Waarom liegt Homans opnieuw in de GVA? Om hetze tegen kwetsbare mensen aan te wakkeren?

Waarom liegt Homans opnieuw in de GVA? Om hetze tegen kwetsbare mensen aan te wakkeren?

vrijdag 27 december 2013 15:05
Spread the love

In de GVA van 27/12/2013 beweert Liesbeth Homans het volgende:

“Wij hebben al veertien jaar leningen voor medische hulp”,   

Illegalen   Maar aan het systeem zijn ook pijnpunten verbonden. Zo hoopt Homans op een herziening van de federale wet op dringende medische hulp voor mensen die illegaal in ons land verblijven. “Daar worden de kosten altijd door het OCMW gedragen en dat werkt misbruik in de hand. Wanneer iemand illegaal in het land verblijft, een attest heeft waaruit blijkt dat hij of zij dringende medische hulp nodig heeft, dan draagt het OCMW de kosten volledig.” Homans hoopt dan ook dat die wet herbekeken wordt. “Begrijp me niet verkeerd: iedereen moet geholpen worden, maar op dit ogenblik is het niet duidelijk genoeg afgelijnd wat als dringende medische zorg bestempeld mag worden. Zo krijg je mensen die voor het verwijderen van een schoonheidsvlek of een borstverkleining hun ingreep laten betalen door het OCMW.”

Ik zetel nu een jaar als OCMW-raadslid in het Bijzondere Comité voor Sociale Dienstverlening dat oordeelt over het al of niet terugbetalen van dringende medische hulpverlening bij mensen die illegaal in ons land verblijven.  Op dat jaar is er geen enkel dossier voorgekomen dat ging over “het verwijderen van een schoonheidsvlek of een borstverkleining”. Die bewering van Liesbeth Homans is volledig uit de lucht gegrepen.  Eveneens is volgende bewering van Homans onwaar: “Wanneer iemand illegaal in het land verblijft, een attest heeft waaruit blijkt dat hij of zij dringende medische hulp nodig heeft, dan draagt het OCMW de kosten volledig.”  Het is het POD Maatschappelijke Integratie (MI), de federale overheid, die in dat geval de kosten volledig terugbetaalt. Het OCMW zelf heeft daar zelfs geen kosten aan.  Begin dit jaar loog Liesbeth Homans even flagrant n.a.v. het feit dat het Antwerps OCMW aidsremmers weigerde terug te betalen aan HIV-patiënten  of illegale zwangere vrouwen medische begeleiding weigerde. Toen beweerde Homans dat het Antwerps OCMW het jaar ervoor aan de POD MI 260.000 euro diende terug te betalen voor medische hulp die ze te soepel had terugbetaald voor illegalen, en dus humaner was dan wat de wet voorschrijft. Ook dit was flagrant onwaar. https://www.dewereldmorgen.be/blogs/dirk-van-duppen/2013/06/30/de-flagrante-leugens-van-liesbeth-homans

take down
the paywall
steun ons nu!