Gaat nieuwe regering echt 45 procent van cultuurbudget schrappen?

Gaat nieuwe regering echt 45 procent van cultuurbudget schrappen?

De besparingscijfers die "De Morgen" bekendmaakte, zorgen voor onrust in de culturele en socioculturele sector. In de krant stond dat de nieuwe Vlaamse regering 203 miljoen euro per jaar wil schrappen van de subsidies voor allerlei jeugd-, sport- en cultuurverenigingen. Dat zou neerkomen op 45 procent van de totale subsidies ofwel: een waar slagveld.

maandag 11 augustus 2014 22:39
Spread the love

DeWereldMorgen.be

Niemand binnen de
socioculturele sector weet meer over de besparingscijfers die vorige
week uitlekten. Zowel bij het FOV (Federatie sociaal-cultureel werk)
en de Verenigde Verenigingen is er geen zicht op welke subsidies
geviseerd worden.

Het totale budget
voor cultuur in Vlaanderen bedraagt 450 miljoen euro. Daarvan gaat
171 miljoen naar de kunsten en een kleine 70 miljoen naar het
sociaal-cultureel werk. Verder is er 40 miljoen voor erfgoed en
100 miljoen voor lokaal cultuurbeleid (onder meer de bibliotheken).
In het regeerakkoord staat dat die laatste middelen samen met
jeugdwerk en sportbeleid zullen worden toegevoegd aan het
gemeentefonds.

Dat betekent dat de
Vlaamse regering die 203 miljoen moet zoeken op een budget van minder
dan 300 miljoen euro. Dat lijkt onwaarschijnlijk tenzij je twee
derden van alle verenigingen op drooglegt en nog één derde van
het gesubsidieerde theater- en muziekaanbod overhoudt. Die 200 miljoen komt overeen met 3 à 4000 jobs.

Wellicht zit de
oplossing in het feit dat De Morgen de “werkingssubsidies voor
derden” verkeerdelijk ziet voor subsidies aan jeugd-, sport- en
cultuurverenigingen. Die derden staat voor alle instituten die
subsidies krijgen van de Vlaamse overheid. In principe horen daar ook
de scholen van het vrij onderwijs bij.

Mogelijk gaat het ook om alle subsidies aan verenigingen (inclusief bijvoorbeeld de oudercomités, milieuverenigingen en de Noord-Zuidbeweging). Volgens Bert Anciaux in De Standaard gaat dat om een totaalbedrag van 800 miljoen euro.

Alleen is het
merkwaardig dat niemand binnen de Vlaamse regering het bericht
ontkende of bevestigde. Het FOV en de Verenigde Verenigingen willen
zo snel mogelijk duidelijkheid. De onrust is groot. “De vorige
regering was eigenlijk al een besparingsregering waarbij sommige
organisaties 30 procent van hun subsidies geschrapt zagen”, zegt
Dirk Verbist, directeur van het FOV.

Ook de openbare
omroep zit de komende jaren in de hoek waar de klappen vallen. Bij de
VRT zou bijna tien procent van de dotaties of 27 miljoen euro
geschrapt worden.

Op 28 augustus organiseert het FOV een meet & greet met de nieuwe minister van Cultuur en Media Sven Gatz. Gatz, die het regeerakkoord niet eens gelezen had toen hij toehapte op de vraag van zijn partijvoorzitster, zal heel wat mogen uitleggen. 

take down
the paywall
steun ons nu!