Ton Hauzer

Overkappen en fijn stof

Een paar dagen terug toonde het Vlaamse televisieprogramma “Terzake” een korte reportage over voor- en nadelen van het overkappen van de ring in Madrid. De reporter liet enkele Madrilenen aan het woord. Een van hen nam de journalist mee naar een luchtrooster en wees op de uitstootproblematiek. Een ander iemand zei dat de luchtkwaliteit in de stad er niet merkbaar op was vooruitgegaan.

vrijdag 20 juni 2014 15:05
Spread the love

Als ingenieur heb ik zelf enige tijd geleden een leerzame rondleiding gehad in het reinigingssysteem van de tunnels in Madrid. De technisch directeur vertelt aan allen die komen kijken dat de investering in filtersystemen exorbitant en nutteloos is geweest. Politici trekken hieruit de conclusie dat filtering zinloos is en komen niet op het idee dat de gekozen systeemoplossing niet deugt.

De tunnels zijn er uitgerust met een dertigtal filtersystemen. Uit energiebesparingsoverwegingen worden de filters door NO-sensoren (stikstofdioxide) ingeschakeld. Die sensoren meten de mate van verontreiniging echter niet op de juiste wijze, waardoor de filtering zelden geactiveerd wordt, nauwelijks enkele uren per week. Als de filtering wel aanstaat, worden vooral de grotere stofdelen afgevangen. Om de gassen af te vangen zijn actief-koolfilters met een speciale coating noodzakelijk.

In Madrid zijn echter slechts twee van de filtersystemen ook van dat soort filters voorzien. Is de overkapping van de ring in Madrid daarom niet geslaagd? Verre van. Laten we zeggen dat het voor 90 procent geslaagd is, omdat de kwaliteit van leven op basis van meer groen, recreatie, sport, geen voertuigbewegingen in combinatie met minder trillingen, geluid, lichtvervuiling op een fantastische manier is verbeterd.

Hieraan kennen we echter nog steeds geen geldwaarde toe. Nu nog 90 procent schonere lucht dus en de tunnel benutten als energieleverancier om CO2 te besparen en geld terug te verdienen, en het project zou 100 procent geslaagd zijn. Dat kan met zelfreinigende mechanische filters in combinatie met actief-koolfilters. De energiebalans daarvan is positief: door energie van het verkeer, tunnelverlichting, beveiligingssystemen en luchtreinigingssysteem terug te winnen en te gebruiken voor verwarming en koeling van gebouwen.

Het gecapteerde stof wordt droog opgevangen, afgevoerd en vermengd met bouwmateriaal. In 2012 heb ik dit systeem toegelicht in Antwerpen, op een overkappingscongres georganiseerd door het bewonerscollectief stRaten-generaal. Ik kijk uit naar een volgende dergelijke gelegenheid om dat nogmaals te komen doen, nu de Antwerpse belangstelling voor het overkappen van de ring is toegenomen. Want laat één iets duidelijk zijn: dat overkappen is echt een goed idee.

Ton Hauzer is ingenieur

www.uctechnologies.eu

http://www.facebook.com/UcTechnologies

take down
the paywall
steun ons nu!