Vervolging van Israëls misdaden: een sneeuwbaleffect dat niet is te stoppen

Vervolging van Israëls misdaden: een sneeuwbaleffect dat niet is te stoppen

maandag 12 januari 2015 09:30
Spread the love
Hoe belangrijk is het besluit van Mahmoud Abbas, de president van de
Palestijnse Autoriteit, om het Statuut van Rome van het Internationaal
Strafhof te ondertekenen?

Prominente mensenrechten voorvechter Shawan Jabarin suggereert dat de
beslissing een sneeuwbaleffect heeft dat “niet is te stoppen”. Hoewel
Westerse regeringen Israël tientallen jaren straffeloosheid hebben
verleend, is er nu een reële mogelijkheid om Israëlische
oorlogsmisdadigers voor het gerecht te brengen.

Jabarin leidt de Palestijnse organisatie Al-Haq in Ramallah. Hij werd
direct getroffen door Israëls mensenrechtenschendingen. Nadat hij in
administratieve detentie werd gehouden – gevangenschap zonder aanklacht
of proces – legde Israël Jabarin een reisverbod van 2006 tot Maart 2012.

Adri Nieuwhof: Beschouw je de ondertekening van het Statuut van Rome als belangrijk?

Shawan Jabarin: Ik zou eerst een belangrijk punt
willen aankaarten. Abu Mazen [Mahmoud Abbas] ondertekende het Statuut
van Rome als de president van Staat Palestina. Hij heeft het
Internationaal Strafhofom politieke redenen en omwille van de
onderhandelingen altijd als ruilmiddel gebruikt. Maar ik denk dat de
Amerikanen en de Israëli’s hem klem hebben gezet en hem niets hebben
gegeven.

Wij hebben hem aangemoedigd om een onderscheid te maken tussen het
spoor van onderhandelingen en politiek, en het spoor van het absolute
recht van de Palestijnen om toe te treden tot [VN] verdragen, organen en
organisaties. Maar zij [de Palestijnse Autoriteit] gingen door met
mengen van beide sporen en beschouwden het als een politiek punt. Ik kan
niet zeggen dat hij deze strategie achter zich heeft gelaten. Maar ik
kan zeggen dat hij getekend heeft omdat hij niets heeft gekregen van de
Israëli’s en de Amerikanen en hij zag dat de Palestijnen een hoge prijs
betalen.

Het gaat niet alleen om salarissen en geld. Het gaat om hun bloed en
hun levens. Uiteindelijk waren mensen teleurgesteld. Het was duidelijk
dat de mensen hun hoop verloren. Zij verloren zelfs hun geloof in hun
leiders. Ik denk dat Abu Mazen tot die conclusie kwam en het
Internationaal Strafhof op deze manier behandelde.

Wat kunnen wij als Palestijnen uit de ondertekening van het Statuut
van Rome halen? Ik denk dat we eerst achter de Israëlische criminelen
aangaan, omdat, zolang criminelen geen prijs betalen, zij hun misdaden
keer op keer op keer zullen begaan.

Als tweede komen voornamelijk de misdaad van de nederzettingen en de
misdaad die in Gaza heeft plaatsgevonden. Ik denk niet dat het makkelijk
is en dat de zaak morgen is opgelost. Het vraagt tijd, het vereist
professioneel werken, er is geduld nodig.

De Israëli’s zijn nerveus en de Israëli’s reageren agressief, maar
uiteindelijk ben ik ervan overtuigd dat zij de realiteit onder ogen
zullen zien. En zij zullen voor de grote vraag staan of zij met de PA
[Palestijnse Autoriteit] door willen gaan of niet. Dit is ook de vraag
voor de Amerikanen en de Europeanen. Ik denk dat uiteindelijk de PA een
noodzakelijk orgaan is voor de internationale gemeenschap. En voor de
Israëli’s omdat de Israëli’s alle verantwoordelijkheid op hun [de PA’s]
schouders legt. Zij laten de PA het vuile werk opknappen. De sancties of
straffen van de Israëli’ of Amerikanen [tegen de PA] helpen niet.

Ik voelde dat het de eerste keer is dat de Palestijnen een wil
hebben. Zij hebben die op een duidelijk manier geuit. Zij zeiden dat zij
de PA niet eigenhandig zullen opheffen, maar als de Israëli’s actie
willen ondernemen, laat ze dan ook de verantwoordelijkheden nemen. Zij
zeiden, we hebben andere dingen te doen als het beëindigen van alle
relaties met de Israëli’s en hen laten doen wat ze willen. Laat ze
doden, laat ze deporteren, laat ze vernielen. Wij zullen de
veiligheidscoördinatie beëindigen, wij zullen relaties op alle niveaus
afbreken.

AN: Hoe zullen wij als Ngo’s [niet-gouvernementele organisaties] omgaan met het Internationaal Strafhof?

SJ: Na het verzoek tot toetreding, na indiening van
de verklaring op het kantoor van de griffier van het International
Strafhof, heeft Palestina het Internationaal Strafhof met terugwerkende
kracht rechtsmacht gegeven vanaf 13 juni 2014, het dekt de aanval op
Gaza.

De sneeuwbal rolt nu en kan niet gestopt worden. De officiële zijde
heeft geen volledige controle en wij hebben als maatschappelijke
organisaties voldoende ruimte. Zelfs wanneer zij in de toekomst op een
andere manier met het Internationaal Strafhof om willen gaan, wij hebben
de ruimte om het bureau van de aanklager te stimuleren om onderzoek uit
te voeren en te beginnen, zelfs zonder verwijzing door de Staat
Palestina.

Wij coördineren met hen [de PA], wij hebben vergaderingen, maat wij
zullen hun werk niet ondermijnen en zij zullen ons werk niet
ondermijnen. Wij zullen parallel aan elkaar werken. Dat is het besluit
van alle mensenrechtenorganisaties in Palestina.

AN: Hoe kunnen mensenrechtenactivisten helpen om te verzekeren dat oorlogsmisdadigers ter verantwoording worden geroepen?

SJ: De Palestijnen beschikken over rijke hulpbronnen
in de wereldwijde solidariteitsbeweging, van verschillende
beroepsgroepen, verschillende groepen.
Ten eerste, juristen, professionals en beroepsbeoefenaren kunnen ons
helpen met hun overleg en ideeën. Zij die zover zijn om te beginnen
kunnen met ons coördineren om te bespreken hoe we verder kunnen gaan.

Zij kunnen druk uitoefenen op hun regeringen, op ambtenaren om de
Palestijnen geen beperkingen op te leggen en het Palestijnen moeilijk te
maken om door te gaan. Het is nu tijd om de dubbele standaard te laten
zien, het is tijd om het eerdere verhaal en het vorige beleid van
officiële zijden te corrigeren.

Het derde punt is om de reizen en bezoeken van alle Israëlische
vertegenwoordigers te volgen. Zij kunnen ons informeren omdat we ons
werk rond universele rechtspraak voortzetten.

Ten tweede, de bedrijven zijn ook verantwoordelijk [voor hun rol in
Israëls schendingen van het internationaal recht]. Wij moeten praten
over hoe we vooruit moeten en zaken kunnen opbouwen.

AN: Als reactie op de ondertekening van het
Statuut van Rome door Abbas bereidt Shurat HaDin, een zogenaamd
Israëlische rechtenorganisatie, aanklachten voor oorlogsmisdaden voor
tegen Palestijnen. Wat vind je daarvan?

SJ: Ik heb daar geen probleem mee als het om een
rechtszaak gaat en niet om een politieke zaak. Het is een manier om van
Israëlische zijde Palestijnen onder druk to zetten om een stap terug te
doen. Maar wij zijn niet bang. Laat ze actief zijn en één zaak of
duizend zaken indienen. Wij hebben daar geen probleem mee. Wij zullen
met de tijd onze zaken indienen, op een zeer professionele manier.

De mensen steunen ons en verlangen naar en wachten op
rechtvaardigheid. Wij kijken naar het Internationaal Strafhof als een
manier om echte vrede in dit gebied na te streven. Omdat [als]
criminelen geen prijs betalen, zij hun misdaden keer op keer zullen
plegen.

Door Israëlische criminelen te bestraffen, door sancties tegen
Israël, door desinvesteringen, dat is de manier om een nucleus op te
bouwen of beginnen op te bouwen van wat in Israël het vredeskamp wordt
genoemd.

Het is niet – zoals de Amerikanen en sommige Europese landen zeggen –
dat met de gang naar het Internationaal Strafhof [Benjamin] Netanyahu
sterker wordt. Nee, Netanyahu zal sterk blijven als hij niet met straf
wordt geconfronteerd en er geen actie wordt ondernomen tegen zijn
activiteiten zoals plundering in bezet gebied, al de [Palestijnse]
natuurlijke hulpbronnen in hun voordeel en belang gebruikend, water naar
Tel Aviv en elders sluizen. Dat is wat Netanyahu sterker maakt. 

Dit artikel is eerder gepubliceerd in het Engels en is door de auteur in het Nederlands vertaald voor Jaffadok.

www.electronicintifada.net/blogs/adri-nieuwhof/prosecuting-israels-crimes-moving-snowball-cant-be-stopped

take down
the paywall
steun ons nu!