Werken we vanaf nu voor onszelf?

Het staat in vele kranten: vanaf nu werken we voor onszelf. Het geld dat we vanaf dit moment verdienen is voor ons. Het geld dat we daarvoor verdienden gaat via belastingen naar de staat. Zes augustus zou daarom Tax Liberation Day zijn. Maar klopt dit wel?

woensdag 6 augustus 2014 10:55
Spread the love

Stellen
dat we ieder jaar acht maanden voor de staat werken en vier maanden
voor onszelf: dat is eigenlijk fout. Er wordt geen rekening gehouden met
hoe ons systeem van belastingen echt werkt.

Belastingen betalen
staat niet gelijk aan het zomaar weggeven van geld aan de staat. Voor
het geld dat we geven aan de staat krijgen we ook heel wat terug.

Om
een voorbeeld te geven: de wegen waarover we iedere dag rijden worden
onderhouden met belastingsgeld. Wanneer je dus iedere dag de auto
neemt om naar het werk te gaan, is dat gratis. Het is iets wat je
terugkrijgt, omdat je belastingen betaalt. Ook als je ziek bent of
werkloos bent, krijg je heel wat van de staat terug.

Daarom
is het verkeerd om te zeggen dat we maar vier maanden per jaar voor
onszelf werken. We werken een heel jaar voor onszelf.

Ongelijkheid

Er is
nog een andere fout die gemaakt wordt. Als we het over Tax Liberation Day hebben, dan lijkt het alsof we allemaal evenveel belastingen
betalen. Maar dat is helemaal niet zo. Mensen met een groot vermogen
of grote bedrijven betalen nauwelijks belastingen. Gewone werknemers
betalen veel meer belastingen.

Het is
dus helemaal niet correct om te beweren dat we allemaal tot nu moeten
werken voor de staat. Sommigen dragen niets bij tot de staat. Anderen
net heel veel. Die ongelijkheid wordt weggewist als we het over Tax
Liberation Day hebben.

take down
the paywall
steun ons nu!