|Column| Philippe Diepvents: Homo Ludens

Die ochtend, ergens op een mooie etage...

donderdag 5 februari 2015 12:22
Spread the love

De Leider: “Zoal?”

Zoal Doe-het-al: “Ja, Leider?”

De Leider: “We hebben u nodig, Zoal. Er is een probleem.”

Zoal Doe-het-al: “Wat is er dan?”

De Leider: “Dat dossier van die tax shift. Het zint me niet,
de richting dat dat uitgaat.”

Zoal Doe-het-al: “Hoezo, Leider?”

De Leider: “Wel, het is natuurlijk goed dat het niet meer
“vermogensbelasting” heet. Tax shift is beter. Shiften, dat kan in eender welke
richting, niet noodzakelijk in die van de vermogens. Maar het blijft me te lang
op de agenda. Zelfs na dat akkoord van de Groep van 8 nu… Ze blijven er maar
over zeuren.”

Zoal Doe-het-al: “Ja, straf hé? Waarom toch, Leider?”

De Leider: “Nu ja, verwonderlijk is het niet natuurlijk.
Voor de rest is er nog niet veel toegegeven. Maar wat me veel meer zorgen baart,
is dat het ook bij de burgers niet weggaat. Nog altijd 80% is voor een
vermogensbelasting…”

Zoal Doe-het-al: “Dan moeten we dat doen hé, Leider, zo’n belasting. Wij
zijn toch de échte volkspartij.”

De Leider: “…”

Zoal Doe-het-al: “…hi hi hi, grapje, hé Leider.”

De Leider: “Hahahahahahahahahahahahahahaha.”

Zoal Doe-het-al: “Hahehehehohohohohohahahaha.”

De Leider: “Oké, genoeg gelachen. Hoe lossen we dit op?”

Zoal Doe-het-al: “Les driehonderdentwaalf van het Gele
Zakboekje, Leider. Bij hardnekkige problemen, stel uzelve de vraag: Wat zou
Julius Caesar doen?”

De Leider: “Inderdaad. En Caesar, die zou zeggen: als je
dreigt te verliezen op het ene front, dan moet je dringend een tweede front openen. De
aandacht afleiden dus, met iets waarop de hongerige meute zich kan storten. Zodat we het tij kunnen keren.”

Zoal Doe-het-al: “Ja, maar wat…?”

De Leider: “Denk na, Zoal. We moeten iets of iemand zoeken
die minstens even onpopulair is als de rijken of de grote vermogens, en die we
dan in the picture kunnen brengen als
pasmunt. Iets waarvoor het grote publiek even weinig sympathie heeft. We zeggen
daar dan iets straf over. In het beste geval vergeet men dan de tax shift, maar zelfs als dat niet lukt, dan hebben
we iets om op tafel te leggen tegenover die tax shift. Om ze de goesting te
ontnemen er nog iets aan te doen en er zo voor te zorgen dat die vermogensbelasting er niet komt.”

Zoal Doe-het-al: “…hm… iets over langdurig werklozen
bijvoorbeeld? En beperking van de uitkering in de tijd? Profiteurs en zo?”

De Leider: “Zoal…, gij gaat het nog ver schoppen gij.”

take down
the paywall
steun ons nu!