Opinie -

Crowdfunding als motor van de doe-het-zelfmaatschappij

De CD&V roept de Vlaamse bevolking op om mee te investeren in onderwijsinfrastructuur. Met overheidsmiddelen alleen lukt dat niet meer, aldus boegbeeld Kris Peeters. De weg naar een doe-het-zelfsamenleving lijkt meer dan ooit geëffend.

zondag 11 mei 2014 14:51
Spread the love

Doe-het-zelfmaatschappij

Crowdfunding als doekje voor het
bloeden. Onder het mom van een gebrek aan middelen roept men de burger op om in
de bres te springen en mee te investeren in de samenleving. De
verantwoordelijkheid van de overheid wordt ongegeneerd afgewenteld op de
burgers. Het soort crowdfunding dat we vrij concreet kunnen vertalen als: “Zorg
voor jezelf. Wij hebben andere prioriteiten.”

Niemand zal betwisten dat een sociale samenleving alleen maar vorm kan krijgen wanneer burgers bijdragen
en een stuk verantwoordelijkheid opnemen. Maar dit zogenaamde ‘engagement van
onderuit’ mag en kan niet dienen om het overheidsfalen weg te moffelen. 

Het participatieverhaal helt meer
en meer over naar een zelfhulpverhaal, waarin burgers aan hun lot worden
overgelaten en het zelf maar moeten zien te redden. Fietspad nodig om je kinderen
veilig naar school te brengen? Schilder het zelf. Plaatstekort en gammele
infrastructuur in de scholen? Betaal en bouw het zelf.

De wafelenbak van de Chiro en de stickerverkoop van het Rode Kruis mogen geen inspiratiebron zijn voor een degelijk
en duurzaam sociaal beleid.

Crowdfunding voor nog meer sociale ongelijkheid

Wie investeert in scholen krijgt
fiscale voordelen. Het vereist maar weinig verbeelding om je concreet en helder
voor te stellen welke impact een dergelijk non-beleid zal hebben op de sociale
ongelijkheid. Scholen met een bemiddeld publiek zullen aanspraak kunnen maken
op heel wat meer middelen dan scholen waar kinderen uit een kansarme
achtergrond in de meerderheid zijn. De ouders van die laatste groep hebben
namelijk niets te investeren. Kansarme kinderen mogen dus in krappe,
beschimmelde klaslokaaltjes zitten terwijl de gegoede middenklasse in een
gloednieuw passiefgebouw naar een smartboard staart.

Als de recente PISA-resultaten iets duidelijk maken, dan is dat dat het Vlaamse onderwijs ondermaats scoort inzake sociale gelijkheid. Sociologen trekken al jaren aan de alarmbel om de sociale kloof in de scholen aan te klagen. Dit soort uitspraken geven dan ook blijk van weinig inzicht in de noden van kinderen en van het onderwijs waar ze recht op hebben.

Het 3D-plan voor het onderwijs van
de CD&V beweert te gaan voor “een sterker onderwijs en een sterkere
toekomst. Geen sociale afbraak, maar sociale vooruitgang.” Alleen vergat men er
bij te vermelden dat beide volgens hen zijn voorbehouden aan de gegoede
middenklasse.

Sociale overheid

Een sociale overheid is een
overheid die begrijpt wat de belangrijkste pijlers van een samenleving moeten zijn en die haar verantwoordelijkheid opneemt om die pijlers stevig te verankeren.
Dat onderwijs en sociale gelijkheid twee van die pijlers zijn, dat staat
blijkbaar niet buiten kijf. 

Wie droomt van een warme en solidaire samenleving, die zou op 25 mei wel eens abrupt en op onaangename wijze kunnen wakker worden.

take down
the paywall
steun ons nu!