Brief aan de overheid

vrijdag 26 december 2014 15:56
Spread the love

Beste overheid,

Ergens moet ik jullie complimenteren. Jullie zijn de eerste
overheid in jaren die haar ware gelaat niet onder stoelen of banken steekt. Jullie
zijn de eersten die toegeven dat het VOKA je baas is. De eerste regering die
haar sociaal masker afzet en gewoon toegeeft dat economie en niet burgers haar
voornaamste belang is. Goed, jullie proberen nog de indruk te wekken dat jullie
niet antisociaal zijn, maar die woorden vallen meteen door de mand van jullie
daden. En ergens apprecieer ik dat wel, die eerlijkheid over wiens belangen
jullie dienen. Dat maakt het hopelijk duidelijker aan burgers dat de overheid
niet hun vriend, partner of gerechtvaardigde baas is. Ik hoop enkel dat ze niet
in de val trappen van het vertrouwen dat andere politiekers het wel beter
zullen doen. Want, als we eerlijk zijn, voerden die sossen waar jullie zo graag
op kakken eigenlijk niet zo’n fundamenteel ander beleid. En een volgende “linkse”
regering zal waarschijnlijk even weinig verandering brengen. Want het VOKA is
de baas van de regering, of die nu “links” of rechts is.

Maar ik heb toch een aantal vragen. Jullie willen, zoals de neoliberale
goden Reagan en Thatcher, de individuele verantwoordelijkheid en vrijheid stimuleren.
Ondernemerschap als hoeksteen van de maatschappij aanwakkeren. Want ondernemende
individuen kennen de grootst mogelijke vrijheid, of zoiets. Maar waarom gaat
die groeiende ondernemende vrijheid gepaard met zoveel repressie? Waarom het
gedoogbeleid intrekken en zo de vrijheid tot druggebruik wegnemen? Waarom
ondernemende nachtwinkels het moeilijk maken om aan de bak te blijven? Waarom
de (energie/trein/bus/…)prijzen laten stijgen en zo de vrijheid van het
uitgeven van mensen hun salaris inperken? Waarom de politie, jullie repressieve
arm, meer middelen toekennen en het leger de straat op willen sturen? Waarom
een zeer beperkte vrijheid voorstaan?

Laat ik jullie zelf het antwoord geven. Omdat jullie geen
individualisme voorstaan, maar een gemoraliseerde vereenzaming. Jullie zijn als
de dood voor echt individualisme: mensen die een zeer goed besef hebben van wie
ze zijn, wat ze willen en bewuste levenskeuzes maken. Wat jullie willen, zijn
mensen die zonder veel nadenken de alomtegenwoordigheid van de 38uren-week, de
reclame, de hoge huurprijzen en het uitsluiten van gemarginaliseerden
aanvaarden. Jullie willen geen vrijheid, jullie willen brave burgers. Brave
burgers, die als vrome christenen de letter van de wet letterlijk volgen en de
priester zonder veel kritisch nadenken gehoorzamen. Zei ik priester? Ik bedoelde
politieagent en politieker. Burgers die niet nadenken over wat ze nu écht
willen aanvangen met hun leven, maar die de afgesproken waarheid overnemen dat
geld het hoogste doel is in het leven en dat consumeren het pad naar geluk is.

Ik noem de vereenzaming die jullie willen gemoraliseerd
omdat jullie een bepaalde moraal, bepaalde normen, willen doordrukken. Jullie
vertellen burgers dat jullie een zo groot mogelijke vrijheid willen mogelijk
maken voor hen. Maar om die vrijheid te kunnen krijgen, moeten die burgers
voldoen aan een bepaald ideaalbeeld. De Modelburger, zoals men dat noemt. Opgeleid,
respectabel, gehoorzaam, consumerend en mee het straatbeeld proper houdend. Wie
daar niet aan voldoet (de armere, de junkie, de dakloze, de sans-papier, de kraker,
de immigrant, …), valt uit de boot en moet liefst zo goed mogelijk weggemoffeld
worden. Zodat in het straatbeeld geen imagoverlagende winkels of personen terug
te vinden zijn. Zodat ons land gepresenteerd kan worden als de volgende
consumentenhemel, waar je je geen zorgen moet maken over het gestolen worden
van je overvolle portemonnee door iemand met lege handen.

Ik omschrijf het in zichzelf keren van de consument als vereenzaming.
Meestal wordt dit individualisme genoemd, maar niets is minder waar. Zoals ik
al uitlegde, willen jullie geen zelfbewuste individuen maar makke, consumerende
lammetjes. Dus in plaats van individuele ontwikkeling te stimuleren,
bewerkstelligen jullie vereenzaming. Waarom? Omdat eenzame individuen
gemakkelijker te controleren zijn en minder snel in opstand zullen komen.
Verdeel en heers, noemden de Romeinen dat. Vakbonden verbinden mensen en geven
hen het gevoel dat ze nog enige collectieve macht bezitten tegen hun bazen en
diens bondgenoten. Breek dat collectief bewustzijn via vereenzaming en niemand
zal nog voor zijn of haar rechten opkomen. En dus werden interim jobs de
hoeksteen van onze economie: vluchtige jobs die het vormen van
vakbondsbewustzijn tegengaan en die de competitie over schaarse jobs onder elkaar
aanwakkert. De angst voor het onbekende werd verder uitgebuit door het idee te
creëren dat migranten onze jobs kwamen stelen, zodat uitgebuite Belgen en
uitgebuite vreemden zich niet zouden verenigen tegen hun uitbuiters. Het is een
oud verhaal in een nieuw jasje. Alleen beschikt de elite nu over de juiste
technologie om effectieve controle te kunnen uitoefenen over haar onderdanen.

Jullie vrijheid voelt als een gevangenis aan voor me. De
vrijheid om te kiezen tussen wat er me aangeboden wordt, is geen echte
vrijheid. De vrijheid om te kopen zolang ik tussen de lijntjes loop, lijkt mij
zeer arm, hoeveel geld je ook bezit. Hoe verder jullie vrijheid om zich
heenslaat, hoe meer ik me in het nauw gedreven voel.

Neen, beste overheid, jullie zijn niet de grote
kwaadaardigen die onze samenleving dit pad op geleid hebben. Jullie zijn
slechts de zoveelsten in een lange lijn van politiekers die gehoorzamen aan
neoliberale dogma’s, of ze nu “links” of rechts waren. Maar jullie zijn wel de
eersten die het zo openlijk doen. Ik heb al een hele tijd geleden beslist dat
ik in mijn leven zo min mogelijk afhankelijk van jullie wil zijn. Ik ga je zo
overbodig maken als ik kan, want jullie zijn zo verbonden met dat zieke
kapitalisme. Ik zal wel proberen mijn eigen sociaal vangnet op te bouwen. Ik
zal proberen met mijn omgeving en buurt zelf onze levens vorm te geven, zonder
voor alles eerst toestemming aan jullie te moeten vragen. Omdat ik wil proberen
in echte vrijheid te leven, niet in jullie gouden kooi. En ik heb het gevoel
dat meer en meer mensen door jullie (al dan niet) mooie praatjes beginnen
kijken. Dat mensen hun vereenzaming beginnen doorbreken en zich weer verbinden
met anderen, strijden voor hun belangen. En dat allemaal omdat jullie eerlijker
zijn geweest dan jullie voorgangers.

Ik zou jullie bedanken daarvoor, maar eigenlijk hoop ik
stiekem dat jullie vallen en dat mensen hun eigen leven weer in handen nemen in
plaats van het aan de staat toe te vertrouwen. Een mens kan dromen he.

Groetjes,
zaailing

take down
the paywall
steun ons nu!