dreigingsniveau 3

dreigingsniveau 3

dinsdag 10 februari 2015 10:55
Spread the love

… en of het geen nuttig idee zou zijn de nogal eens voor zijn beurt sprekende N-VA-minister van Financiën te suggereren in de sector veiligheidsmaatregelen niveau drie te regelen, nu internationale aanhoudingsbevelen tegen de directeurs van de HSBC-bank in de pijplijn zitten.

Een kolfje ook naar de hand van Peter Dedecker, partijgenoot en specialist in het bestrijden van frauduleuze bankverrichtingen, om al die miljarden euro’s in de offshore bedrijven te recupereren.

Ter aanbeveling: dat twee andere partijgenoten, de Burgemeester van de Havenstad en de Minister van Binnenlandse Zaken, hun oor eens te luisteren leggen in hun kennissenkring uit de Antwerpse diamantwereld. Een krachtdadig en doortastend optreden is ook in dit dossier gewenst. De schenking van een diamanten tennisracket kan echt niet volstaan.

Aan een bananenrepubliek zijn we nog niet toe, maar waarschijnlijk zijn maatregelen voor goed bestuur wel aangewezen. Misschien kan nog een partijgenoot hier een lichtend voorbeeld zijn, nu hij als burgemeester van Aalst sterk overweegt volgende zondag kogelwerende vesten in te voeren, en maskers in de carnavalstoet te verbieden. 

take down
the paywall
steun ons nu!