Hoe een html-blok toevoegen aan een artikel?

Hoe een html-blok toevoegen aan een artikel?

woensdag 5 november 2014 08:45
Spread the love

Over html

De layout van webpagina’s wordt achter de schermen bepaald door html-codes. Auteurs kunnen slechts een beperkte set van die opmaakregels gebruiken in hun artikels, bv: vette tekst, aanklikbare hyperlinks, titels en paragrafen.

Hoewel basis-html niet zo moeilijk is, hoef je de html-codes niet te kennen om teksten te publiceren. Daarvoor dient de tekst-editor op de site die automatisch je opmaak omzet in html.

Over html-filtering

Alle niet-toegelaten opmaak (of html) wordt automatisch verwijderd op onze site. Dit is essentieel om de huisstijl van dewemo over de hele site te bewaren.

Een tweede reden waarom gefilterd wordt is voor de veiligheid. Sommige html-codes (meerbepaald script-tags) kunnen kwaadaardige code bevatten waarmee bv gebruikersgegevens kunnen ontfutseld worden, spam kan getoond worden, of kan gebruikt worden voor andere malafide internet-praktijken (bv phishing).

Wanneer een html-blok toevoegen?

Maar soms is het eens nodig om stukken html toe te voegen aan een artikel.

Bv:

  • Een video die niet op Vimeo of Youtube staat

Met de veiligheid in acht genomen is het essentieel dat de site waarvan je een stuk html kopieert betrouwbaar is. Door zomaar html-code van elders in je site te kopieëren, geef je die partij de mogelijkheid om van alles aan je pagina aan te passen of bv bezoekersstatistieken door te sturen (zogenaamde trackers of tracking cookies).

Dit is een praktijk die Facebook toepast bij de like-buttons die op vele sites staan. Facebook kan zo z’n gebruikers volgen doorheen alle sites waar een like-button op staat.

Hoe een html-blok toevoegen

Als je een artikel bewerkt in geavanceerde modus staat er naast “Tekst
en beeld” een tweede tab genaamd “Full Html”. Klik daarop. 

Allereerst krijg je de optie op de “HTML-filter” aan of uit te schakelen. Standaard staat deze altijd aan, om niet-toegelaten opmaak te verwijderen en malafide code te verhinderen.
Als je een stuk html-code wil toevoegen die niet aan die regels voldoet moet je de html-filter uitschakelen. Dan wordt er niets gefilterd. Klik daarvoor op “HTML-filter uitschakelen (=full html)”.

Daaronder vind je een groot tekstblok vol html-code. Zoek (via de browser) naar het eind van de paragraaf (p-tag) waar het stuk html moet komen. Om het voor jezelf makkelijk te maken kan je het helemaal aan het begin plakken of helemaal aan het eind.

Plak de html-code in het tekstveld en druk op opslaan.

Als je de html-filter hebt uitgeschakeld kan je niet meer terug naar de gewone tekst-editor omdat deze ook een filter bevat die anders je toegevoegde code weer zou wissen.

Deze praktijk heeft als nadeel dat de eindredactie de tekst niet meer op een makkelijke manier kan verbeteren. Een oplossing is te wachten tot de eindredacteur het nagelezen heeft (publicatie-optie: nagelezen) en dan pas de html erin te plakken en het in publicatieklaar te zetten.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!