Nieuwe acties op komst: “Dit akkoord is maar eerste boom van een heel bos”

Na de interne raadpleging van de vakbonden is één ding duidelijk. Er komen nieuwe acties tegen de regering. De christelijke vakbond ACV keurde het sociaal ontwerpakkoord met een heel nipte meerderheid van 52 procent goed. Maar, zo klinkt het, achter de verdeelde stemming zit een grote unanimiteit. “Deze regering voert een asociaal beleid en de vakbond is de enige kracht die de werknemers daartegen verdedigt”, zegt ACV-voorzitter Marc Leemans.

dinsdag 10 februari 2015 14:48
Spread the love

Het ontwerp van
sociaal akkoord dat vakbonden en werkgevers eind vorige maand sloten,
krijgt uiteindelijk heel weinig steun bij de basis van de vakbonden.
Het ABVV bevestigde dinsdagmorgen nog eens dat het akkoord unaniem
een onvoldoende krijgt.

Bij het ACV was de
stemming heel verdeeld. Van de 299 uitgebrachte stemmen zeiden er 135
nee en er waren ook ook 17 onthoudingen. Dat betekent dat slechts een
nipte meerderheid van 52 procent het akkoord goedkeurde.

Bij
de christelijke vakbond hebben ze zo’n verdeeldheid nog nooit gezien.
Maar tegelijk wijzen verschillende deelnemers aan de discussie er op
dat er een grote unanimiteit is. “Nog nooit kreeg een
ontwerpakkoord zo weinig kritiek en nog nooit zo weinig applaus”,
vat ACV-voorzitter Marc Leemans het samen.

De leiding van het
ACV overtuigde de achterban met het beeld van het bos. Het
ontwerpakkoord met een kleine loonmarge en een verhoging van de
sociale uitkeringen is een eerste boom die geveld werd. “En die
boom mag je niet verwarren met alle andere bomen die we nog moeten
opzetten met de regering: de onderhandelingen in de openbare sector,
de aanvallen op de werklozen, de indexsprong, de pensioendiscussie en
de eindeloze lijst van aantasting van de sociale rechten”, zegt
Marc Leemans. 

Volgens Leemans zijn dat dingen die niet
bespreekbaar waren in het overleg met de werkgevers omdat die zich
wegstopten achter de brede rug van de regering of omdat zij er niet
bevoegd voor zijn.

Leemans: “We gaan
nu heel zwaar verder werken aan die andere bomen. We gaan een
actieplan opzetten samen met het ABVV en daarbij sluiten we geen
enkele actie uit.” Op korte termijn stelt de vakbond zich drie
prioriteiten: de indexsprong wegwerken, de fiscaliteit rechtvaardiger
maken en een oplossing vinden voor de beschikbaarheid van
bruggepensioneerden.

Geen draagvlak

Over dat laatste zei
Leemans: “Een verpleegster die na een loopbaan van 40 jaar kiest
voor SWT (zoals het brugpensioen nu heet), loopt het risico dat ze de
volgende dag opgeroepen wordt om in een instelling veertig kilometer
verder aan de slag te gaan. Onze kinderen vinden geen job, maar wij
moeten ons beschikbaar houden voor de arbeidsmarkt, zeggen die
mensen.”

Bij het ABVV
erkennen ze wel de positieve punten in het akkoord, zoals de
afspraken rond de welvaartsvastheid van de uitkeringen, maar wijzen
ze het akkoord af omdat het geen basis is voor een sociale vrede.

“Er is gewoon geen
draagvlak binnen het ABVV voor wat nu op tafel ligt. De regering zet
de werkgevers in een zetel en voert een asociaal beleid. Wij gaan ons
daar blijven tegen verzetten”, zegt ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw.

De socialistische
vakbond werkte al een ontwerp van actieplan uit en zal dat nu
voorleggen aan het ACV. Of er nog stakingen komen, is volgens De
Leeuw onderwerp van discussie. Ook Leemans sluit niets uit. “Het
hele scala van acties zullen we bestuderen. Maar je mag nooit het
verkeerde middel op het verkeerde moment inzetten”, aldus Leemans.

take down
the paywall
steun ons nu!