Valentijn 1909

‘Bartjes’ Valentijn: Vrouwen? Benen open en bek dicht!

zaterdag 9 februari 2013 01:11
Spread the love

Hij doet het weer… Deze keer schoffeert ‘Bartje’ De Wever meer dan de helft van de wereldbevolking en van Antwerpen. Meisjes en vrouwen. Hij verbant de actie ‘One Billion Rising’ tegen verkrachting en mishandeling als ‘te politiek’ naar een zo onzichtbaar mogelijk hoekje in de stad. Deze beweging komt op donderdag 14 februari ’13 – Valentijnsdag – op straat. In Antwerpen zou dat op de drukke en ruime Groenplaats zijn. Zou…

Vrouwen macht

Radicaal feminisme is meer dan ooit noodzakelijk. Van de oorspronkelijke eisen die het feminisme stelde, is weinig verwezenlijkt. Niet op maatschappelijk gebied, noch sociaal, noch politiek. Niet op persoonlijk vlak. De meeste vrouwen zijn binnen of buiten ‘het gezin’ geen baas over eigen toekomst, eigen buik, eigen lichaam, vagina. 

Wie het tegengestelde beweert in deze macho samenleving liegt, is dom of blind. Trap niet in de desinformatie van de ‘morele herbewapening’ en de puriteinse golf die tot doel heeft meisjes en vrouwen naar een duister patriarchaal verleden te jagen als gebruiksvoorwerpen ‘aan de haard’. Daarom, actie! Vrouwen én hun mannelijke bondgenoten bouwen feministische macht op. Vrouwen macht.

Die poging van vrouwen en met hen solidaire mannen wordt door de ultra rechtse Antwerpse burgemeester De Wever gesaboteerd. Protesteren tegen verkrachting van vrouwen zou volgens de stadsdiensten – de burgemeester dus, hij is verantwooordelijk voor ‘openbare orde’ – te ‘politiek getint’ zijn. Daarom mag ‘One Billion Rising’ zoals aangevraagd niet op de Groenplaats doorgaan en evenmin op de Grote Markt. De Groenplaats zou ruim genoeg zijn en mensen bereiken. Dat wil seksist De Wever vermijden.

Bedreiging met GAS-boetes

Deze macho insinueert dat vrouwen hun benen hebben te openen en hun bek dicht te houden. Hij sluit zich aan bij de al lang vergeten ABVV-voorzitter, de socialist Louis Major, die in 1972 in de Senaat de historische woorden brulde : “Vrouwen moeten niet zoveel complimenten maken!”

De Wever verbant One Billion Rising naar het gedoogplekje van een paar tientallen vierkante meter, de speeltuin voor dergelijke vervelende elementen naast het stadhuis, aan de ‘Buildrager’. Een soort omheinde put waarin activisten makkelijk door de flikken kunnen geobserveerd en ingesloten worden. Waar weinig voorbijgangers ‘lastiggevallen’ worden.

BDW organiseerde zelf op verkiezingsavond vanaf het Zuid een niet toegelaten ‘overwinningsmars’ naar het stadhuis à la Mussolini, maar misbruikt nu zijn macht om alles wat de ‘Vlaamse onderstroom’ en de N-VA onwelgevallig is, de kop in te drukken. Vrouwenrechten horen daarbij.

One Billion Rising verspreidt deze tekst : “De Stad Antwerpen heeft besloten dat One Billion Rising politiek getint is daarom krijgen we toestemming om samen te komen op de Suikerrui aan de ‘Buildrager’ maar niet op de Grote Markt (voordien Groenplaats maar dit werd op 31 januari geannuleerd), aangezien wij een manifestatie zijn en geen evenement, volgens het kabinet van de Stad Antwerpen.”

Verder : “Dit houdt ook in dat indien de bijeenkomst zich toch naar de Grote Markt zou verplaatsen er boetes worden uitgeschreven door de politie. Bij deze ik zie jullie donderdag 14 februari 2013 om 11u aan de ‘Buildrager’ aan de Suikerrui. Ik heb nu nog het één en ander te reorganiseren. Ik wil via deze weg toch nog een warme oproep lanceren om zoveel mogelijk mensen op de been te krijgen voor One Billion Rising in Antwerpen, laat dit een duidelijk signaal zijn dat we een einde wensen aan geweld op meisjes en vrouwen, ook in Antwerpen.”

Gaan nu alle aangevraagde ‘manifestaties’ naar deze piepkleine gedoogzone verwezen worden? Nog geen week na zijn aanval op de identiteit van de holebi’s is het weer raak. Deze keer keert hij zich via One Billion Rising op zijn pik getrapt tegen àlle vrouwen. Bovenop worden de deelnemers op voorhand bedreigd: “… er boetes worden uitgeschreven door de politie…”

De GAS dus als poging de activiteit te criminaliseren en deelneemsters angst aan te jagen. Om de meisjes en vrouwen in hun ‘vergeetput’ te houden, te beletten naar de vlakbij gelegen Grote Markt uit te zwermen. Dit extreem rechtse beleid is op angst gebaseerd. CD&V en Open-VLD zijn in de coalitie de bruikbare idioten.

Gevaarlijke patriarch

Vooral wil deze conservatieve minnaar van het ‘gezin als hoeksteen van de maatschappij’ niet dat mishandelde vrouwen en hun bondgenoten met feministische en strijdbare argumenten de aandacht trekken. Terreur tegen vrouwen doet zich het meeste voor binnen het gezin, boven alle verdenking, achter de Vlaamse voordeuren. Meisjes en vrouwen horen gedwee te zwijgen en zich te schikken naar de man-vrouw rollenpatronen waarvoor de N-VA staat. Dat is de boodschap van deze Vlaams-nationalist die daar wel weer een heel verhaal zal rond bouwen en zal menen dat hij “door de hel” gaat.

Dit stadsbestuur, dit ‘bewind’, deze ‘ambras’-burgemeester schopt opnieuw bewust een rel, zoals hij kunstenaars aanvalt, holebi’s, armen, het ganse district Borgerhout, mensen van allochtone afkomst, jongeren, vrouwen… Deze gevaarlijke pseudo-intellectuele patriarch is een gevaar voor zichzelf en vooreerst voor alle Antwerpenaren. Inderdaad : “Het politieke is persoonlijk. Het persoonlijke is politiek”. Meisjes en vrouwen kennen nu in Antwerpen hun vijand. Laat hem door de hel gaan.

Mobiliseer voor One Billion Rising op donderdag 14 februari, om 11 naast het Antwerpse stadhuis. “Wij zijn niet kwaad, wij zijn woedend !”

Video’s van deze vrouwenbeweging :

http://www.onebillionrising.org/

take down
the paywall
steun ons nu!