Palestina (foto: archief DeWereldMorgen.be).
Opinie, Nieuws, Politiek, Didier Reynders, Bart Staes, Bezetting Palestina - Bart Staes

Israëlische bezetting van Palestina: tijd van dure eden en mooie woorden is voorbij

Bart Staes, Europarlementariër voor Groen, schreef een open brief aan minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR). Hierin roept hij Reynders op de daad bij het woord te voegen en onmiddellijk elke mogelijke steun aan de Israëlische bezetting, de Israëlische mensenrechtenschendingen en aan het bouwen van illegale nederzettingen stop te zetten.

dinsdag 12 november 2013 18:20
Spread the love

Mijnheer de minister,

U hebt de afgelopen dagen een bezoek gebracht aan Israël en de bezette Palestijnse gebieden. Zelf verbleef ik er twee weken geleden een aantal dagen. Bent u bereid uw ervaringen te toetsen aan de mijne?

Tijdens mijn bezoek sprak ik er met vertegenwoordigers van de VN, met mensenrechtenactivisten en met Israëlische staatsburgers die zeer bekommerd zijn om het onrecht dat de Israëlische staat het Palestijnse volk aandoet. De week voor uw bezoek liet Israël 26 Palestijnse gevangen vrij maar van de weeromstuit besloot de regering bijna 1500 nieuwe woonheden op Palestijns grondgebied bij te bouwen.

De kolonistensaga gaat onverminderd voort. Ik ben blij met uw prompte reactie die de aangekondigde bouw van deze nieuwe wooneenheden ‘betreurt’. U stelt terecht dat de nederzettingen ‘illegaal’ zijn en een obstakel vormen voor vrede. Het zijn mooie woorden.

De daad bij het woord

Het wordt tijd om de daad bij het woord te voegen. En dat is een oud zeer van het Belgische en Europese beleid tegenover de Israëlische bezetting van de Palestijnse gebieden.

Uw bezoek mag niet zonder gevolgen blijven. U moet kennis nemen van de harde realiteit.

Tijdens mijn bezoek heb ik het zelf aan de lijve ondervonden. Het Palestijnse volk wordt onderdrukt op de meest schandalige wijze. De Israëlische bezetter schendt dag aan dag de mensenrechten op Palestijns én Israëlisch grondgebied.

Palestijnse gronden en natuurlijke rijkdommen worden steeds openlijker geannexeerd. Huizen en nutsvoorzieningen worden vernietigd en vele Palestijnse gezinnen worden gedwongen verplaatst. Palestijnen van de Westoever worden berecht in militaire rechtbanken en kunnen voor zes maanden vastgehouden worden zonder aanklacht.

En er is de regelrechte schande van de muur, een kilometer lang bouwwerk at Palestijns grondgebied inpikt en het samen-leven van Palestijnen onmogelijk maakt. Daarbovenop is er het complexe netwerk van 522 checkpoints en wegbelemmeringen dat de bewegingsvrijheid van de Palestijnse burgerbevolking beperkt.

Bent u tijdens uw bezoek zelf eens gaan aanschuiven rond 5 uur’s ochtends bij checkpoint C300 op de overgang tussen Bethlehem en Jeruzalem? U zou uw ogen niet kunnen geloven: de vernedering, het tijdverlies, de pesterijen.

Maar ook in Gaza is de werkelijkheid rauw. Het is de grootste openluchtgevangenis ter wereld, met alle humanitaire gevolgen van dien.

De jongste 25 jaar is het aantal ‘kolonisten’ op de Westelijke Jordaanoever verdriedubbeld tot meer dan 500.000 personen: een manifeste schending van het internationaal humanitair recht en de internationale mensenrechtenwetgeving.

Prietpraat? Lees er dan de rapporten op na van de VN-Mensenrechtenraad, OCHA, UNICEF, Human Rights Watch en Amnesty International. Maar ook Israëlische organisaties zoals Peace Now, B’tselem, Breaking the Silence en ICAHD klagen de toestand aan.

België is medeplichtig

België is medeplichtig aan dit alles. U en uw medeministers blazen allen warm en koud over het Israëlische nederzettingenbeleid. Erger nog: ons land draagt actief bij aan de instandhouding van de Israëlische bezetting.

Mag het gezegd? De Belgische regering is samen met de Franse staat hoofdaandeelhouder van de Dexia Holding. Dexia Israël is betrokken bij de financiering van allerlei projecten in de nederzettingen.

België laat nog steeds na producten afkomstig uit de bezette gebieden duidelijk te labelen, opdat de consument tenminste een duidelijke keuze heeft al dan niet producten ‘Made in illegal Israeli settlements’ te kopen of te weigeren.

België is ook een belangrijke leverancier én afnemer van de Israëlische defensie-industrie. Belgisch militair materiaal en wapens worden ingezet in Oost-Jeruzalem, de Westoever en Gaza. België ondersteunt die defensie-industrie via gemeenschappelijke universitaire onderzoeksprogramma’s en de aankoop van Israëlisch militair materiaal.

Tegelijk geniet Israël van een preferentiële behandeling in het kader van het EU-Israël Associatieakkoord.

Onmiddellijke actie is mogelijk

Mijnheer de minister, mijn vraag aan u is klaar en duidelijk.

Durft u nu eens eindelijk luidop zeggen dat uw regering elke mogelijke steun aan de Israëlische bezetting, de Israëlische mensenrechtenschendingen en aan het bouwen van illegale nederzettingen in bezet gebied stopzet? Onmiddellijke actie is mogelijk: een verplichte labelling van nederzettingenproducten is een belangrijke eerste stap, waarna zelfs een volledig handelsembargo tegen dergelijke producten kan als Israël volhardt in de onderdrukking van het Palestijnse volk.

De Dexia-top moet luidop verzekeren dat ze elke betrokkenheid bij de financiering van de expansie van illegale nederzettingen, op welke manier dan ook, stopzet. Een militair embargo (gericht tegen de import en export van militair materiaal en wapens en samenwerkingsverbanden met de Israëlische defensie-industrie) moet een einde maken aan de medeplichtigheid van België en Europa aan de bezetting van de Palestijnse gebieden.

De volledige toepassing van de nieuwe Europese richtlijnen met betrekking tot de uitsluiting van ‘nederzettingenbedrijven’ van Europese beurzen, prijzen en financiering door Europees onderzoeksgeld vanaf 1 januari 2014 is eveneens cruciaal. Elke poging tot afzwakking of uitstel ervan moet tegengehouden worden.

Ook de handelsrelaties met Israël dienen herijkt. Zolang Israël het internationaal recht en de internationale mensenrechtenwetgeving schendt moet het Associatie-akkoord opgeschort worden.

Dit is heus geen revolutionaire gedachte. Het is enkel het in de praktijk brengen van artikel 2 van het akkoord, dat stelt dat alle “relaties tussen de partijen gebaseerd zullen zijn op het respecteren van de mensenrechten (…), dewelke een essentieel element uitmaken van deze overeenkomst”.

Ook artikel 10A van het Verdrag van Lissabon stelt dat “het gedrag van de Unie op de internationale scene geïnspireerd zal zijn op de principes van de universaliteit en ondeelbaarheid van mensenrechten, fundamentele vrijheden, respect voor menselijke waardigheid, gelijkheid en solidariteit en respect voor het internationale recht”. Het Israëlische beleid in de Palestijnse gebieden is een duidelijke schending van beide artikels.

De tijd van dure eden en mooie woorden is voorbij. De klok tikt ongenadig voort in de bezette Palestijnse gebieden. Weldra blijft er weinig over om überhaupt nog over te onderhandelen. België kan en moet een rol spelen in het beëindigen van de illegale bezetting van Palestina.

U hebt twee keuzes. Ofwel zorgt uw bezoek voor wat slecht theater. Ofwel kiest u voor duidelijkheid en toegewijdheid aan het internationale recht. Aan u de keuze.

Bart Staes

Bart Staes is lid van het Europees Parlement voor Groen.

take down
the paywall
steun ons nu!