Werklozen zijn niet het probleem, wel onrechtvaardig Belgisch fiscaal systeem dat elite beschermt!
Opinie, Nieuws, Economie, België, ACV, Vermogensbelasting, Werkgelegenheid, Werklozen, Rechtvaardige fiscaliteit, Welvaartsstaat - Guido Deckers

Werklozen zijn niet het probleem, wel onrechtvaardig Belgisch fiscaal systeem dat elite beschermt!

“Werklozen kosten in België veel meer aan de samenleving dan elders in Europa.” Dat was de conclusie van het onderzoeksbureau Idea Consult dat zijn onderzoek vorige week bekend maakte. Het prijskaartje zou in ons land veel hoger zijn omdat zowel de loonkosten als de sociale bijdragen en de belastingdruk 'zeer hoog' zijn. Het gevolg is dat de sociale zekerheid en de fiscus heel wat inkomsten mislopen voor elke Belg die geen job heeft.

maandag 4 februari 2013 17:45
Spread the love

Is dit een nieuwe manier om de zaken zo voor te stellen dat de loonkost en de belastingdruk in België voor de werkgevers te hoog zijn? Is het niet-vinden van een job de schuld van de Belgische werklozen als Arcelor-Mittal in Luik en Ford Genk verantwoordelijk zijn voor de vernietiging van duizenden banen?

De kostprijs van het niet belasten

Door het accent te leggen op de loonkost en de belastingdruk, ontstaat de indruk dat de overheid een grote slokkop is en dat onze verzorgingsstaat te duur is! Men vergeet nogal eens vlug dat een hoogwaardige samenleving niet zonder onderwijs, cultuur, gezondheidszorgen, openbare diensten en justitie kan en waarvoor iedereen naar draagkracht een financiële bijdrage moet leveren.

Niemand van ons kan zonder de verzorgingsstaat. Zelfs de rijken niet!

Het is niet te ontkennen dat de Belgische werknemers hoge belastingen betalen, maar dat komt omdat de meeste rijken en grote bedrijven weinig tot geen belastingen betalen. En die kostprijs is veel hoger dan de kostprijs van de Belgische werklozen:

  • het niet invoeren van een vermogensbelasting kost de staat jaarlijks 6 tot 8 miljard euro;
  • de 1000 meest winstgevende bedrijven kregen in 2011 van de overheid een fiscale korting van 24 miljard euro;
  • 20 bedrijven die in 2011 het meest gebruik hebben gemaakt van de notionele interest om hun winsten te optimaliseren, in plaats van werkgelegenheid te creëren, kostten de overheid 2,38 miljard euro;
  • jaarlijks krijgen de bedrijven samen 10 miljard euro aan lastenverminderingen en loonsubsidies: bijna evenveel als ze belastingen betalen;
  • door de weigering het bankgeheim volledig op te heffen, waardoor er ook geen vermogenskadaster kan worden ingevoerd, blijft de fraude in België welig tieren! De zwarte economie wordt volgens een studie van professor Schneider geschat op 61 miljard euro voor het jaar 2010. Ruw geschat betekent dit dat de schatkist 26 à 30 miljard euro aan inkomsten heeft misgelopen!

Het ACV start half februari een campagne voor het invoeren van een vermogensbelasting, omdat een verschuiving van lasten op arbeid naar vermogens nodig is.

Guido Deckers

Guido Deckers is nationaal ACV-propagandist voor het thema ‘rechtvaardige fiscaliteit’.

take down
the paywall
steun ons nu!