Seksuele slavernij probleem Tweede Wereldoorlog

Seksuele slavernij probleem Tweede Wereldoorlog

vrijdag 8 augustus 2014 18:13
Spread the love

DeWereldMorgen.be

De Grote Oorlog of Tweede Wereldoorlog is in het nieuws, met herdenkingen op allerlei plaatsen. Sommige regeringen willen maar al te graag stukken van de geschiedenis vergeten. Navi Pillar laat dat niet toe en ze laat de Japanse regering dan ook niet met rust.

De Hoge Commissaris voor de
Mensenrechten van de Verenigde Naties, Navi Pillay, sprak woensdag haar grote spijt uit
dat Japan heeft nagelaten een uitgebreide, onpartijdige en duurzame oplossing
van het probleem van de seksuele slavernij in oorlogstijd te zoeken, met de
waarschuwing dat de mensenrechten van de slachtoffers, bekend als ‘troostmeisjes’,
nog steeds worden geschonden, decennia na het einde van de Tweede Wereldoorlog.

“Tijdens mijn bezoek aan Japan in 2010, heb ik de Japanse regering
opgeroepen om effectieve schadeloosstelling te bieden aan de slachtoffers van
de seksuele slavernij tijdens de Tweede Wereldoorlog”, zei de Hoge Commissaris.
“Nu, tegen
het einde van mijn ambtstermijn doet het me pijn, te zien dat deze moedige
vrouwen, die hebben gevochten voor hun rechten, een voor een komen te
overlijden, zonder dat hun rechten hersteld zijn en zonder het ontvangen van de
schadevergoeding waar zij recht op hebben”.

Dit is geen probleem dat verbannen kan worden als zijnde geschiedenis. Het is
een actueel onderwerp, de schendingen van de mensenrechten tegenover deze
vrouwen blijven bestaan zolang er geen sprake is van herstel van die rechten en
van genoegdoening.

De Hoge Commissaris zei ook dat de vrouwen nog steeds worden geconfronteerd met
weigeringen en vernederende opmerkingen van publieke figuren in Japan. Een
rapport van een door de regering benoemde studie commissie op 20 juni 2014,
verklaarde dat “het niet mogelijk was om te bevestigen dat de vrouwen met
geweld werden geworven.”

Naar aanleiding van de publicatie van dat rapport
heeft Tokio verklaard dat de troostmeisjes geen seksslavinnen waren maar
oorlogsprostituees.
“Dergelijke uitspraken moeten enorme pijn veroorzaken bij de vrouwen, maar
we hebben geen openbare weerlegging van de regering gezien”, zei Pillay.

In de loop van de jaren, heeft Japan de aanbevelingen ontvangen van een aantal
onafhankelijke deskundigen van de Verenigde Naties, de Commissie voor de
Mensenrechten en van de Raad voor de mensenrechten bij de Universele Periodieke
Reviews van de concrete maatregelen om het probleem aan te pakken. Onlangs
heeft de Commissie voor de Mensenrechten van de VN, die toeziet op de uitvoering
van het Internationaal Verdrag over de burgerrechten en politieke rechten,
Japan opgeroepen “onmiddellijke en effectieve wettelijke en
bestuursrechtelijke maatregelen” te nemen om ervoor te zorgen dat alle
beschuldigingen van seksuele slavernij worden onderzocht en dat de daders
worden vervolgd.

Ze riep op toegang te verschaffen tot de rechter en tot herstelbetalingen
voor de slachtoffers en hun families, de openbaarmaking van al het beschikbare
bewijsmateriaal, en tot onderwijs in het land rondom de kwestie.

Pillay merkte ook op dat Japan de VN-verklaring inzake het voorkomen van seksueel
geweld in conflictsituaties vorig jaar had ondertekend en dat het sterke steun
had aangeboden aan de VN-topconferentie over
seksueel geweld in conflicten.

“Ik moedig Japan om de zoektocht naar een uitgebreide, onpartijdige en
duurzame oplossing van het seksuele slavernij probleem in de oorlog, met
dezelfde kracht voort te zetten,” voegde ze eraan toe, wijzend op de
bereidheid van haar Commisariaat om de nodige hulp te bieden.

take down
the paywall
steun ons nu!