Iedere Belg meer dan 100.000 euro op de rekening?

Voor het eerst hebben alle Belgen, kinderen en bejaarden meegerekend – ja. dus ook u – elk meer dan 100.000 euro aan financieel vermogen. Zo staat het tenminste in de kranten. Een blik op uw spaarrekening leert iets anders. De recentste onderzoeken naar de verdeling van vermogen zijn nog meer ontnuchterend.

vrijdag 29 augustus 2014 10:22
Spread the love

Volgens de bank ING
België steeg het totale financiële vermogen van de Belgen tot 1100
miljard euro. Gedeeld door het aantal Belgen komt dat in de
krantenberichten dan neer op meer dan 100.000 euro per persoon. Een
gezin met twee kinderen zou dan 400.000 euro bezitten.

Het gaat hier om
financieel vermogen. Een eigen huis hoort daar niet bij. Wel alles
wat op de spaarrekening staat en de aandelen en obligaties.

Hoewel studies
aantonen dat het vermogen in België zeer ongelijk verdeeld is,
blijven kranten dat gemiddelde in een titel stoppen. Laten we er
daarom nog eens de meest recente studie bijhalen.

In het voorjaar
publiceerden de onderzoekers Sarah Kuypers en Ive Marx van het
Centrum voor Sociaal Beleid van de Universiteit Antwerpen het
resultaat van hun onderzoek naar de enquêtes van het Household
Finance and Consumer Survey van de Europese Centrale Bank.

Aangezien er in
België geen vermogensregister bestaat dat bijhoudt hoeveel de Belgen
op hun spaarrekening hebben staan en hoeveel aandelen ze hebben,
moeten we het doen met een vragenlijst aan 2300 Belgen.

Daaruit blijkt dat
de helft van de Belgische gezinnen minder dan 10 procent van het
totale netto vermogen bezit. Het gaat hier om meer dan financiële
vermogens. Ook de onroerende goederen zijn meegeteld (huizen,
gronden, appartementen).

De 1 procent

De top 10 procent
bezit 44 procent. De top 5 procent bezit 32 procent van het totale
vermogen. De top 1 procent bestaat uit iets minder dan 50.000
gezinnen en bezit 12,37 procent van het totale vermogen. Dat is dus
meer dan de onderste 50 procent. De vijf procent rijksten bezitten
evenveel als de 75 procent armsten.

2,5 procent van de
gezinnen heeft geen vermogen en alleen maar schulden. Tien procent
van de gezinnen heeft minder dan 2700 euro (alle spaargeld en
voertuigen inbegrepen). Tien procent van de gezinnen heeft meer dan
687.000 euro. De rijkste tien procent bezit 254 keer meer dan de
armste tien procent. De top 1 procent bezit meer (tot heel veel meer)
dan 3 miljoen euro.

Het liquide
financiële vermogen (spaargeld, pensioensparen, obligaties en
aandelen) is zeer ongelijk verdeeld. Een kwart van de gezinnen heeft
minder dan 5000 euro. Wie bij de één procent wil horen. moet meer
dan 1,7 miljoen bezitten.

Nog recenter
onderzoek stelt dat de Antwerpse onderzoekers de ongelijkheid nog
onderschatten. Volgens Philip Vermeulen van de Europese Centrale Bank
bezit de rijkste 1 procent 17 procent van alle rijkdom. Hij gebruikte
dezelfde enquête, maar voegde ook andere gegevens toe.

take down
the paywall
steun ons nu!