Download gratis: “Waarom twijfelen aan”

Binnen enkele weken is het weer zover: politieke keuzes zullen de ideologische recepten bepalen voor de komende legislatuur. Het is echter jammer te zien dat de verandering in de weken daarvoor nog niet is doorgedrongen. Scoren bij het publiek staat voorop, liefst via perceptiemisvorming en zo ver mogelijk van inhoudelijke discussies.

maandag 12 mei 2014 14:33
Spread the love

In Waarom twijfelen aan? ging ik op zoek naar inhoud, in de hoop de discussie te kunnen voeden. Ik had zelf twee doelen voor ogen:

  1. een vlot leesbaar boek voor iedereen schrijven
  2. zonder iets of iemand af te breken

Vorige maand kwam het boek uit en nu, enkele weken later, kan ik zeggen dat de opzet geslaagd is. Op enkele exemplaren na is de eerste druk uitverkocht, een tweede druk komt er niet. De reden is ook simpel. Ik schreef geen boek uit geldelijke overwegingen of voor mijn fifteen minutes of fame. Maar wel om discussie uit te lokken. Discussie over mijn ideologische tegenstanders: de economische ideologie achter het neoliberalisme, de partij die deze ideologie hoog in het vaandel draagt alsook de bezieler van die partij, en dat allemaal ten opzichte van mijn sociale ideologische overtuigingen.

Ondertussen lazen allerlei mensen, van verschillende ideologische pluimage, het boek en de commentaren waren overal lovend. Niet iedereen is het altijd eens met mijn persoonlijke visie, maar het boek doet perfect wat het moet doen.

Daarom heb ik, samen met mijn lieftallig vrouwtje, besloten om het boek gratis beschikbaar te stellen als pdf en Epub bestand.

Hieronder vinden jullie twee recensies van ideologische tegenstanders. Enerzijds een recensie uit het digitale magazine Doorbraak van de Vlaamse volksbeweging, anderzijds een recensie van Filip De Bodt van ‘t Uilekot. Tussen beide nog enkele quotes van mensen die het boek ook reeds gelezen hebben. Helemaal onderaan kan u beide bestanden gratis downloaden.

Zonder verplichting wil ik graag vragen om beide bestanden
te delen, te mailen of wat dan ook. De discussies beperken zich tot de marge,
oneliners vliegen aan sneltempo de partijdeuren uit, en kiezers hebben recht om
op zijn minst te kunnen discussiëren over de inhoud achter die oneliners!

Recensie Doorbraak

Sven Naessens is vakbondsafgevaardigde, van de socialistische ABVV. Als dat al allergische reacties bij u opwekt, mag u nu stoppen met lezen. En moet u al helemaal niet aan zijn boek Waarom twijfelen aan? beginnen. Maar anders loont het best de moeite om zijn heel persoonlijke beleving van het huidige politieke gewoel te lezen.

In de aanloop naar de Moeder Aller Verkiezingen voelden vele politicologen, politici en aspirant-politici zich al geroepen om hun visie, voorstellen en verzuchtingen in een boek samen te vatten. Op deze 1 mei is het misschien niet slecht om eens het boek ter hand te nemen van iemand die helemaal geen politieke ambities heeft, maar gewoon vanuit de buik en het hart naar de politiek kijkt.

Met een kort overzicht van zijn jeugdjaren in de sociale woonblokken op de Antwerpse Linkeroever, schetst Naessens op een herkenbare manier hoe verschillen tussen mensen in een kleine groep eigenlijk van geen tel zijn. Zwart, bruin, wit, slim, dom, groot of klein, iedereen heeft zijn talenten en gebreken. De verschillen hebben vooral nut om iemand te ‘plaatsen’ in de gemeenschap, het gekende “Jantje van Maria van den bakker op den hoek”. Een manier dus om het individu in de gemeenschap te onderscheiden.

Stilaan verandert de sfeer echter, ze wordt harder en mondt uiteindelijk uit in de zogenaamde Zwarte Zondag (24 november 1991), het moment waarop het toenmalige Vlaams Blok doorbreekt in Antwerpen. Verschillen dienen nu om groepen tegen elkaar op te zetten en discussies met vrienden, links of rechts, worden bitsiger en harder. De auteur probeert te begrijpen waar die verharding vandaan komt en doet dat eigenlijk tot op heden.

Het boek pretendeert dus in geen geval antwoorden te bieden. Integendeel, het werpt vragen op. Vragen over het neoliberalisme dat onze economie overheerst, vragen over Vlaanderen en de toekomst ervan en vragen ook aan zijn burgemeester Bart De Wever. Naessens veroordeelt niet, maar beoordeelt en hij vraagt niet liever dan tegengesproken te worden. De titel van het boek is niet voor niets Waarom twijfelen aan? Het is niet zijn bedoeling om het neoliberalisme of Vlaanderen te bestrijden. En al helemaal niet Bart De Wever.

Zijn grootste stokpaardje is echter “de perceptie” of hoe eigenlijk het beeld in het hoofd van de mensen vervormd wordt. Met halve waarheden, het verdraaien van feiten en het selectief gebruik van cijfers worden heelder maatschappijvisies ontwikkeld of afgebroken, naargelang het de communicator het beste uitkomt.

Waarom twijfelen aan? zal voor de ene bevestigend werken en bij de andere tegenkantingen oproepen, maar dringt nooit enige mening op. Het is de pesoonlijke visie van één man, zonder enige pretentie. En het gaat vooral om de vragen die hij stelt bij de huidige gang van zaken en bij de toekomst waar we naar evolueren. En via die vragen hoopt hij opnieuw de discussie te kunnen voeren, zonder vast te komen zitten in foute percepties. Want zoals hij zelf in zijn inleiding schrijft: ‘Niemand bezit alle wijsheid, geen enkele gedachte bevat alle waarheid maar door discussie komen gedachten, soms, dichter bij elkaar.’

Andere reacties

“Dit boek is politiek-van-onder-uit, een authentieke reflectie op deze samenleving van een betrokken en kritisch burger die zijn standpunten zorgvuldig opbouwt, en zo een leidraad levert voor een massapolitiek van de 21ste eeuw”. – Jan Blommaert, hoogleraar en publicist

“En nu het verdict: Dit is een geweldig goed boek! Boordevol recente feiten en cijfers, die moeiteloos met mekaar in verband worden gebracht en die worden geduid op een manier die iedereen kan begrijpen. En daar worden dan nog eens persoonlijke anekdotes aan verbonden, wat het des te aangenamer lectuur maakt (Ik moet nog altijd lachen met “ingenieurke van mijn kloten”). Dat op zich is al een hele prestatie.” – Philippe Diepvents, schrijver en columnist

Recensie Uilekot

Sven Naessens is een bekend vakbondsafgevaardigde uit het Antwerpse en hij gaf ‘Waarom twijfelen aan’ uit in eigen beheer. Sven bekijkt tot wat bezuinigingen ons gebracht hebben en analyseert op zijn eigen scherpzinnige en taalkundig geestige wijze de sociale realiteit van het moment.

Daarin heeft hij het uiteraard ook over de N-VA (die hij Nieuwe VOKA Alliantie noemt), als numeriek belangrijkste radicale liberale partij in Vlaanderen. Ook dit boek barst van de argumenten die handig kunnen zijn om het debat aan te gaan met andere kiezers. Naessens vertelt hoe men de mensen voortdurend wijs maakt dat er geen geld meer is, maar hoe ondertussen BNP, Paribas 574 miljard dollar voor haar klanten verstopt in belastingparadijzen. 

De 50 grootste bedrijven hebben 6000 belasting ontduikende filialen. AB-Inbev betaalt geen euro belastingen. Hij schrijft hoe dat verhaal al dertig jaar bezig is. Hoe inderdaad de N-VA de mosterd zocht bij Thatcher en Reagan (Bart De Wever liet zich ooit ontvallen hoe hij Maggie bewonderde.) Hoe erg de toestand wel was onder die neoliberale regimes. Groot-Brittannië werd onder haar beleid kampioen in de ongelijkheid en scoort op de VN-index ter zake slechter dan Ethiopië. Na Thatcher leeft in Groot-Brittannië één mens op vijf onder de armoedegrens. Tevoren was dat één op twintig.

Naessens ontwikkelt ook een interessante redenering op vlak van werkloosheid: werkloosheid is geen toevalligheid, mensen zijn niet werkloos uit luiheid. Een ex-medewerker van Thatcher gaf toe dat werkloosheid bewust gecreëerd wordt: om de lonen te breken en er op die manier voor te zorgen dat er nog méér geld naar de kleine groep van ondernemers gaat, moet er een arbeidsreserve (een massa mensen die geen werk heeft) in stand gehouden worden. Ook hier geldt de wet van vraag en aanbod: veel werkloosheid, dat is veel aanbod van arbeidskrachten aan een zeer lage prijs. Op die manier kunnen de superwinsten en de bonussen nog wat groeien en kan men nieuwe openbare sectoren overleveren aan de winsthonger van de vrije markt. Delen van de sociale zekerheid en de belastingen van de werknemers worden ondertussen aangesproken om deze operaties financieel te dekken en te sponsoren.

Boek te bestellen hier

Een voorpublicatie kan je hier lezen

take down
the paywall
steun ons nu!