Gezocht: Belgen en Nederlanders die tegen het verbod op cannabis zijn

Gezocht: Belgen en Nederlanders die tegen het verbod op cannabis zijn

donderdag 14 augustus 2014 02:55
Spread the love

DeWereldMorgen.be

‘Weed like to talk , een comité dat ontsproten is uit het brein van 3 Franse studenten, startte een burgerinitiatief op om het verbod op cannabis te beëindigen!

Wil je iets veranderen aan de wet dan moet je daarvoor bij de Europese Commissie zijn. Om te beginnen moet je een comité vormen met minstens 7 andere mensen uit 7 verschillende lidstaten. Eens het comité gevormd is moet je de goedkeuring vragen aan de Europese Commissie. Wanneer zij het voorstel niet provocerend, lichtzinnig of dubbelzinnig vinden, dan mag je beginnen aan de handtekeningenjacht.

european-citizens-initiative-logoBinnen het jaar moet je 1 miljoen handtekeningen ophalen wil je dat de Europese Commissie zich over je voorstel buigt. Elk van de zeven lidstaten moet een minimum aantal handtekeningen ophalen, voor België zijn dat er 16.500 en voor Nederland 19.500.

Franse studenten

 ‘Weed like to talk‘ nam de taak op zich om 1 miljoen handtekeningen te verzamelen.

Op het moment dat ik dit schrijf hebben 2670 Belgen en 700 Nederlanders het initiatief ondertekend. We hebben dus nog enkele duizenden mensen nodig willen we het hypocriete gedoe beëindigen.

Het burgerinitiatief richt zich niet enkel op cannabis als genotsmiddel, ook het feit dat cannabis op medisch gebied heel waardevol blijkt te zijn zal aangekaart worden.

Wil je het initiatief tekenen dan moet je bij ons enkel je naam, geboortedatum en adres opgeven. In andere landen zoals in Frankrijk gaan ze nog iets verder en willen ze ook je identiteitskaartnummer weten.

1 miljoen Europese handtekeningen nodig

Eens de 1 miljoen handtekeningen verzameld zijn, zal de Europese Commissie zich over het onderwerp buigen en stemmen. De handtekeningen geven dus geen garantie dat er daadwerkelijk een wetsverandering zal volgen, maar het is en blijft wel een sterk signaal dat dit onderwerp leeft binnen de bevolking en dat er wat moet veranderen.

Delen, delen en nogmaals delen dus dit initiatief! De tijd tikt, tik tak, er rest ons nog slechts tot november!

Waarom moet je dit tekenen?

Voor de twijfelaars geef ik nog even de feiten op een rij hoe legale cannabis positief kan bijdragen aan onze maatschappij:

De criminaliteits– en zelfmoordcijfers dalen wanneer legale cannabis beschikbaar is. Dit kan verklaard worden doordat er minder diep in het glas wordt gekeken wanneer mensen vrij kunnen kiezen tussen alcohol en cannabis. Alcoholgebruik heeft een ontzettend negatieve impact op onze maatschappij en de geestelijke en lichamelijke gezondheid van haar burgers.

Het aantal cannabisdoden staat vooralsnog op nul, synthetische cannabis daarentegen heeft al aan tientallen jongeren het leven gekost. Het gebruik van synthetische cannabis (wat besteld kan worden via het internet en met de post geleverd wordt) komt amper voor in landen waar echte cannabis vrij te verkrijgen is. De synthetische variant kan ook de oorzaak zijn van een psychose.

Niet lichamelijk verslavend

Dat echte cannabis schizofrenie zou veroorzaken werd weerlegd door de Harvard Medical School en is dus niet waar.  Wel kan een te hoog THC gehalte aanleiding geven tot psychotische symptomen die na de high terug wegebben. CBD, de tweede belangrijkste actieve stof in de cannabisplant, vermindert dit effect en zorgt ervoor dat gebruikers een stabiele high of zelfs helemaal geen high ervaren wanneer er meer CBD dan THC in de plant aanwezig is.

Cannabis is niet lichamelijk verslavend, maar kan wel sterk geestelijk verslavend werken. Toch is het niet zo moeilijk om van een cannabisverslaving af te komen. Het onafhankelijk onderzoeksbureau Trimbos Instituut stelde vast dat mensen met een cannabisverslaving sneller kunnen stoppen op zichzelf en zich daarbij geestelijk beter in hun vel voelen dan probleemgebruikers die wel professionele hulp zoeken. Het instituut nam ook waar dat slechts een kleine minderheid van de gebruikers problemen ondervindt.

Legale cannabis zorgt er ook voor dat jongeren het steeds minder aantrekkelijk vinden! In Colorado, waar cannabis sinds enkele maanden volledig legaal is, noemt de jeugd cannabis een ouwemensendrug!

Cannabis: meer dan genotsmiddel

Cannabis is meer dan een pretsigaret. Het kan ook verdampt worden, de ingeademde damp is dan vrij van schadelijke stoffen. Veel gebruikers stoppen met het roken van cannabis ( en tabak) eens ze de geneugten van een vaporizer ontdekken.

Meer en meer mensen maken ook olie van cannabistoppen en -bladeren. Zo genieten ze van de ontspannende, medicinale en pijnstillende werking zonder er high van te worden.

Cannabisonderzoek heeft uitgewezen dat het helpt bij: ADHD, autisme, alzheimer, bipolaire stoornis, chronische pijn, darmontsteking, epilepsie, HIV, jeuk, misselijkheid, MS, slapeloosheid, kanker, et cetera.  Niet alleen bij mensen, maar ook bij dieren. En wie weet wat we nog allemaal gaan te weten komen over deze plant?!

Cannabis betekent voor sommige mensen het verschil tussen een menswaardig leven en een leven vol pijn en ellende, hen dit recht ontzeggen is crimineel. Daarenboven is er geen enkel argument dat het verbod op cannabis rechtvaardigt maar ik daag één ieder graag uit om met een zinnig argument op de proppen te komen!

Hier kan je tekenen

HIER kan je het initiatief ondertekenen!

take down
the paywall
steun ons nu!