Mevrouw Homans,geen foute clichés meer maar oplossingen, aub

Mevrouw Homans,geen foute clichés meer maar oplossingen, aub

maandag 13 januari 2014 21:00
Spread the love

OCMW-en Districtsraadslid Tatjana Scheck (sp.a) reageert in een open brief op Antwerps schepen van Diversiteit Liesbeth Homans (NVA).

Over de relativiteit van racisme, discriminatie op de werkvloer, foute statistieken en de wachtlijsten voor Nederlandse les voor anderstaligen.

Beste mevrouw Homans,

Schokkend hoe u als schepen van diversiteit van de grootste stad van Vlaanderen blijft grossieren in clichés in plaats van oplossingen. Als u Antwerpen zo liefheeft als u beweert, houdt u namelijk ook van haar evolutie van provinciestad tot wereldstad die momenteel 176 nationaliteiten herbergt. Dat is een plaats in de top 3 samen met Amsterdam en New York.

Wie doet alsof die evolutie tegen te houden is dwaalt. Net zoals wie zegt dat racisme een slachtofferrol is om zich in te wentelen of enkel een taak van justitie. Niemand die beweert dat samenleven in diversiteit enkel rozengeur en maneschijn is, maar uitgangspunt van een overheid zou toch moeten zijn dat elk individu, ongeacht afkomst of achtergrond volwaardig kan participeren aan een samenleving.

Door kansen te grijpen, ja. Maar die kansen moeten ook eerlijk geboden worden en dus ontdaan van stigmatisering en holle frasen. Nergens in Europa behaalt een land zulke slechte cijfers als het aankomt op deelname aan de arbeidsmarkt door mensen van allochtone origine. Een hoogopgeleide jongedame met mooi vast inkomen maar Turkse naam kan pas na 8 maanden een huurappartement vinden in Antwerpen.

Een hele generatie jongeren voelt zich miskend en ervaart dagelijks openlijk of verborgen racisme. Nergens in Vlaanderen is de ongekwalificeerde uitstroom in het onderwijs zo hoog als in onze stad, 28 procent. Was dat geen Vlaamse bevoegdheid, begeleiding naar de arbeidsmarkt?

Hallo minister Muyters?

Waarom blijft u de tendentieuze uitspraak herhalen dat 87 procent van de leefloners geen Nederlands spreekt? Dit percentage is een statistiek, waarin de afkomst van mensen wordt opgetekend, niét hun kennis van de Nederlandse taal. In deze statistiek zou ik ook, met 2 allochtone ouders, opgenomen zijn en dus volgens uw redenering Nederlandsonkundig…

En de onzin dat mensen niet genoeg bereid zijn de taal te leren? 60 procent van de studenten basiseducatie schrijft zich vrijwillig in. Wachtlijsten zijn een structureel Vlaams probleem, welke minister is nu weer bevoegd? Minister Bourgeois misschien? Voor niet-gealfabetiseerden bedraagt de wachttijd momenteel tot een jaar.

Vervolgens wordt er na het behalen van een eerste diploma geen enkele vlotte doorstroming gegarandeerd, zodat mensen hun opgedane kennis niet behouden. Kunnen we niet creatiever en minder schools omgaan met taalonderricht en de normen ervan?

Tenslotte, om de grote Madiba Mandela te parafraseren: niemand wordt geboren met haat jegens een ander omwille van de kleur van zijn huid, zijn achtergrond of zijn religie. Mensen wordt aangeleerd te haten. Maar als ze kunnen leren haten, kunnen ze ook leren liefhebben.

Het is de verdomde plicht van elkeen die politieke verantwoordelijkheid draagt om mensen vanuit verschil in harmonie te leren samenleven en dus niet te verdelen maar te verbinden rond dat ene, schone project van ‘t Stad.

Vriendelijke groet,

Tatjana Scheck

take down
the paywall
steun ons nu!