Keystone XL vier keer meer vervuilend dan gedacht

De veelbesproken Keystone XL-pijpleiding doorheen de Verenigde Staten kan voor vier keer meer CO2-uitstoot zorgen dan eerder werd berekend door de Amerikaanse overheid, zo concludeert een nieuwe studie.

maandag 11 augustus 2014 16:11
Spread the love

De controversiële pijpleiding moet olie uit Canada dwars doorheen de VS naar de Golfkust in Texas voeren, over een traject van 2.600 kilometer. De olie is afkomstig uit de zeer vervuilende Canadese teerzanden en heeft een grote klimaatafdruk.

President Obama zei eerder dat hij het project enkel zal goedkeuren, als blijkt dat Keystone XL geen significante toename van broeikasgassen zal veroorzaken.

Daling van de olieprijs

De studie becijfert dat de CO2-uitstoot vier keer hoger zal liggen dan eerder berekend door het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Zij hielden bij hun calculaties geen rekening met het feit dat de toegevoegde olie uit de pijpleiding de prijzen zou doen dalen met ongeveer 3 dollar per vat, wat de consumenten opnieuw zal aansporen tot een hoger verbruik, zo concluderen de onderzoekers.

De nieuwe energie-infrastructuur zal er dus voor zorgen dat er nieuwe energiestromen ontstaan, zo stellen de wetenschappers van het Stockholm Environment Institute in het onderzoek dat pas werd gepubliceerd in het tijdschrift Nature Climate Change.

De onderzoekers berekenden dat de uitstoot van CO2 daardoor wereldwijd met 121 miljoen ton per jaar zou toenemen. De overheid had eerder dit jaar gesteld dat de uitstoot van CO2 ten hoogste met 30 miljoen ton zou toenemen.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken gaf nog geen commentaar op de resultaten van de studie.

Sabrina Fang van het Amerikaanse Petroleuminstituut reageerde dat ze de studie irrelevant vond gezien het feit dat het winnen van olie uit teerzanden door zal gaan of de pijpleiding er nu komt, of niet. In Canada wordt namelijk ook gesproken over de mogelijkheid om teerzandolie te vervoeren via het spoor.

take down
the paywall
steun ons nu!