Tropisch regenwoud in Costa Rica. De vermindering van de ontbossing is essentieel voor de vermindering van de CO2-uitstoot in Latijns-Amerika (foto Germán Miranda/IPS)

Economie Latijns-Amerika moet groener

Het afremmen van de ontbossing is niet genoeg. Ook de economie zelf in Latijns-Amerika moet fors groener. Dat zeggen experts aan de vooravond van de VN-klimaattop van 1 tot 12 december 2014 in Lima, Peru.

vrijdag 14 november 2014 14:53
Spread the love

Als
het over klimaatverandering gaat, kan Latijns-Amerika wel wat
verwezenlijkingen voorleggen. Vooral het afremmen van de ontbossing
in het Amazonegebied is een stap vooruit. In het Braziliaanse deel
van de Amazone daalde de ontbossing de laatste tien jaar met 80
procent, volgens officiële cijfers.

Dat
is echter lang niet voldoende, zegt Roberto Smeraldi, directeur van
Amigos da Terra-Amazônia Brasileira. De Latijns-Amerikaanse
economie hangt nog veel te zwaar af van fossiele brandstoffen en
andere oorzaken van CO2-uitstoot.

Laboratorium

“We
moeten af van het idee dat een consensus in Latijns-Amerika moeilijk
te bereiken is”, zegt Smeraldi. “We hebben heel wat nieuwe
ervaringen opgedaan op tal van domeinen. De regio is een belangrijk
laboratorium voor de kennis over klimaatverandering.”

Volgens
Smeraldi zijn nieuwe allianties nodig, via bilaterale en regionale
akkoorden, om de positie van Latijns-Amerika in de
klimaatonderhandelingen van december 2014 in Lima en van december
2015 in Parijs te verstevigen. Brazilië zou een leidende rol kunnen
spelen in die onderhandelingen, maar het land gebruikt zijn
potentieel aan natuurlijke hulpbronnen te weinig om zijn economie
CO2-arm te maken, zegt Smeraldi.

Fossiele
brandstoffen(IPS/Guilherme/Flickr)

Dat
de ontwikkeling van Latijns-Amerika afhangt van fossiele brandstoffen
is een mythe, zegt de Guatemalteek Mario Molina van het Climate
Reality Project, de organisatie van voormalig Amerikaans
vicepresident Al Gore. “Latijns-Amerika blijft in zijn
klimaatbeleid vastzitten aan een discours dat op het verleden
gebaseerd is.”

Er
zijn hoopvolle signalen. Hij wijst op de leidende rol die Chili
speelt. Dat land besliste in september 2014, als eerste land in de
regio, tot de invoering van een CO2-taks. Tegen 2020 wil
Chili de uitstoot van broeikasgassen met 20 procent verminderen ten
opzichte van 2007. “We hebben iets gelijkaardigs nodig voor de
hele regio”, zegt Molina.

Ontbossing

Ook
al is de ontbossing afgeremd, ze gaat wel nog voort. Van 2004 tot
2014 ging 4 miljoen hectare verloren, volgens de VN-Voedsel- en
Landbouworganisatie FAO. “Er bestaat geen enkel regionaal
akkoord over het bosbeheer of de ontbossing”, zegt Carlos Rittl
van het Braziliaans Klimaatobservatorium. Dat komt doordat
ontwikkelingslanden geen bindende CO2-doelstellingen
hebben, zegt hij.

Sommige
landen nemen nu wel zelf het heft in handen. Paraguay heeft een plan
dat de ontbossing helemaal moet stoppen, Peru creëerde een bosfonds
dat duurzame projecten financiert en Costa Rica heeft de ambitie om
het land tegen 2021 helemaal CO2-neutraal te maken.
Bovendien hebben Chili, Colombia, Guyana en Peru op 23 september de
New York Declaration on Forests
onderschreven, die tegen 2030 de ontbossing uit de wereld wil helpen.

Bron:
Latin
America Moves Towards Decarbonising the Economy

take down
the paywall
steun ons nu!