Homoseksualiteit en religie in India
Religie en homseksualiteit -

Homoseksualiteit en religie in India

maandag 27 januari 2014 15:31
Spread the love

Op 11 december 2013 sprak het Hoogste Gerechtshof zijn verdikt uit. De rechter deed daarmee de eerdere uitspraak van een rechter uit 2009 teniet. Deze laatste rechter haalde homoseksualiteit uit de criminaliteit door de anti-sodomiewet van de Britten te veroordelen.         

                           DeWereldMorgen.be

Na de eerste beslissing in 2009 werd er klacht ingediend tegen deze terechte beslissing. Hier waren ook mensen bij die zichzelf religieus noemen. We moeten echter een verschil maken tussen wat mensen doen en wat religie en de geschriften verkondigen.

 Homoseksualiteit en de religieuze traditie in India

De grootste religie in India is veruit het hindoeïsme. Ongeveer 83% van de Indiërs zijn hindoe. Godsdienst speelt in India een zeer belangrijke rol. Ik heb er daarom voor gekozen om het nieuws te bekijken vanuit deze invalshoek. Het kan boeiend zijn om te kijken wat het hindoeïsme zegt over homoseksualiteit.

Het hindoeïsme veroordeelt op geen enkele plaats homoseksualiteit. De Heilige Geschriften veroordelen homoseksualiteit niet. De hindoegeschriften vermelden nergens dat ze er tegen zijn. Vanuit hindoeïstisch standpunt is er dus niets mis mee.

De oude hindoegeschriften omschrijven homoseksualiteit als de derde sekse (Tritiya Prakriti ). Onder de derde sekse vallen niet enkel homo’s maar ook lesbiennes, biseksuelen, transgenders en inter-seksen. Inter-seksen zijn personen die de lichamelijke kenmerken hebben van beide geslachten.

Homo’s en transgenders werden erkend voor hun unieke natuur en hadden een eigen plaats in de Vedische samenleving. Ze werden gerespecteerd.

 In de Garuda Purana staat: “whatever the sex of the child- whether male, female or third sex (napumsaka) – it is born in the ninth or tenth month.”

Dit laat zeer duidelijk zien dat het bekend was en dat men het niet als onnatuurlijk beschouwde. De sanskriet benaming voor homo is Napumsaka, Shandha en Kliba. In de Kama Shastras staat een omschrijving van homoseksualiteit.

In de Vedische samenleving, de hindoesamenleving van meer dan 2000 jaar geleden, waren lesbiennes bekend als Svairini of vrije vrouwen en ze mochten in hun eigen levensonderhoud voorzien. Ze werden niet gedwongen om te trouwen met een man. Homo’s, lesbiennes, … hadden allen hun plaats in de Vedische samenleving.

Ook in verschillende van de heilige geschriften zoals de Purana’s, Manu Smitri, Narada Smitri, enzo… wordt over de derde sekse gesproken. Nergens, nergens in de geschriften staat vermeld dat de liefde bedrijven tussen personen van de derde sekse, homo’s, lesbiennes, biseksuelen, … verboden is. In de Dharma Shastras (wetboeken) staan geen straffen vermeld voor personen van de derde sekse. Dit omdat men het beschouwt als een ingeboren natuur.

De Manu Smitri, Narada Smitri, Yajnavalkya Smitri verkondigen dat personen van de derde sekse moeten onderhouden worden door hun familie omdat ze gewoonlijk geen kinderen hebben. De Artha Shastra bevestigt dit ook. De Vashistha Dharmasutra zegt dat een koning personen van de derde sekse moet onderhouden die geen familie hebben. De Artha Shastra verbiedt het spreken of schrijven over personen van de derde sekse in een negatief daglicht.

 Het Mogelrijk en de Britten brengen verandering

Door de eeuwen heen veranderde dit naar een minder open houding. Het zou pas rond 1526 echt veranderen. Tot dan werden ze absoluut gerespecteerd. Ook de Moslims die toen al naar India waren gekomen respecteerden hen. In 1526 kwam er het Mogolrijk. Dit werd gesticht rond 1526 door binnenvallende Mogols. Hierbij waren er een aantal, niet allemaal, keizers die er extreme ideeën op nahielden. De derde sekse werd onder hen niet meer getolereerd. Homo’s en homoseksualiteit werden gestraft en vervolgd.

Toen de Britten naar India kwamen, waren ze geschokt door de respectvolle houding van de Indiërs ten opzichte van holebi’s. Ze wilden India in contact brengen met de “moderne” beschaving. Maar voor India was dit een enorme stap terug. Toch kan men degenen die India binnenvielen niet alleen met de vinger wijzen. India moet ook naar zichzelf kijken.  Als de Indiërs hadden blijven vasthouden aan hun tolerante houding dan was de situatie nu anders geweest.

 De huidige situatie

Op dit moment vindt er in India vaak discriminatie en soms zelfs geweld tegenover homo’s plaats. Dit heeft echter niets met het hindoeïsme te maken. Zoals ik hierboven al aanhaalde, staat er nergens in de geopenbaarde geschriften dat homoseksualiteit verboden is. Nergens staat in de geschriften dat de liefde bedrijven voor personen van de derde sekse verboden is.

Elke vorm van discriminatie of geweld tegenover homo’s, lesbiennes, … valt nooit goed te keuren. De wet die de Britten hadden ingevoerd werd in 2009 afgeschaft. Dit gebeurde door een rechter in New Delhi. Zoals we weten deed het hoogste gerechtshof vorig week de uitspraak waardoor homoseksualiteit opnieuw verboden is.

Toch is er een lichtpunt

De regering gaf duidelijk te kennen dat ze af wil van deze wet. Laten we allen hopen dat deze wet snel opnieuw wordt teniet gedaan.

Vanuit mijn spirituele overtuiging ben ik een absoluut voorstander van gelijke rechten voor holebi’s. Spiritualiteit vraagt groeien in Liefde. Liefde met de grote L. Dit is liefde die voorbij de menselijke liefde gaat. Deze liefde veroordeelt niet maar aanvaardt.

De Advaita Vedanta, die de hoogste leer en de essentie is van het hindoeïsme verklaart dat enkel Para Brahman ( God ) waarheid is en dat deze wereld, dit universum onecht is, en dat de Jeevo (ziel) gelijk is aan Brahman. Dit betekent dat waar je ook kijkt enkel Para Brahman is. Voor u, achter u, onder u, naast u is er enkel Para Brahman (God).

Het hindoeïsme verklaart ook dat Para Brahman één zonder een tweede is. Hoe kun je dan zeggen dat homo’s, … minder waard zijn? Hoe kun je geen respect tonen tegenover hen?

 Het hindoeïsme leert ons dat alles God is. Als God God aanschouwt kan er niets anders gezien worden dan God. Wie dit weet zal een ziel nooit minderwaardig behandelen vanwege zijn seksuele voorkeur.

Denk je nu echt dat God onderscheid maakt tussen zielen die heteroseksuele en homoseksuele of biseksuele geaardheid hebben in dat leven? Natuurlijk niet.Waar het om draait is liefde. Para Brahman heeft al zijn kinderen oneindig lief.

 Laten we samen werken aan een betere wereld. Laten we elkaar de hand reiken om aan een wereld te werken waar iedereen, ongeacht zijn seksuele voorkeur, in dit leven op een respectvolle wijze wordt erkend en behandeld. Waar iedereen zich kan ontwikkelen en spiritueel groeien. Zie God in alle zielen. Want er is enkel God. Para Brahman (God) is boven u, Para Brahman is beneden u, Para Brahman is voor u, Para Brahman is achter u, Para Brahman is in u en Para Brahman is in iedereen. Waar je ook kijkt, er is niets dan God.

Bronvermelding

www.galva108.org

  • Tritiya Prakiti, people of the 3th sex, Amara Das wilhelm
  • India’s slow descent in to homophobia, Amara Das wilhelm
  1. Hindoeïsme, Jnanabahyasa Advaitanistha, 2013,  boek in wording
  2. www.amnesty.nl/ nieuwsportaal/nieuws/homoseksualiteit-in-india-weer-strafbaar

take down
the paywall
steun ons nu!