Experts: ‘Verhoog de belastingen op inkomsten uit vermogens’

In ons land zijn de belastingen op arbeid hoog. Daarover is zo goed als iedereen het eens. Maar hoe ze verlaagd moeten worden, is minder duidelijk. De specialisten van de Hoge Raad van Financiën vinden een verhoging van de belasting op de inkomsten uit vermogens de beste oplossing. Die zou vier miljard euro kunnen opbrengen.

woensdag 27 augustus 2014 15:36
Spread the love

In november 2012 kreeg de
Hoge Raad van Financiën de opdracht om te onderzoeken hoe het
belastingsstelsel in België hervormd kan worden. De belastingen op
arbeid zijn hoog in ons land. Met die hoge belastingen wordt wel de sociale zekerheid gefinancierd en hebben we in ons land goede openbare diensten. De belastingen op inkomsten uit
vermogens zijn dan weer laag. 

De Europese Commissie stuurt aan op een verschuiving van de belastingen. De economen Koen
Schoors en Gert Peersman stellen al lang voor om de btw te verhogen
en met die opbrengst de lasten op arbeid te verlagen.

De Hoge Raad van
Financiën onderzocht alle voorstellen en komt tot de conclusie dat
de grootste bewegingsruimte zit bij de inkomsten uit vermogen.
Letterlijk klinkt het zo:

“De belangrijkste
geïdentificeerde bewegingsruimte bevindt zich bij de inkomsten uit
vermogen, zowel onroerend als
roerend. Ze zou toelaten een aanzienlijke vermindering van de
belastingdruk op arbeid te financieren. Op kruissnelheid biedt een
veralgemeende belasting op de meerwaarde op aandelen en op het
onroerend vermogen, exclusief de eigen woning, eveneens een
aanzienlijk, zij het veel volatieler, budgettair rendement.”

De invoering van een
belasting van 25 procent op de opbrengsten uit vermogens zou op
kruissnelheid 4 miljard euro per jaar opbrengen. Volgens de Hoge Raad
van Financiën is een invoering van zo’n belasting vrij eenvoudig. De
transparante uitwisseling van informatie die daarvoor nodig is, biedt
voordelen, schrijft de Raad. “Een betere kennis van alle inkomsten
laat toe om een gerichter sociaal beleid te voeren.”

Geen gehoor bij Zweedse coalitie

Laat dat nu net de
piste zijn die niet op tafel ligt bij de onderhandelingen voor een
nieuwe federale regering. Over een verhoging van de btw – zoals
Schoors en Peersman voorstellen – is de Hoge Raad van Financiën
minder lyrisch. Dat kan positief zijn maar de gevolgen mogen niet
overdreven worden.

Het voorstel om de
lasten op arbeid te verlagen door de lasten op energie te verhogen
lijkt ook niet ideaal. De omvang van die verschuiving is beperkt en
bovendien raak je de laagste inkomens het hardst zodat je dat moet
compenseren door vooral hun belastingen te verlagen. Als je tenminste
geen verdere verarming van de bevolking wil organiseren.

Een verhoging van de
vennootschapsbelasting ziet de Hoge Raad van Financiën niet zitten.
Het nominale tarief van 33 procent is al hoog. Volgens de Raad kan
dat tarief verlaagd worden, maar dan moeten wel enkele huidige
aftrekposten afgeschaft worden.

De Hoge Raad van
Financiën bestaat uit een groep experten die wordt samengesteld op
voordracht van de ministers van Financiën en Begroting. Het gaat
hier dus om een groep
specialisten die de politieke evenwichten in dit land reflecteert.

take down
the paywall
steun ons nu!