Eigen volk eerst

“Risicoloos”, zo omschrijft commissaris-generaal voor de vluchtelingen en staatlozen Van Den Bulck de situatie in Kaboel en de noordelijke en centrale regio's van Afghanistan.

woensdag 16 april 2014 10:47
Spread the love

Een vrij uniek standpunt, vind ik. Vooral als je weet
dat er onlangs nog 10 Franse soldaten omkwamen in de Afghaanse
hoofdstad. Waarschijnlijk een verkeersongeval. Je kent dat wel: te
veel gedronken na een dagje stappen, samen in een minibusje en hopla,
tien families die treuren om hun geliefden. Blijft natuurlijk wel de
vraag wat die militairen daar deden. Je zou verwachten dat militairen
in het buitenland gestationeerd worden waar nodig, gezien de
astronomische bedragen die gepaard gaan met dergelijke militaire
operaties.

Hoedanook, er is duidelijk geen
enkele reden om een beschermingsstatuut te verlenen aan Afghaanse
burgers die in ons land verblijven. Niet alleen zijn het eigenlijk
geen vluchtelingen (waar vluchten ze in godsnaam voor?), het zijn
evenmin staatlozen want iedereen weet toch wat voor perfect geoliede
machine en unitaire staat Afghanistan is. Nee, voor dat soort
vrijbuiters is er slechts één oplossing: we leveren ze over aan
Mega-Maggie. Gespeend van ieder vermoeden van moraliteit, wars van
mededogen of empathie staat zij wacht aan onze landsgrenzen, klaar om
ogenblikkelijk iedereen die meent te mogen meeprofiteren van onze
welvaart naar huis te sturen. Het zou wat zijn, zomaar iedere
vermeende vluchteling in ons landje toelaten. Eigen volk eerst, toch?

Jammer dat de Afghanen het zo niet
zien. Met wat goede wil en inspanning zouden zij er toch ook moeten
kunnen in slagen om van hun land net zo’n welvarende en
zelfbedruipende natie te maken als België. Louter onze noeste arbeid
heeft ertoe geleid dat wij nu op de 25ste plaats van rijkste landen
ter wereld staan. Op basis van het BNP weliswaar, maar zelfs met
andere parameters blijven we goed scoren. En dat met slechts 11
miljoen inwoners! We zijn waarlijk een voorbeeld voor de wereld!
Vooral voor de niet-westerse wereld dan, want over het algemeen doen
wij westerlingen het wel goed. In het bijzonder Europa, als je erbij
stilstaat over hoe weinig grondstoffen we beschikken.

En aan grondstoffen ontbreekt het
Afghanistan niet. Uit een intern memorandum van het Amerikaanse
ministerie van Defensie, gepubliceerd in The New York Times van
14/06/2010, blijkt dat Afghanistan “het Saoedi-Arabië van het
lithium” zou kunnen worden. Bovendien beschikt het land over grote
hoeveelheden ijzer, goud, kobalt en koper, wat het zou kunnen
transformeren tot één van de grootste mijnbouwlanden ter wereld.
Deze transformatie kan uiteraard nooit plaatsvinden als de
plaatselijke bevolking massaal het land ontvlucht. Straks verwacht
men nog dat wij, de Westerse mogendheden, hun eigen grondstoffen gaan
ontginnen!

Stemmingmakerij

Gelukkig kunnen wij ons beroepen op
de messcherpe, analytische geest van Dhr. Van Den Bulck om een
dergelijke exodus te helpen vermijden. Daar waar internationale
instanties moeite hebben om gevaarlijke gebieden van veilige te
onderscheiden – iets wat eigen is aan oorlog in stammengebieden,
waar grenzen erg vluchtig en veranderlijk zijn – slaagt hij erin om
zonder verpinken de oases van rust te lokaliseren. Daar waar onze
eigen FOD Buitenlandse Zaken als reisadvies voor héél Afghanistan
“extreem gevaarlijk” meegeeft, weet hij dergelijke
stemmingmakerij om te buigen tot een veel realistischer “risicoloos
voor Kaboel en de noordelijke en centrale regio’s”. Hoe hij zou
reageren op het rapport van de VN dat er in 2013 bijna een kwart meer
burgerslachtoffers vielen dan in vergelijking met 2012 weet ik niet,
maar ik ben ervan overtuigd dat hij het nodige relativeringsvermogen
aan de dag zou leggen om deze toch onrustwekkende cijfers in het
juiste perspectief te plaatsen.

Nieuwe wereldorde

Het mag duidelijk zijn, de wereld
heeft nood aan meer rationele, kordate personen zoals onze
commissaris-generaal. Waar zou België staan als onze voorouders en
masse het land hadden verlaten bij het minste vermoeden van geweld?
Beter nog, waar zou Europa staan indien massale emigratiegolven
zouden hebben plaatsgevonden, niet alleen om aan vermeend geweld of
vervolging te ontsnappen, maar ook om ergens anders gewoonweg een
beter bestaan op te bouwen? Vooral deze laatste soort migratie is
ronduit verwerpelijk. Ze staat ondertussen dan ook niet voor niets
geboekstaafd als de verkeerde soort. Hoe mensen zichzelf en hun
familie kunnen wijsmaken dat emigreren uit louter economische
motieven ooit als aanvaardbaar zou kunnen worden beschouwd, gaat mijn
petje te boven. Alsof er geen belangrijker zaken zijn dan jezelf en
je kinderen een toekomstperspectief aanbieden.

Het wordt dan ook de hoogste tijd
dat men de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens aanpast
aan de noden van de moderne tijd. Passages zoals uit artikel 13
waarin vermeld wordt dat iedereen het recht heeft zich vrijelijk te
verplaatsen en te vertoeven in eender welke staat zijn duidelijk niet
meer van deze tijd. En artikel 25 mag dan, onder andere, wel
verklaren dat iedereen recht heeft op een levensstandaard die hoog
genoeg is voor de gezondheid en het welzijn van zichzelf en zijn
gezin, men vergeet erbij te vermelden dat dit niet ten koste mag gaan
van de rijkdom van diegenen die niet in de problemen zitten. Ik ben
er dan ook van overtuigd dat Dirk en Maggie, en gelijkgestemde
zielen, nog een grote rol zullen spelen in het tot stand brengen van
een nieuwe wereldorde waarin het adagium “Eigen volk eerst” een
prominente plaats toebedeeld krijgt.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!