Ricardo Alarcon, voorzitter van het Cubaans parlement, Ramsey Clark, voormalig Amerikaans minister van justitie, Kurt De Loor en Adriana Perez, echtgenote van Gerardo Hernandez (één van de Cuban Five).
Opinie, Nieuws, Politiek, Cuba, VS, Cuban Five, Barack Obama -

Obama, free the Cuban five! Yes, you can!

Na Rene Gonzalez is nu ook Fernando Gonzalez van de Cuban Five vrijgelaten. Op 28 februari 2014 kwam hij aan in thuisland Cuba, na een onterechte opsluiting van meer dan vijftien jaar in een zwaarbewaakte Amerikaanse gevangenis. Een nieuw lichtpuntje in een internationale strijd om solidariteit en gerechtigheid die nu al meer dan vijftien jaar duurt.

dinsdag 11 maart 2014 16:45
Spread the love

De weg naar rechtvaardigheid voor de overige drie leden van de Cuban Five is nog lang, en de timing cruciaal. Echt reden tot feesten is er nog niet. Drie van de vijf Cubaanse anti-terroristen zitten nog steeds vast, en dit al meer dan vijftien jaar, zonder eerlijk proces, zonder bewijsmateriaal en zonder één valabel juridisch argument.

Ik voer al jaren actie voor hun vrijlating. Op 7 en 8 maart 2014 trok ik samen met een internationale delegatie naar Londen om in het Britse Lagerhuis tijdens een internationale onderzoekscommissie de vrijlating van de overblijvende drie Cubanen te bepleiten.

De Cuban Five, vijf Cubaanse anti-terroristen, zitten al anderhalf decennium gevangen in de V.S. Hun misdaad? Infiltreren in anti-Cubaanse terroristische netwerken in Miami om zo terroristische acties tegen hun thuisland te voorkomen. Meer dan 15 jaar geleden begon voor hen een lange lijdensweg van eenzame opsluiting in kleine donkere cellen, intimidatie, dreigementen tegen vrouw en kinderen, een politiek schijnproces georchestreerd door het Witte Huis onder leiding van Bush jr. en de totale vernedering.

De VS leggen Cuba al vijftig jaar een zware economische blokkade op en schenden zo de soevereniteit van Cuba en haar inwoners. Bovendien financieren ze anti-Cubaanse organisaties in Miami om terreuraanslagen te plegen in Cuba. Daarbij vielen al 3.000 doden en duizenden gewonden.

Wereldwijd voeren actievoerders al vijftien jaar lang actie voor de vrijlating van de Cuban Five. Ze eisen gerechtigheid en worden daarin gesteund door de VN, Amnesty International en tal van politici, juristen, Nobelprijswinnaars en grote namen uit de culturele wereld zoals Oliver Stone en Jackson Browne. Ook in ons land wordt de vraag tot gerechtigheid voor de Cuban Five breed gedragen door zowel de politiek als de culturele wereld.

Op 7 en 8 maart 2014 ging in Londen een internationale onderzoekscommissie door over hun zaak. Meer dan 5.000 mensen van over de hele wereld hebben al hun steun betuigd. Tientallen volksvertegenwoordigers uit oa. het Verenigd Koninkrijk, België, Duitsland, Spanje, Ierland en Cuba kwamen er samen in het Britse Lagerhuis om gerechtigheid te vragen.

Ramsey Clark, voormalig Amerikaanse minister van justitie (1967-1969) onder president Johnson, Ricardo Alarcon, voormalig voorzitter van het Cubaans parlement en Adriana Perez, Cubaans volksvertegenwoordiger en vrouw van Gerardo Hernandez (één van de Cuban Five) en ikzelf spraken de commissie toe.  

Samen met onze collega-volksvertegenwoordigers van over de hele wereld hopen wij zo de vrijlating van de drie resterende Cubanen te bespoedigen. Ook Rene Gonzalez, de eerste van de Cuban Five die vrijkwam, werd in Londen verwacht. In laatste instantie werd zijn visum door Groot-Brittanië geweigerd, een cadeautje voor de vrienden over de grote plas.

Alleen in politiek Amerika blijft het oorverdovend stil rond de Vijf – nu nog de Drie. Hoelang kan deze vaudeville nog duren? Hoe lang kan de VS nog doof blijven voor de internationale vraag naar gerechtigheid? De Amerikaanse ‘war on terror’ is een valse strijd met twee gezichten. Naar de buitenwereld een brave poedel, maar in de eigen tuin een vervelende Amerikaanse Stafford. De dubbele moraal is compleet.

Hoe lang kan een land, dat zich in de rest van de wereld als democratisch voorbeeld stelt en de grote pleitbezorger is voor democratie en de strijd tegen terrorisme, deze dubbele moraal nog aanhouden? De arrestatie van de vijf Cubanen vond eind jaren ’90 plaats in de nasleep van het zoveelste incident tussen Cuba en de VS, die als kapitalistische wereldmacht liever geen communistische staat in zijn achtertuin zag.

Maar ‘the times have changed’. Op 20 januari 2009 werden we wakker in een andere wereld. Met de eedaflegging van president Obama haalt de internationale gemeenschap opgelucht adem. Yes, we can! Het rijk van Bush jr. is eindelijk uit en de VS lijkt klaar om uit zijn internationale schelp te kruipen. De relatie tussen Cuba en de VS ontdooit enigszins.

Op de begrafenis van Nelson Mandela schudden Cubaans president Raul Castro en Amerikaans president Barack Obama elkaar zelfs de hand. Een historische handdruk. Er is hoop! Hoop voor een meer rechtvaardige wereld. Nieuwe hoop ook op vrijheid en gerechtigheid voor de Cuban Five.

Wie echter dacht dat de herinnering aan de 27 jaar onterechte opsluiting van Nelson Mandela president Obama zou inspireren om een eind te maken aan de onterechte opsluiting van de Cuban Five komt bedrogen uit. Tot op vandaag wachten drie van de Cuban Five, Gerardo Hernandez, Ramon Labanino en Antonio Guerrero in hun cel nog steeds op die gerechtigheid.

Tot nog toe blijft Washington volharden in de boosheid, ondanks het manifeste ongelijk. Er is niets dat het gevangenschap van de Cuban Five rechtvaardigt. Geen bewijsmateriaal, geen enkel valabel juridisch argument! President Obama is vandaag voorbij de helft van zijn tweede mandaat.

Hij heeft de macht om met één handtekening de drie gevangen Cubanen gratie te verlenen, zodat ze terug kunnen naar hun vaderland, waar hun families al 15 jaar lang op hen wachten. Met één simpele rechtzetting kan Obama de geschiedenis ingaan als de president die het aandurfde één van de grootste politieke schijnprocessen van deze eeuw recht te zetten.

De strijd voor de Cuban Five gaat verder dan de strijd om vrijlating van – nu nog drie – Cubanen. Het is een strijd voor mensenrechten en eerlijke justitie. We zijn op een kantelmoment gekomen, we weten niet wat (en welke Amerikaanse president) de toekomst zal brengen. Het is nu of nooit voor de Vijf! Wordt het de vrijlating of de politieke vergeetput? Obama, free the Five! The time is now! We know you can!

Kurt De Loor

Vlaams Volksvertegenwoordiger (sp.a)

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!