Cherry picking
Opinie - Els Flour

Cherry picking

Na de sluitende analyse door de Leuvense juristen Jogchum Vrielink en Johan ?Lievens (De Standaard, 10 februari) van de drie arresten rond het hoofddoekenverbod, lijkt het antwoord van GO niet meer dan cherry picking: zich ?vastklampen aan bepaalde elementen in de arresten om het eigen gelijk te ?beargumenteren.

vrijdag 13 februari 2015 17:06
Spread the loveBron: http://www.sap-rood.org/

??Raymonda
Verdyck en Eddy Baldewijns (afgevaardigd bestuurder en voorzitter van de Raad van GO!) stellen
dat het arrest aangeeft: “De?
vereiste van neutraliteit van door de overheid ingericht onderwijs
kan worden ?beschouwd als een regel van de werking van openbare
diensten die een mogelijke ?rechtvaardiging vormt voor een
inmenging in de godsdienstvrijheid door middel? van een verbod op
het dragen van levensbeschouwelijke kentekens.”??

Het
is echter ook duidelijk dat leerlingen de vrijheid hebben om hun
overtuiging ?met levensbeschouwelijke tekens te laten blijken.
Vrijheid van? godsdienstbeleving is een van de grondrechten van
onze democratische ?samenleving. Zelfs als GO neutraliteit in zijn
pedagogisch project begrijpt als ?het weren van
levensbeschouwelijke tekens en kleding, dan zijn het niet de
?leerlingen maar de personeelsleden van wie mag worden verwacht
dat ze dat ?pedagogisch project uitdragen.??

De
auteurs belijden: “Het GO! geeft zijn leerlingen mee dat twijfel
de basis is? van elk leren, en dat met elk ‘weten’ het ‘zoeken’
ophoudt. Onderzoek is? belangrijk en betekent dat uit teksten niet
alleen die elementen worden gehaald ?die een eigen overtuiging
onderbouwen.”??

Als
dit echt hun overtuiging is, waarom volhardt de GO-top in dat
eenzijdig ?verbieden en opleggen van een seculier
levensbeschouwelijk kader? Sommige jonge? mensen mogen niet met
levensbeschouwelijke kleren en tekens (onder)zoeken,? exploreren,
experimenteren. Andere wel.??

De
GO-Raad meent: “Door de vooringenomenheid bij elke dialoog weg
te nemen en een gesprek op voet van gelijkheid mogelijk te maken,
sluiten we de ruimte voor? onderdrukking of bekeringsijver, die per
definitie een gevaar vormen voor? diversiteit.”

Heel
juist! Blijven oefenen, GO-Raad.

Els
Flour is bestuurslid
Vrouwen Overleg Komitee

dagelijkse newsletter

Unite Talks: Mohamed Barrie

This interview is one to to take your time for! 🙏 🔆 45 minutes of Mohamed Barrie!🔆 💥 Mohamed is a dedicated social worker, organizer and advocate for veganism. He shares his view on structural racism, power, exclusion and veganism. 🌏 Based on his own experiences he shines a new light on the vegan movement and on the role of racism within these movements. 〄 PS: We just started doing these interviews, so feedback is much appreciated!

Geplaatst door u:nite op Dinsdag 20 oktober 2020

take down
the paywall
steun ons nu!