50 jaar FOS en Solidarité Socialiste!

woensdag 18 december 2013 15:00
Spread the love

Tromgeroffel en applaus: FOS en Solidarité Socialiste bestaan 50 jaar!

Dit werd op gepaste wijze gevierd. Bekijk hier de foto’s van de viering.

200 sympathisanten zakten op 10 december af naar het ACOD-gebouw in Brussel om dat te vieren. Partners uit Zuid-Afrika en Burkina Faso namen het woord en vertegenwoordigers van de socialistische beweging gingen in gesprek over Sociale Bescherming. Ook de minister van ontwikkelingssamenwerking was van de partij en feliciteerde FOS en Solidarité Socialiste met hun 50ste verjaardag.

Ondanks goede redenen om feest te vieren, startte de viering ingetogen. De zaal hulde zich een minuut in stilte voor Nelson Mandela, die van de strijd voor democratie en tegen onderdrukking zijn levenswerk maakte.

Annuschka Vandewalle (FOS) en Alain Coheur (Solidarité Socialiste) beten de spits af met een korte terugblik op het rijke verleden van beide organisaties. Lenny Gentle uit Zuid-Afrika en Juliette Compaore uit Burkina Faso, vertegenwoordigers van partners van FOS en Solidarité Socialiste, namen vervolgens het woord.

Lenny stak strijdbaar van wal: “Vanuit wat ik geleerd heb over de geschiedenis van socialistische solidariteit in België – namelijk dat ze ontstond vanuit solidariteit met slachtoffers van de fascistische regimes in Italië en Spanje – lijkt het mij gepast om 50 jaar later, op een moment dat Europa opnieuw op een kruispunt staat, te kijken naar de realiteit: de triomf van besparingsaanvallen op elk aspect van het sociale leven en de bijbehorende groei van fascistische bewegingen aan de ene kant, en de heropflakkering van de jeugd en nieuwe sociale bewegingen aan de andere kant.”

“Met ILRIG[1] – bijna 20 jaar dankbare partner van FOS – bouwen we aan een beweging van vakbonden en sociale organisaties in Zuid-Afrika, die de enige sociale kracht vormen, die in staat is om de neoliberale koers van onze regeringen in het Zuiden bij te sturen. Wij worden geconfronteerd met dezelfde vijand als jullie. In ons geval spreken we niet van “besparingen”, maar men maakt van alle basisdiensten consumptiegoederen en onze rechten worden onderworpen aan de vereisten van de “globale markt”.

“Ook wij bevinden ons op een kruispunt: een nieuwe beweging voor sociale rechtvaardigheid komt op, terwijl de oude vrijheidsalliantie die zorgde voor het einde van apartheid, zich in een diepe morele crisis bevindt. Wij hopen dat deze parallellen kunnen zorgen voor een blijvend solidair partnerschap met FOS en de bredere socialistische beweging in België, zolang als nodig is om het tij van wereldwijd neoliberalisme te keren.” 

De sprekers uit het Zuiden gaven vervolgens de microfoons door aan een panel bestaande uit vertegenwoordigers van de socialistische beweging. Zij gingen in debat over de rol van de socialistische beweging bij de uitbouw van sociale beschermingsmechanismen in het Zuiden. 

Bruno Tuybens (sp.a), Eddy Van Lancker (ABVV), Paul Callewaert (NVSM), Marie Arena (PS), Anne Demelenne, (FGTB) en Alain Thirion (UNMS) benadrukten één voor één het belang van internationale solidariteit en onderstreepten het engagement van de beweging. 

Er werd gewezen op de noodzaak om ook in België en Europa de sociale zekerheid te blijven verdedigen en beschermen. Neoliberale stemmen klinken steeds luider en de noodzaak en de betaalbaarheid van sociale herverdelingsmechanismes worden steeds meer in vraag gesteld. Zorgen voor een brede sociale bescherming voor allen moet een bewuste politieke keuze voor ons zijn, ongeacht de kosten die hieraan verbonden zijn.

Uit een grootschalige enquête van de Socialistische Mutualiteiten blijkt dat 83 procent van de ondervraagden zegt achter de herverdelingsmechanismes van onze huidige verzorgingsstaat te staan. Het is vandaag onze gemeenschappelijke uitdaging om deze solidariteit ook tot buiten onze landsgrenzen te laten reiken en zowel in het Noorden als in het Zuiden een draagvlak te creëren voor internationale samenwerking.

“En die internationale samenwerking en steun gaat in twee richtingen”, aldus Lenny Gentle. “In het Zuiden krijgen wij goede raad van jullie. En wanneer wij dan hier zijn, is het aan ons om jullie goede raad te geven. Wij zijn niet passief in het Zuiden. De mensen strijden voor sociale verandering en komen op voor hun rechten. Wij zijn net als jullie activisten, die streven naar hetzelfde gezamenlijk doel: gelijkheid en sociale rechtvaardigheid. Een doel dat jullie als socialisten hier in Europa trouwens niet uit het oog mogen verliezen, door compromissen te sluiten met de rechterzijde. Laat ons ophouden te luisteren naar de raad van economen! 

Vakbonden moeten op zoek gaan naar nieuwe manieren van organiseren, in de veranderende arbeidsomstandigheden van vandaag. In Zuid-Afrika zien we dat de traditionele vakbonden niet gepast kunnen reageren op actuele uitdagingen, zoals arbeidsmigranten, informele arbeiders, een groeiend aantal vrouwelijke arbeidsters, etc. De protesten bij Marikana legden deze tekorten van de vakbond pijnlijk bloot. Laat ons over deze uitdagingen praten, als gelijken.”

Juliette Compaore uit Burkina Faso vroeg de panelleden om in de toekomst echt werk te maken van een coherent beleid. Zoals ook Marie Arena aangaf, de 0,7 procent van ons BNP die we besteden aan ontwikkelingssamenwerking (in realiteit ging het dit jaar om minder dan 0,5 procent) doen we teniet op andere beleidsniveaus, bijvoorbeeld door Vrijhandelsakkoorden te sluiten, die kleinschalige landbouw teniet doen.

Ook minister van ontwikkelingssamenwerking Jean-Pascal Labille (PS) beaamde de noodzaak van beleidscoherentie tijdens zijn uiteenzetting over de toekomstplannen voor de Belgische Ontwikkelingssamenwerking.

Op basis van een impactstudie die men momenteel laat uitvoeren, zal een mechanisme gecreëerd worden om de beleidscoherentie permanent te beoordelen en te bewaken. Daarnaast liet de minister weten dat Sociale Bescherming en de rol van de civiele maatschappij in het ontwikkelingsbeleid van België centraal zullen staan. 

Na een slotwoordje door de directeurs van de Zuidwerking van beide organisaties, werd er geklonken op de 50ste verjaardag van FOS en Solidarité Socialiste met een glaasje (rode!) wijn, vergezeld van lekkere Zuiderse hapjes.

Bedankt aan alle aanwezigen om er een geslaagd feest van te maken en om ons al die jaren te steunen!

Liesbet Vangeel

Contact: liesbet.vangeel@fos-socsol.be

Voetnoten

  • [1]International Labour Research and Information Group

take down
the paywall
steun ons nu!