Jongeren stellen strijdpunten voor aan politici

Jongeren stellen strijdpunten voor aan politici

Driehonderd jongeren kwamen op 30 april in het Vlaams parlement samen om politici duidelijk te maken dat zij ook een vinger in de pap willen. Op het evenement Jong Gewild stelden ze vijf politieke strijdpunten voor aan andere jongeren en politici.

vrijdag 2 mei 2014 11:52
Spread the love

Driehonderd jongeren kwamen op 30 april in het Vlaams parlement samen om politici duidelijk te maken dat zij ook een vinger in de pap willen. Op het evenement Jong Gewild stelden ze vijf politieke strijdpunten voor aan andere jongeren en politici.

Vijf uitgewerkte strijdpunten

De vijf strijdpunten van De Schoonmoeder zijn:

  1. Onderwijs op maat voor iedereen
  2. Jongeren willen werken
  3. Jongeren maken mee de samenleving
  4. Duurzaam leven en consumeren
  5. Zuurstof geven is kansen creëren

Om deze strijdpunten te verwezenlijken willen ze onder meer stemrecht vanaf 16 jaar, een basisinkomen boven de armoedegrens in heel Europa en meer steun voor biologische landbouw. De volledige lijst vind je op de website van Jong Gewild.

Project als wake-up call

Lennert De Vroey van de werkgroep duurzaamheid vindt Jong Gewild geslaagd: “Het is een heel waardevol project. Het zet jongeren aan tot participatie in het politieke leven. Jonge mensen ontmoeten elkaar, maar ook politici.”

Mohamed Junior Barrie rolde in het project door De Schoonmoeder aller Verkiezingen. Hij beschouwt het als een wake-up call: “De politici regelen heel ons leven, maar ze krijgen niets van feedback.”

“Jongeren interesseren zich steeds meer in politiek”

De Schoonmoeder aller Verkiezingen en Helden van Later organiseerden Jong Gewild. Beide organisaties brengen jongeren in contact met politiek.

Jongeren en politiek: voor de meeste mensen lijkt het geen logische combinatie. De Vroey hoopt dat mensen in de toekomst een ander beeld vormen: “De mensen moeten weten dat jongeren zich meer en meer in politiek interesseren en engageren. Jong Gewild is de bekrachtiging van deze evolutie.”

Waarom Mohamed deelneemt? “Ik wil de EU in een positief daglicht stellen bij jongeren. Ik wil tonen wat de EU voor ons doet, want dat is bij de meeste niet altijd duidelijk.”

Videoverslag

Fotoverslag

take down
the paywall
steun ons nu!