Opinie - Sofie De Graeve

Een kortere werkweek: goed voor bijna alles

Journaliste Ilse Ceulemans herlanceerde op de site charlie.be het debat over de combinatie van arbeid en gezin. Na de vrouwenemancipatie is het tijd voor emancipatie van moeders. Een periode zich gedeeltelijk terugtrekken uit de arbeidsmarkt is het alternatief voor de ratrace. Het regende reacties van herkenning, maar ook kritiek. Is dit het terugdraaien van de klok? En worstelen vaders niet evengoed met hetzelfde probleem?

donderdag 20 november 2014 16:36
Spread the love

Dat
mensen zorgen, is prachtig. De samenleving staat of valt met de zorg
die we voor elkaar dragen in gezinnen, families, tussen buren en
vrienden, als vrijwilliger… Het lijstje laat zich niet
samendrukken en al die inspanningen, dag en nacht, zijn niet weg te
denken. Problematisch is dat je een prijs betaalt voor de zorg die je
opneemt én dat die prijs onevenredig verhaald wordt op vrouwen.

Nog
altijd nemen vrouwen het leeuwenaandeel van de zorg op zich. Bijna de
helft werkt vandaag deeltijds. Dat betekent minder
inkomen, minder loopbaankansen en minder sociale rechten, met alle
gevolgen van dien bij echtscheiding. Het is dan ook geen toeval dat
de armoede piekt onder alleenstaande moeders. Alleenstaanden kunnen
de facto trouwens maar moeilijk gebruikmaken van de huidige
verlofstelsels, omdat die financieel ontoereikend zijn.

Ook al zijn
er vandaag heel wat papa’s die willen zorgen en zich even goed
moeten haasten om kinderen op te halen in de crèche of school, toch
zijn de klassieke rolverwachtingen erg hardnekkig: op een weekdag
doen zelfs tienermeisjes 1/3 meer huishoudelijk werk dan jongens en
op zaterdag dubbel zoveel. En
mannen ervaren snel dat ze evenmin voor vol aangezien worden als ze
mee het huishouden op de rails houden.

Oplossing

Voor het Vrouwen Overleg
Komitee (VOK) ligt de oplossing minder in het zogenaamd
responsabiliseren van vrouwen en mannen, maar wel in een andere
organisatie van onze maatschappij. Een aantrekkelijk antwoord op het spanningsveld tussen werk en zorg is arbeidsduurverkorting. Wanneer een voltijdse job minder uren telt, wordt het mogelijk
voor iedereen, vrouwen en mannen, samenwonenden en alleenstaanden, om
betaald werk, tijd voor gezin en zorgtaken, maatschappelijk
engagement en vrije tijd met elkaar in evenwicht te brengen.

Niet
alleen zorg wordt herverdeeld, ook werk en de bijgaande financiële
zelfstandigheid; Arbeidsduurverkorting vermindert de werkloosheid,
zorgt voor financiële herverdeling, vergroot de financiële
zelfstandigheid van vrouwen. Zelfs files, fijnstofuitstoot en stress
kunnen ermee worden verminderd.

Arbeidsduurverkorting is goed voor
bijna alles, zoals de Nederlandse publicist Rutger Bregman stelde.
Natuurlijk blijven ook dan goede collectieve voorzieningen voor
opvang van kinderen, ouderen en personen met een handicap absoluut
noodzakelijk. In afwachting van dit nieuwe model moet volop ingezet
worden op verlofstelsels die voor iedereen toegankelijk zijn en evenredig verdeeld. Onbetaalbaar? Niet realistisch? Een écht gelijke
samenleving is een ambitieus project waarin we durven de platgetreden
paden verlaten om nieuwe modellen vorm te geven die aan iedereen,
vrouwen, mannen, kinderen ten goede komen.

Sofie
De Graeve werkt bij het Vrouwen
Overleg Komitee

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!