Is blanco en ongeldig stemmen wel een alternatief?

Is blanco en ongeldig stemmen wel een alternatief?

Na wekenlang politici te hebben geïnterviewd, kwam Bear Grills tot een resoluut besluit. Hij zal op 25 mei bij wijze van protest blanco stemmen. Van waar komt dit advies, en is dit wel goede raad?

maandag 19 mei 2014 17:22
Spread the love

Reden tot protest!

Ik geef het grif toe, na het bekijken van de Bear Grills
interviews met politieke kopstukken van de belangrijkste partijen, waren er
zeer weinigen die mij volledig konden bekoren of mij overtuigen om mijn stem
aan hen te geven. Het viel mij nog het meest op hoe gepolijst de meeste
politici voor de dag kwamen. Allemaal zetten zij hun beste beentje voor, en bijna
allemaal deden zij heel veel moeite om in de gratie van hun
gelegenheidsinterviewer te komen. Ik geef het toe, een mens zou van minder
moedeloos worden, en puur uit protest en averechtsheid blanco willen stemmen.

Heel wat werk aan de winkel.

Inderdaad, wie gaat er zorgen dat onze verworven rechten
zoals sociale zekerheid en uitkeringen behouden blijven? Wie gaat er voor het
milieu zorgen? Wie zorgt er dat de economie van ons land weer op de rails komt?
Wie zorgt ervoor dat iedereen een stabiele en zinvolle baan heeft? Wie kan ons
verzekeren dat zijn/ haar partij er voor 100% zal op toezien dat er niemand
gediscrimineerd wordt en dat het in ons land prima leven is voor iedereen,
zonder onderscheid van afkomst, religie, huidskleur, of het al dan niet hebben
van een beperking? Er werden vele geruststellende uitspraken gedaan, en sommige
geïnterviewden kwamen beter uit de verf dan anderen, dat geef ik toe, maar ook
ik werd door niemand echt helemaal overtuigd.

Reden tot blanco stemmen?

Vanuit deze optiek, kan ik ten volle begrijpen dat iemand
onder deze omstandigheden blanco wil stemmen, en anderen oproept om hetzelfde
te doen. Indien ik het mij goed herinner, (bron: http://www.knack.be/nieuws/wetenschap/stemmen-met-de-computer-doet-mensen-thuisblijven/article-normal-113072.html)
dan waren er bij de vorige verkiezingen al tot 9,6% van stemgerechtigden die
niet kwamen opdagen en een 2,6% die bij de laatste verkiezingen blanco of
ongeldig stemden. Wanneer we deze twee percentages bij optellen, dan komen we
uit op een totaal van 11,2% van de stemgerechtigden wier stem niet gehoord
werden door de opkomende politieke partijen en kandidaten.

Kan blanco stemmen een signaalfunctie hebben?

Indien het aantal blanco stemmen en niet – stemmers bij de
eerstkomende verkiezingen van 25 mei fors de hoogte zou ingaan, dan zouden wij
kunnen zeggen dat de gevestigde politieke orde er niet meer naast zou kunnen
kijken. Inderdaad, een nog hoger aantal blanco stemmen en niet opgedaagden, zou
wel degelijk in het oog springen. De hamvraag is nu wat de reactie van onze
politici zou zijn. Zouden zij werkelijk rekening houden met het feit dat een
groot aantal burgers ontevreden zijn met hun beleid?

Dat is nog maar de vraag! Uiteraard kan massaal blanco en
ongeldig stemmen een niet mis te verstaan signaal geven aan onze politici. In
de praktijk wordt er momenteel helemaal niets gedaan met een blanco of
ongeldige stem. Het is dus niet zo dat deze aan de meerderheid gegeven wordt of
over de partijen verdeeld wordt, zoals soms wel eens wordt verteld.

Wat is de invloed op de verkiezingsuitslag?

Van de andere kant, heb je door blanco of ongeldig te
stemmen zelf geen actieve invloed op de uiteindelijke verkiezingsuitslag. Jouw
stem wordt immers misschien wel gehoord, maar uiteraard niet meegeteld.
Hierdoor krijgen juist de partijen waarop je niet wou stemmen wel degelijk de
macht die jij hen niet wou geven. Indien je het op deze manier bekijkt, kun je
wel degelijk stellen dat blanco of ongeldig stemmen ongewenste effecten kan
hebben. Stel je eens voor dat de meerderheid van de kiezers blanco of ongeldig
zouden stemmen. Zou dit betekenen dat de partijen en politici waarop wel
gestemd werd hiermee rekening zouden houden? Het meest logische antwoord op
deze vraag is: nee, zij zouden immers de verkiezingen gewonnen hebben en zouden
in voorkomend geval in de mogelijkheid zijn om een regering te vormen die niet
gedragen wordt door de meerderheid van de bevolking.

Ongewenste effecten mogelijk!

De hierboven beschreven situatie is allesbehalve wenselijk
te noemen. Inderdaad, een verkozen regering die niet de goedkeuring wegdraagt
van de meerderheid van een bevolking, zouden we zelfs een dictatoriaal of
totalitair regime kunnen noemen! En uiteraard weten we allemaal dat we onder
zulk regime zeker niet in een democratie zouden leven, en weinig of niks te
zeggen zouden hebben.

Blanco en ongeldig stemmen kan dus potentieel onverwachte en
ongewenste effecten hebben. Ik ga er vanuit dat niemand wil leven in een
dictatoriaal of totalitair regime. Bijgevolg is blanco of ongeldig stemmen voor
mij nooit een optie. Op 25 mei 2014 zal ik dus bijgevolg stemmen voor een
partij die volgens mij nog het beste onze sociale verworvenheden in stand kan
houden, geen enkele bevolkingsgroep discrimineert, oog heeft voor onze economie
en tewerkstelling en last but not least: ons milieu en maatregelen tegen
klimaatveranderingen.

take down
the paywall
steun ons nu!