N-VA-voorstel om dringende medische hulp te koppelen aan terugkeertraject is weggestemd

N-VA-voorstel om dringende medische hulp te koppelen aan terugkeertraject is weggestemd

vrijdag 31 januari 2014 11:48
Spread the love

Op de Antwerpse OCMW-raad van 30 januari 2014 lag een ontwerpbesluit voor dat dringende medische hulp voor gezinnen met kinderen en zonder papieren wilde koppelen aan een terugkeerbeleid. Het ontwerpbesluit luidt:

“De raad van het OCMW Antwerpen beslist om vanaf heden de dringende medische hulp aan de illegale gezinnen met minderjarige kinderen ten laste te weigeren.” 

En de argumentatie hiervoor luidt:

“Het gezin dat niet wenst in te gaan op de opvangmogelijkheid en bijgevolg verkiest om illegaal op het grondgebied te verblijven, kan als stelling worden ingenomen dat het ook geen recht heeft op dringende medische hulp omdat het zichzelf behoeftig maakt door de materiële opvang te weigeren en niet terug te keren.”

Liesbeth Homans zegt dat ze tegen dit ontwerpbesluit zou zijn. Ze blijft de  schuld voor de agendering ervan op de OCMW-raad, steken op de  administratie.

In de Zondagskrant van 26 januari  kondigde Liesbeth Homans nog aan dat er wellicht een lightversie van dit onmenselijk ontwerpbesluit zal ter stemming voorgelegd worden: “Zal het OCMW donderdag stemmen over dit besluit?

Liesbeth Homans: Er zullen zeker heel wat amendementen ingediend worden. Afhankelijk daarvan kan er een stemming volgen.” Op de raad stelde zij nu voor om het agendapunt ineens af te voeren.

Liesbeth  Homans en partijgenoot Marco Laenens, beweren dat de argumentatie van dit ontwerpbesluit nooit is gebruikt of heeft geleid tot afkeuring dringende medische hulp bij mensen zonder papieren. Dit is flagrant onwaar. De laatste maanden ben ikzelf, maar ook mijn collega en arts Dirk Avonts,  meerdere keren hiervan getuige geweest in concrete dossiers. 

Homans en Laenens verklaarden ook op de raad van 30 januari  dat ze nooit de logica van dit ontwerpbesluit verdedigd hebben of zullen verdedigen. Nochtans schrijft op 22 januari 2014 De Standaard hierover:  “Toch vindt OCMW-raadslid Marco Laenens (N-VA) dat het ontwerpbesluit waterdicht is. ‘Misschien gaan wij iets verder dan anderen in die toepassing, maar dat is zuiver in het belang van die illegale kinderen. Er ís opvang, er ís medische hulp. De gezinnen kunnen die krijgen in de opvangcentra.’

De argumentatie in het ontwerpbesluit is dat een illegaal gezin zichzelf ‘behoeftig’ maakt door de hulp in een opvangcentrum te weigeren, waardoor het meteen ook het recht op dringende medische hulp verliest. ‘Het gaat erom dat de gezinnen niet alle mogelijkheden uitgeput hebben als ze niet in het opvangcentrum verblijven’, aldus Laenens. ‘Door te blijven hopen op een legaal verblijf in dit land, brengen deze ouders de gezondheid van hun kind in gevaar. Op deze manier wijzen wij hen de weg naar hulp.’ 

Ik argumenteerde dat dit ontwerpbesluit onwettelijk, onmenselijk en onethisch is omdat het misbruikt maakt van de kwetsbaarheid van zieke kinderen die dringende medische hulp nodig hebben. Maar het is bovenal cynisch en laf omdat het dringende medische hulp weigert onder het valse argument ‘dat deze mensen zonder geldige verblijfsdocumenten door de weigering van de opvang in het terugkeercentrum zichzelf behoeftig hebben gemaakt en zo hun rechten niet uitputten’. Je vindt mijn volledige tussenkomst hier.

Gezien iedereen op de raad zich toch zo tegen dit ontwerpbesluit verzette  en gezien de administratie met een ernstig probleem zou moeten zitten, om zulk ontwerpbesluit buiten het medeweten van de voorzitter op de agenda gezet te hebben, stelde ik voor  om het vademecum voor de maatschappelijke werkers hierover aan te passen. 

Ik vroeg om volgende  uitspraak van de Antwerpse rechtbank in het vademecum op te nemen: 

”Van een koppeling van het verlenen van dringende  medische hulp aan de deelname van een traject van vrijwillige terugkeer kan geen sprake zijn. Het is wettelijk niet toegestaan om bijkomende voorwaarden te creëren”.   

Liesbeth Homans weigerde op dit voorstel in te gaan. Ze  ging over tot de stemming: ieder raadslid stemde tegen, alleen het Vlaams Belang stemde voor!

Volgende OCMW-raad zal ik als initiatiefrecht terug agenderen om dit wettelijk verbod op koppeling van dringende medische hulp aan terugkeer in het vademecum op te nemen.  Ieder dossier waarin de argumentatie van dit ontwerpbesluit nog zou gebruikt worden zal naar buiten worden gebracht.

take down
the paywall
steun ons nu!