Waar wacht links op in rechts Vlaanderen?
Politiek, de wereld morgen, vakbond, links, rechts, opinie -

Waar wacht links op in rechts Vlaanderen?

donderdag 1 november 2012 10:33
Spread the love

Vlaanderen stemt rechts, nu al enkele verkiezingen. De oorzaak ligt deels bij de linkerzijde van het politieke spectrum, in tijden dat er economische groei was werd onvoldoende voorzien voor de minder vette tijden, banken en andere financiële instanties zeiden: The sky is the limit en niemand was voorzien op een falen van het kapitalisme. In de 21é eeuw zijn de tegenstellingen in de westerse wereld tussen arm en rijk zelfs nog groter geworden, en kan men de vooropgestelde ambities omtrent de millenniumdoelstellingen niet waarmaken, slepen conflicten nationaal  aan omtrent geloof, taal en identiteit. Onderwerpen waar rechts met plezier mee speelt, zo handig dat ze in eigen land mensen weet tegen elkaar uit te spelen. Maar ook daar heeft links mee de voeding gegeven, we moeten eerlijk zijn. Staatsmanschap en visie ontbreekt vandaag bij politici, evenals ontbreekt het in de samenleving bij mensen steeds meer aan burgerzin en groeit de nood aan materialisme en egoïsme.

Het land platleggen heeft geen zin, we moeten onze “linkse” politici wakkerschudden en zorgen dat ze de thema’s ‘(die voor het grijpen liggen) en die links aanbelangen in oppositie een punt van maken en in beleid het belang ervan uitstallen.

Links politieke partijen slagen er niet in de antwoorden te bieden op de vragen van de maatschappij. Jongeren leven in onzekerheid, er is niets om zich aan te spiegelen en er is geen ideaal zoals mensen uit de jaren 70, 80 wel hadden. Jongeren weten niet welke de wereld van morgen zal zijn wanneer ze die erven en hebben geen benul van hoe ze die moeten aanpakken en wat ze er van moeten maken. Gezondheidszorg, index, armoede, onderwijs, huisvesting en betaalbaar wonen, werk(zekerheid), sociaal beleid (ouderenzorg)… . Dit zijn onze onderwerpen en we zijn het aan het afgeven aan rechts, omwille van de té zwakke politici die het er thans zouden moeten voor opnemen.

Als links (verschrikkelijke term), niet harder stelling gaat nemen omtrent deze onderwerpen en zich duidelijker afzet tegen rechts, dan blijven we in het soort status quo waar we nu inzitten. We moeten durven de tegenstellingen tussen rechtse en linkse partijen onderstrepen, rechtse standpunten weerleggen met onze linkse antwoorden. Niet meestappen in het plat populisme, maar een verhaal vertellen van solidariteit, het belang van de rol van een sterke staat, die ondanks haar tegenwoordigheid aanwezigheid in dienstverlening en sociale voorzieningen, mensen in hun vrijheid laat.

Het verhaal van socialisme is niet voorbij, het kan zich heruitvinden, maar dan moet de blik op die van vandaag staan, met respect en erkenning voor de sociale verworvenheden (die we ten alle tijde moeten bewaren) en met een toekomstvisie die niet verdeelt, maar mensen een toekomst geeft als individu, maar zeker als maatschappij. Daar is de tijd nu écht rijp voor, de vrijemarkteconomie gaat ten onder gaan de eigen excessen, overheden moeten bijspringen… Voor ons als mensen ter linkerzijde, het moment om privatiseringen en deregulering tegen te gaan.

zowel de politieke als sociale linkerzijde moeten zich opnieuw op elkaar gaan afstemmen, met 1 verhaal, 1 visie.

take down
the paywall
steun ons nu!