Actie aan Vlaams Parlement tegen besparingen
State of the arts

Actie aan Vlaams Parlement tegen besparingen

"We just called to say how much we care" is een actie aan het Vlaams Parlement nav hoorzitting van 14 augustus. We willen onze bezorgdheid uitdrukken betreffende de keuzes die de Vlaamse regering lijkt te zullen maken inzake sociaal en cultureel beleid. We steunen de conclusies van internationaal onderzoek dat dit soort keuzes lijdt tot een meer verarmde, gepolariseerde, idee-arme en conflictrijke samenleving.

maandag 18 augustus 2014 15:05
Spread the love

We benadrukken dat deze actie dus niet alleen het cultuurbudget betreft en sluiten ons aan bij andere initiatieven uit andere sectoren die de bezorgdheid delen.

 
State of The Arts is een open platform van kunstenaars, vnl wonend en werkend in Brussel.

http://www.stateofthearts.be/

take down
the paywall
steun ons nu!