Overdonderend overtuigd voor en door de Index!
Jongeren, werk, sociaal, arbeid, economie, Di Rupo, ACOD jongeren, automatische loonindexering -

Overdonderend overtuigd voor en door de Index!

zaterdag 16 februari 2013 16:16
Spread the love

Welja, vandaag kruip ik nog eens graag in de pen, of liever het toetsenbord en dan nog wel voor eigen rekening. Lekker ‘egotypen’. Maar dat mag zeker wanneer je overtuigd bent dat je iets goed aan het doen bent en iedereen daarvan op de hoogte wil brengen. Get Indexed is zoiets.

Eerder deze week lanceerden wij, de VLIG-ACOD-jongerencommissie (Vlaamse Inter-gewestelijke dus) onze langverwachte nieuwe opzet: het verdedigen van de automatische loonindexering die zoals u wellicht weet, betrekking op de uitkeringen en pensioenen heeft.

Iets meer dan een jaar zijn wij druk in de weer geweest om de nodige documentatie en informatie te verzamelen, partners te zoeken en een concept  te bedenken met dit als resultaat: www.getindexed.be. Wij jongeren, beseffen maar al te goed het belang en de noodzaak van deze automatische indexering.

Voor wie niet exact weet wat dit is, wanneer de levensduurte een bepaalde grens overschrijdt wordt de zogenaamde spilindex overschreden. Dat is het teken dat de lonen, pensioenen en uitkeringen 2% stijgen. Dat wil niet zeggen dat de levensduurte daarom 2% steeg, vaak was de stijging van de levensduurte hoger. Tussen februari 2010 en februari 2011 ondervonden wij 1 keer een indexering op alle lonen, uitkeringen en pensioenen, maar de gemiddelde levensduurte steeg met 3,7%.

Dit wil dus zeggen dat er 1,7% stijging was met betrekking tot het verschil loon-levensduurte. Stel u eens voor, zeker in deze tijden, dat er geen enkele vorm van automatische loonindexering zou zijn, zeker wanneer de regering Di Rupo zinnens is om de lonen te bevriezen. Voor vele mensen is deze “automatische reflex” zoals ik ze graag noem, een grote hulp en houvast om enigszins een kwalitatief leven te kunnen leiden.

Een vergelijking met de jaren ’80

Toen waren er 3 indexsprongen, waardoor vele mensen hun 2% op lonen, uitkeringen en pensioen verloren. Mensen die toen pas begonnen te werken, voor de eerste indexsprong, zijn gedurende hun loopbaan tot op vandaag 35.000 euro mislopen. Het zou me dunkt een stuk makkelijker geweest zijn om de crisis mee te betalen als onze bijna pensioengerechtigden dit bedrag wel doodleuk kregen. Al moet gezegd, dat de regeringen in het verleden nagelaten hebben wanneer het economisch goed ging, reserves aan te leggen voor de magere tijden die er ooit wel eens zouden komen zoals bijvoorbeeld nu.

Eind 2012 spraken liberale stemmen in ons land wederom over een indexsprong. Gezien de opgelegde langere loopbanen en hogere pensioenleeftijd tot gevolg, zou dit een herhaling betekenen van het verleden, waarbij jongeren meer en langer moet werken en meer verlies op hun loon zullen ervaren. Doe daar de loonbevriezing bij en de werkende man/vrouw boert achteruit. Ziedaar de sociaaleconomische visie van onze rechtse partijen die de toekomst van een volledige generatie ondermijnt!

Terug naar de hedendaagse tijd

In 2011 hadden ratingbureaus ons land in het vizier, liberale stemmen uit Europa, het IMF, maar ook uit eigen land. Organisaties als VOKA, Unizo, N-VA en Open VLD zagen zich gesterkt om aan het Belgisch mechanisme van de automatische indexering te morrelen. Wij, jongeren van de ACOD, samen met onze partners nemen de verdediging van deze laatste op.

Het idee dat mensen armer moet worden omdat de loonlast in ons land te hoog zou zijn kan niet op! De loonlast kan best naar beneden in ons land, maar wil iedere vestiging, fabriek, bedrijf… dan ook op een correcte manier de belastingbrief invullen aub! Als de werknemer verplichtingen heeft aan zijn baas is dat volledig normaal. Maar een werkgever heeft ook zijn plichten ten aanzien van het land waar het zich vestigt. Net zoals iedereen uiteraard rechten heeft.

De index afschaffen of uithollen? No way! Laat iedereen starten vanuit het principe van het gelijkheidsbeginsel. In Vlaanderen, België, Europa en liefst over de ganse wereld. Naïef, misschien. Maar wij ACOD-jongeren hebben een overdonderende overtuiging in ons project.

Men volge ons of men bestrijde ons. Maar wij zetten door.

Brecht Vancoillie

Teken de petitie op www.getindexed.be

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=051-ExZ_Lxs

Facebook: https://www.facebook.com/getindexed.be

take down
the paywall
steun ons nu!