongeren willen bereiken met het ‘Museum van het Kapitalisme’ dat neerstreek in Brussel. DeWereldMorgen sprak met één van de initiatiefnemers, Olivier Vermeulen.

Alles begon met een groep studenten die in Louvain-la-Neuve studeerden en bezig waren met zogenaamde ‘projectenkoten’ rond sociale thema’s, voeding of sport. Oliver Vermeulen: ‘Na onze studies wilden we niet gewoon op de arbeidsmarkt terechtkomen in jobs die we niet interessant vonden. We wilden zelf samen iets concreets opbouwen: dat proces duurde uiteindelijk twee jaar en kwam in een stroomversnelling na het zien van het ‘Museum van het Communisme’ in Praag.

Vanaf dat moment besloten ze het ‘Museum van het Kapitalisme’ uit te bouwen. In Namen kwamen ze een eerste keer naar buiten en afgelopen zomer stonden ze ook op het Waalse festival Esperanzah. Olvier: ‘Met het museum willen we op een objectieve manier vragen stellen en mensen aan het denken zetten. We vinden dat je als burger ook zelf je leven en je ideeën kan bepalen, al beseffen we wel dat we als studenten in een geprivelligeerde positie zitten. Onze centrale doelstelling is mensen aan het denken zetten en een debat lanceren. Dat mag naïef of groots klinken, toch vonden we dat ons dat niet mag tegen houden die denkoefening te maken.’

‘Het had schitterend geweest indien we in de Brusselse Beurs konden zitten… Maar anderzijds leek het ons na in de Universiteit van Namen geweest te zijn, een mooie invalshoek om nu in een OCMW te zitten. Op die manier komen we van het wetenschappelijke en academische meer naar de dagelijkse realiteit en praktijk’, aldus Olivier. ‘We willen ook aangeven dat het niet enkel de fout is van de multinationals, maar dat we ook als consument een verantwoordelijkheid hebben. Burgerinitiatieven zoals ‘Hart boven Hard’ steunen we dan ook volop.’

Het museum is opgebouwd uit vier delen: definities, verwezenlijkingen, beperkingen en alternatieven. Bij de definities wordt ook een overzicht door de eeuwen heen gegeven. Vervolgens komen de verwezenlijkingen aan de beurt, waar de focus ligt op de technologische en economische vooruitgang. Het derde deel gaat over de beperkingen, waar de milieuproblemen, ongelijkheid en armoede aan bod komen.

Olivier Vermeulen: ‘In de zaal van de ‘Alternatieven’ stellen we naast vele kleintjes, zoals basisinkomen of directe democratie, vijf grote systemische alternatieven voor: het politiek anarchisme, het communisme, het radicaal ecologisme, eco-socialisme en het (liberale) burgerzin. Vele mensen denken al na over alternatieven, maar vinden het weinig realistisch. Anderen blijven meedraaien in het systeem uit vrees om hun werk te verliezen. Daar stellen wij met dit museum iets concreets tegenover.’

‘In de toekomst willen we de tentoonstelling graag onderbrengen in een rondtrekkende bus om op allerlei evenementen educatieve pakketten te presenteren. Ook zouden we graag een plek vinden waar we permanent kunnen blijven, maar dat zie er voorlopig niet naar uit…’, besluit Vermeulen.

De tentoonstelling is nog tot en met zaterdag 30 mei 2015 elke werkdag te bezoeken in het OCMW (Fernand Bernierstraat 40) van Sint-Gillis bij Brussel. 

Meer info: www.museeducapitalisme.org/nl

take down
the paywall
steun ons nu!