Het zeggenschap van het middenveld en wie de wetten maakt

Het zeggenschap van het middenveld en wie de wetten maakt

donderdag 28 februari 2013 15:20
Spread the love

Tijdens de ochtend van zaterdag 23 februari 2013 hoorde ik op de radio in de uitzending van “Peeters en Partners” zeggen dat het “ACW zich puur verbrand heeft in het fiscaal debat voor de komende jaren en dat het ACW daar geen enkele zeggenschap meer in kan doen”. Het was Michel Maus (advocaat en docent in Fiscaal recht aan verschillende universiteiten) die deze woorden sprak.

Op de vraag van Annemie Peeters dat hij als advocaat ook bedrijven moet verdedigen die constructies kunnen opzetten, zei hij het volgende “In het jaar dat ik mijn vennootschap heb opgericht, heeft de Vlaamse overheid beslist om een vrijstellingsregime te creëren voor het vererven van familiale ondernemingen. Een KMO die miljoenen euro’s kan waard zijn, heeft gedurende een paar jaar in Vlaanderen vrij van successierechten kunnen overgaan naar de volgende generatie. Het grootste dossier dat wij hebben behandeld, ging om 65 miljoen euro die belastingvrij overgaat naar de volgende generatie. Het jaar dat die regeling werd ingevoerd, is mijn vader overleden en werd ik plotseling geconfronteerd met successierechten die ik moest betalen op de twee onroerende goederen die mijn ouders bezitten. Toen heb ik bij mezelf gezegd; dat kan gewoon niet dat een bedrijf die miljoenen euro’s waard is, vrij van belasting overgaat naar de volgende generatie en dat Jan Modaal wel successierechten moet betalen. Dat is niet eerlijk! Als men dergelijk systeem in het leven roept, dan kun je bijna niet anders dan daar in meegaan. Anders ga je gewoon verdrinken in een fiscale modder.”

Het zeggenschap van het middenveld

Terecht klaagt Michel Maus aan dat de wetten die politici maken ontwijkingsmechanismen toelaten. Daarin heeft hij gelijk! Maar zeggen dat het ACW en dus een groot deel van het middenveld, geen enkel zeggenschap meer heeft in het fiscaal debat voor meer rechtvaardigheid, terwijl hijzelf ook zijn zwakte heeft getoond, is een foute uitspraak van een man die ook strijdt voor een rechtvaardige fiscaliteit en een prachtig boek heeft geschreven over fraude. Het ACW is meer dan drie letters en een leiding. Het is een koepel waaronder duizenden militanten strijden voor een rechtvaardige fiscaliteit. Hun stem mag je niet smoren! Overwinningen haal je enkel en alleen als vele mensen samen een strijd voeren. En dat willen we graag verder doen samen met Michel Maus.

Wie maakt de wetten?

Politici mogen terecht verontwaardigd zijn over mistoestanden en daarvoor een parlementaire onderzoekscommissie eisen. Dat is de democratie. Maar laten we vooral niet vergeten dat het de politici zijn die de wetten maken! Zo wordt bijvoorbeeld de notionele intrest verdedigd door de meeste politieke partijen. Waarom duurt het zolang in België dat er wetten komen die zorgen dat er meer transparantie in de fiscaliteit komt? Wist je dat men op Europees niveau al verder staat dan in België?

“Elk jaar lopen de Europese lidstaten samen 1000 miljard euro mis door fraude én belastingontwijking, ofwel 2000 euro per Europeaan.” Deze cijfers komen uit een rapport van de Europese sociaal-democraten dat vorig jaar verscheen. Uit het rapport blijkt onder meer “dat België jaarlijks 33,6 miljard euro verliest aan belastinginkomsten als gevolg van de zwarte circuits.”

Gezien de grote omvang van het probleem en de aanhoudende financiële crisis waardoor overheden vele inkomsten missen, wil de Europese commissie de strijd tegen fraude en ontwijking opvoeren door de automatische uitwisseling van informatie te versterken. Ze wil ook meer samenwerking tussen de belastingdiensten, financiële inlichtingendiensten, instanties van de sociale zekerheid en het gerecht, zowel nationaal als internationaal.

Belastingparadijs België

De meerderheid van de Belgische politici kiest in eigen land niet voor automatische uitwisseling! In juli 2011 heeft men de wet over het bankgeheim versoepeld en gekozen voor een ingewikkelde procedure, die daarbij nog eens tot interpretatieproblemen kan zorgen. In plaats van het bankgeheim volledig af te schaffen en naar bijvoorbeeld Frankrijk te kijken, waar de banken elk jaar alle info over rekeningen en rente digitaal afleveren bij de Fiscus, kiest men in België voor een regeling waarbij de kern van het bankgeheim blijft behouden. En dat is nu net de wereld op zijn kop! Het is net het bankgeheim dat het aantonen van fiscale fraude bemoeilijkt. En dit is nog niet alles!

Deze wet kreeg maar goedkeuring als er in de wetswijziging ook de mogelijkheid werd verbonden van een minnelijke schikking. Kort gezegd wil dit zeggen dat grote fraudeurs en witwassers hiermee hun proces kunnen afkopen zolang de vonnissen en arresten niet definitief zijn. Zelfs als men al veroordeeld is, kan je het proces in beroep nog stoppen door een minnelijke schikking te aanvaarden waardoor de klacht vervalt en het strafblad leeg blijft.

Met deze wet toont een grote meerderheid van onze politici nog maar eens, dat ze een keuze maakt voor een elite en niet voor de ganse samenleving. Hoe kan je dit nog moreel aanvaarden als je fraudeurs, die toch al denken dat alles te koop is, nog eens in hun overtuiging bevestigt?

Wist je, dat ondanks de aanpassing van de wet over het bankgeheim, de beste manier om de Belgische fiscus op afstand te houden, het nog steeds beter is een bankrekening in België te hebben dan in het buitenland?

Gegevens over spaargelden van Europeanen bij Belgische banken worden automatisch aan de fiscus van hun land bezorgd in het kader van de Europese Spaarrichtlijn. Dit automatisme geldt wel voor Europeanen, maar niet voor Belgen. En als de fiscus van een land waarmee België een akkoord heeft gesloten, zich tot België richt met een specifieke vraag over bankgegevens van een onderdaan, dan zal die de gevraagde inlichtingen krijgen. Dus wanneer de Belgische fiscus gegevens wil van een rekening in eigen land, moet er een vermoeden van belastingontduiking zijn en moet er een ganse procedure worden opgestart. Voor de buitenlandse fiscus ligt er een boulevard open, voor de eigen fiscus blijft het aanmodderen!

Samen staan we sterk!

Door onze krachten te bundelen in het Financiële Actie Netwerk FAN staan we sterk om een rechtvaardige fiscaliteit te eisen. De stem van enkelingen kan je breken, van een massa niet!

Omdat een rechtvaardige fiscaliteit moet.

Guido Deckers,

Nationaal ACV-propagandist voor het thema rechtvaardige fiscaliteit

www.hetgrotegeld.be

take down
the paywall
steun ons nu!